jump to navigation

Skandal att klocktornet revs – undersök möjligheterna att bevara pendangen 20 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

Rivningen av klocktornet i Norra stationsområdet har väckt bestörtning bland många stockholmare. När jag igår såg fotografierna på hur grävskoporna var i full färd med att riva det vackra tornet blev jag förvånad – jag levde i tron att klocktornet skulle bevaras i enlighet med vad både stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige beslutat och vad dåvarande stadsbyggnadsrådet Kristina Alvendal (M) lovade.

Att staden förändras är inget konstigt. Det är alla tiders olika behov som gett oss den stad som finns idag och Hagastaden kommer att förlänga innerstaden norr ut och riva en barriär i stadsväven. Men det är också naturligt att vi när vi bygger om och nytt i staden bevarar kvaliteter från äldre tiders Stockholm – det ger trivsel och berättar om hur tidigare generationers stockholmare levt och verkat i staden. Klocktornet hade kunnat vara en sådan kvalitet och påminnelse.

Vi måste nu undersöka hur rivningen av klocktornet kunnat ske, inte bara för själva sakfrågans skull utan också därför att vi hade ett demokratiskt fattat beslut om att tornet skulle bevaras någonstans inom den nya planen.

Staden måste också undersöka om det är möjligt att bevara klockhusets pendang, någonstans inom området, som ännu inte är riven. Jag kommer därför under förmiddagen att tala med stadens kulturdirektör och ge i uppdrag att Stadsmuseet – stadens expertavdelning för byggnadsantikvariska frågor – så fort som möjligt kontaktar stadsbyggnadskontoret i detta ärende.

För oss i Folkpartiet var bevarandet av klocktornet en viktig kompromiss då vår ingång var att bevara en mycket större del av området. Det som nu skett är inget annat än en skandal och jag hoppas att vi nu kan få gehör för vårt krav att undersöka möjligheten att bevara pendangen någonstans inom den nya Hagastaden.

/ Madeleine

PS. Filmklippet är en direktlänk till youtube.com utlagt av Sverker Stödberg

Läs mer: Att blanda det gamla med det nya

Klockhuset rivet trots kommunfullmäktiges beslut 19 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , ,
6 comments

DN  liksom Vi i Vasastan rapporterar att att klocktornet vid Norra stationsgatan har rivits. Stockholms skyline har en utförligare artikel på som ställer sig frågan om det får gå till så här.

När ny detaljplan för bland annat stationshuset antogs lade allianspartierna ett särskilt uttalande i stadsbyggnadsnämnden med följande lydelse: ”Det gamla stationshuset, ”Klockhuset”, ryms inte inom stadsdelens nya plan. Själva klocktornet kan dock sparas och bör därför bevaras på lämplig plats inom planområdet. Andra värdefulla detaljer och byggnadselement från den ursprungliga bebyggelsen kan också sparas och inarbetas i de nya fastigheterna, för att skapa ett band till den plats som Norra Stationsområdet en gång var.” När kommunfullmäktige fattade beslut fanns denna formulering även med i ärendet (se här).

Många var nog de kommunfullmäktigeledamöter, inklusive mig själv, som levde i tron att Klocktornet skulle bevaras i enlighet med beslutet (trots att det inte ingår i detaljplanen).

Regina Kevius säger på sin blogg (se här) och i DN att huset är rivet beror på att kulturförvaltningen och fastighetskontoret inte kunde ”ta emot det”. Detta är fullkomliga nyheter för mig.

Politiskt fattade beslut omprövas av nya politiska beslut, inte genom anteckningar efter samtal mellan tjänstemän. Om så inte har skett i detta fall har ansvarigt borgarråd, stadsbyggnadsborgarrådet, ansvaret.

/Madeleine

Läs mer: Epsteins bloggpost om rivningen