jump to navigation

Gasklockan blir internationell kulturscen 7 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

gasklocka madeleine

Alldeles nyss presenterade Madeleine och Joakim Larsson (M), borgarråd och ordförande i exploateringsnämnden, planerna för en kulturscen i den stora gasklockan, gasklocka 2, vid Värtaverket. Den nya scenen kommer att stå färdig 2018.

Den stora gasklockans scen kommer att vara en naturlig plats för den nyskapande konst och internationella uppsättningar och gästspel. När scenen är färdig skapar scenen förutsättningar för konstnärlig verksamhet som inte tidigare funnits i Stockholm. Förhoppningen är att det unika runda scenrummet i Gasklockan blir navet i en kulturverksamhet som lockar internationellt erkända aktörer.

Gasklocka 2 ritades av den berömde arkitekten Ferdinand Boberg. Gasklockan är 49 meter hög och mäter 53 meter i diameter. Ombyggnaden kommer att pågå mellan 2016 och 2018. Den nya scenen kommer att ha 700-900 sittplatser och publika utrymmen.

Fastighetskontoret ansvarar för ombyggnad och uthyrning. Kulturhuset Stadsteatern får i uppdrag att administrera verksamheten i nära samarbete med föreningen Internationell Scen i Gasverket och Kulturförvaltningen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (Fp) skriver på sin blogg om den nya scenen i glasklockan

Eller i nyhetsrapporteringen: Svtmetro,

Ny strukturplan för Stockholms bibliotek 14 mars 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , ,
1 comment so far

Stockholm går emot trenden och satsar allt mer pengar på biblioteken vilket leder till att nya bibliotek öppnas, att bibliotek renoveras, att bibliotek flyttar in i nya lokaler och att deras öppettider förlängs. Idag skriver DN om Stockholms stads bibliotekspolitik med anledning av att en ny strukturplan för biblioteken i staden har tagits fram.

I den nya strukturplanen finns flera goda nyheter för alla biblioteksvänner. Nya bibliotekslokaler föreslås i Kista (flytt av Akalla och Kista bibliotek), Norra Djurgårdsstaden (flytt av Hjorthagens bibliotek) och Slussen (flytt av Gamla Stans bibliotek). I Hässelby Gård ska ett helt nytt bibliotek öppnas. Därutöver får Kulturförvaltningen i uppdrag att utreda två nya T-banebibliotek med placering vid Gullmarsplan respektive Liljeholmen.

Men minst lika viktigt är att det i strukturplanen även betonas att det är av största vikt att biblioteken ökar sina öppettider. Ett bibliotek i Stockholm bör vara öppet minst fyra dagar i veckan, varav minst en dag ska vara en helgdag. Stadens sju största bibliotek ska dessutom vara öppna veckans samtliga dagar.

För Stockholms stads bibliotekspolitik finns tre grundprinciper: Biblioteken ska vara placerade där stockholmarna rör sig, de ska vara öppna när stockholmarna har tid att besöka dem och biblioteken ska drivas effektivt. Det är dessa principer som genomsyrar strukturplanen.

Lite olyckligt står det i artikeln i DN att två bibliotek ska läggas ned, de integrerade skol- och folkbiblioteken i Örby och Stora Essingen. Bakgrunden till förvirringen är att skolorna till följd av den nya skollagen ska ta ett större ansvar för sin egen biblioteksverksamhet. Det är alltså själva huvudmannaskapet för biblioteken som föreslås ses över, inte själva biblioteken.

Sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvaret för kulturpolitiken har biblioteken upplevt en renässans. 2006 hade Stockholms stadsbibliotek ett anslag om 223 miljoner kronor, samma siffra för 2011 var 277 miljoner. Antalet öppna timmar har ökat från 69 000 timmar 2006 till 71 270 timmar 2011.

För mig själv och Folkpartiet är biblioteken omistliga för vårt demokratiska styrelseskick och för individens emancipation och bildning. Att vi gör det i en tid när biblioteken blir allt färre talar sitt tydliga språk om hur viktiga biblioteken är i en liberal kulturpolitik.

/Madeleine

Läs: Stockholm får fyra nya bibliotek
Läs: Moderna bibliotek i hela staden”
Läs: Tänker S lägga ned Stadsbiblioteket?
Läs: Asplunds pärla får inte förfalla
Läs: Satsningar på kultur i ytterstaden