jump to navigation

La Fête de la Musique – Make Musik Stockholm 1 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
1 comment so far

I dagens DN skrivs om festivalen Make Musik Sthlm som arrangeras under nationaldagen i nästa vecka.  Konceptet La Fête de la Musique föddes i Paris på 80-talet och nu genomförs på hundratals platser jorden över – Paris, Berlin, Chicago, Beirut, New York och Tokyo. Den svenska versionen Make Musik  är inte grundat eller initierat av kulturförvaltningen, utan en fristående organisation.  När franska institutet och Make Musik vänder sig till kulturförvaltningen för att genomföra La Fête de la Musique också här i Stockholm är det självklart för mig att staden ska ställa sig positiv! Att de dessutom ville göra det på Sveriges nationaldag är roligt. Därför har förvaltningen  tagit med Make Musik i förvaltningens program över vad som sker på nationaldagen, och tillhandahåller två av scenerna.  Staden betalar inte ut några bidrag till festivalen, och deltar inte i förberedelserna. Men staden har hela tiden framhållit att ett villkor för samarbetet är att professionella musiker som anlitas ska ha betalt.

Jag står fast vid att när Stockholms stad arrangerar och ber professionella musiker att framträda vid arrangemang så skall de ha betalt. Det är också det krav förvaltningen har ställt i samarbetet med make Musik Stockholm och alla liknande samarbeten. Eventuella frågor om själva arrangemanget ska riktas till Make Musik.  

Madeleine

Skälig ersättning till professionella musiker och mer gatumusik 9 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Igår berättade ABC om det program för Stockholms musikliv som Madeleine och hennes allianskollegor i kulturnämnden sjösatt. I programmet kunde det uppfattas som att gatumusikanter ska få betalt av staden, vilket är lite missvisande. Ett förtydligande: Musikprogrammet innehåller flera punkter. En av dem innebär att musiker som anlitas av stadens institutioner ska få skäligt betalt och ett skrivet avtal. Detta bör också gälla musiker som anlitas av verksamheter som får kulturstöd från staden. En annan punkt handlar om att uppmuntra gatumusiken i Stockholm. Staden ska bejaka gatumusik och, om det är möjligt, förbättra möjligheterna för uppträdanden på gator och torg.

Anna

Stockholms musiker ska få betalt 8 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet Stockholms Stadshus
Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel
pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (FP):

Stockholms musiker ska få betalt

– Musiker som anlitas av Stockholms stad ska få skäligt betalt och ett skrivet avtal. Stockholms stad har tidigare som första kommun beslutat att följa KRO:s avtal om konstnärsersättning. Nu går vi vidare med att säkra skälig betalning även för musiker.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av att kulturförvaltningen får i uppdrag att se över situationen för musiker som anlitas av staden och av verksamheter som får stöd av staden. Uppdraget är en del i ett program för att förbättra musiklivet i Stockholm.

– Även verksamheter som får kulturstöd från staden och anlitar musiker, ska betala vit och skälig ersättning. Detta bör kunna vara ett villkor för stöd.

– Vi sjösätter nu ett helt program för att förbättra förutsättningarna för musiklivet i Stockholm. Bland annat vill vi uppmuntra till mer musik på gator och torg. Till skillnad från i Göteborg där snaran mot gatumusikanter dras åt, ska det i Stockholm bli lättare att spela på gator och torg, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

I programmet ingår följande nya uppdrag:

Nya uppdrag:
Skrivna avtal och skäligt betalt till musiker
Stockholmskultur i kulturfestivalen
Fler replokaler
Mer samarbeten mellan institutioner och fria grupper
Samarbeta med ett nytt musikhus
Fler musikanter på gator och torg
Underlätta för festivaler och musikarrangemang

Påbörjade uppdrag:
Livecheckar för mer livemusik
Kvalitet i kulturskolan – nytt uppdrag för Kulturskolan
Synliggöra osynliga konstnärer
Kulturdirekt – samarbete inom det fria kulturlivet

Hela skrivelsen bifogas här.