jump to navigation

Sällar sig DN till rösträttens revisionister? 3 mars 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
2 comments

Mycket ska man vara med om. För något år sedan försökte Moderaterna polera partiets historia. I det nya idéprogrammet hette det att man varit drivkraft för rösträtten medan man i själva verket släpades in i det demokratiska Sverige. Så länge det bara gick stretade högern emot kraven från liberaler och socialdemokrater om att demokrati skulle införas.

Många var vi som protesterade då – Moderaterna får gärna tala om hur mycket man tycker om demokrati (det gör de idag) men man ska inte komma och säga att dåtidens högermän gjorde det. Idag har vi anledning att återvända till rösträtten.

I Dagens Nyheters kulturdel kan man i en krönika av förra kulturchefen Maria Schottenius läsa att Sveriges liberaler var emot den kvinnliga rösträtten vid tidpunkten då (liberalen, kan påpekas) Hjalmar Söderberg skrev pjäsen Getrud (som nu spelas på Dramaten), det vill säga 1906.

Jag tror nog att förre medarbetaren i Dagens Nyheter Barbro Hedvall kommer att ha ett och annat att säga om detta. I Barbros förträffliga bok ”Vår rättmätiga plats” om den svenska kvinnorättsrörelsens kamp, som nådde boklådorna 2011,  går det inte att undvika den roll liberalismen spelade för kraven på kvinnlig rösträtt. Inte heller hur framträdande många liberala kvinnor var i kampen för kvinnlig rösträtt. Dessa ska inte suddas ut ur historien – det vore inte bara ett svek mot den svenska liberalismens historia utan också både mot den svenska demokratins och kvinnorättsrörelsens historia.

I riksdagen arbetade liberalerna under denna tid i första hand för allmän rösträtt för män. När väl detta var klart skulle kravet på kvinnlig rösträtt framföras med kraft (vilket också skedde). Varför man gjorde så handlade om taktik, man bedömde att det var enklare att först få igenom den manliga rösträtten vilket också skulle förbättra förutsättningarna för att driva kraven vidare. Detta betyder dock inte att de var emot kvinnlig rösträtt.

Maria Schottenius borde veta bättre. Jag förutsätter att Peter Wolodarski för in en rättning. Om inte sällar sig Dagens Nyheter till rösträttens revisionister.

/ Madeleine