jump to navigation

Enskedespelet kvar i Margaretaparken 13 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

Efter en viss tid av osäkerhet står det nu klart att Enskedespelet även i år kommer att få vara i Margaretaparken, precis som teaterföreningen varit vartannat år sedan 1983. Frågan har uppmärksammats i lokalmedia, exempelvis här och här.

Det var igår som alla intressenter – trafikkontoret, stadsdelsnämnden och föreningen – samlades för ett möte för att gå igenom och räta ut de frågetecken som fanns. Jag känner mig lättad och glad att de kom fram till en lösning som betyder att folkfesten kan bli av i år igen. Läs mer här.

Det ändrade beslutet betyder också att Enskedespelet nu kan använda de medel som kulturförvaltningen förra året beviljade för att köpa in ett stortält.

Enskedespelet är ett lokalt initiativ som det vore roligt om det fanns flera av i Stockholm. Självklart ska staden försöka stödja genomförandet av deras föreställningar!

/ Madeleine

Enskedespelet en viktig folkfest 6 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Vartannat år sedan 1983 har Enskedespelet spelat teater i Margaretaparken. I år samlar de över 200 personer mellan 7 och 70 år för att sätta upp Oliver Twist. Spelen är mycket populära och når tusentals stockholmare. Omkring 150 är barn- och ungdomsskådespelare.

Stockholms stad har genom åren lämnat ekonomiska bidrag till Enskedespelets uppsättningar och för i år har kulturförvaltningen bidragit med medel till Enskedespelets nya tält som snart ska användas för första gången. Om bara tillräckligt tillstånd för att vara i Margaretaparken ges det vill säga.

Trafikkontoret är nämligen negativt till att tältet ska få resas redan i mitten av april. Först den 1 maj anser trafikkontoret att tältet ska få komma upp. Enskedespelen får alltså vara i parken men inte tillräcklig länge för att kunna repetera och göra alla förberedelser som är nödvändiga.

Jag är själv inte ansvarig politiker men jag har i egenskap av kulturborgarråd engagerat mig för att Enskedespelet ska kunna genomföras som det gjort de senaste trettio åren. Enskedespelet är en institution och staden ska självklart inte göra så att sommarens föreställningar inte kan genomföras.

Till min glädje delas min uppfattning av Årsta-Enskede-Vantörs stadsdelsnämnd enligt Tidningen Årsta/Enskede. Till tidningen säger Anders Hellström (M), ordförande i stadsdelsnämnden, att nämnden nu vädjar till trafikkontoret att ändra uppfattning. Med anledning av detta har trafikkontoret nu bjudit in alla inblandade till ett samtal för att försöka hitta en lösning för i år och framåt. Förhoppningsvis kan man nu ta ett omtag kring frågan och se till att Enskedespelet kan genomföras och tusentals stockholmare få se Oliver Twist i sommar.

/ Madeleine

Läs mer: Enskedespelet hör hemma i Margaretaparken
Läs mer: Grannar hotar Enskedespelet