jump to navigation

La Fête de la Musique – Make Musik Stockholm 1 juni 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
1 comment so far

I dagens DN skrivs om festivalen Make Musik Sthlm som arrangeras under nationaldagen i nästa vecka.  Konceptet La Fête de la Musique föddes i Paris på 80-talet och nu genomförs på hundratals platser jorden över – Paris, Berlin, Chicago, Beirut, New York och Tokyo. Den svenska versionen Make Musik  är inte grundat eller initierat av kulturförvaltningen, utan en fristående organisation.  När franska institutet och Make Musik vänder sig till kulturförvaltningen för att genomföra La Fête de la Musique också här i Stockholm är det självklart för mig att staden ska ställa sig positiv! Att de dessutom ville göra det på Sveriges nationaldag är roligt. Därför har förvaltningen  tagit med Make Musik i förvaltningens program över vad som sker på nationaldagen, och tillhandahåller två av scenerna.  Staden betalar inte ut några bidrag till festivalen, och deltar inte i förberedelserna. Men staden har hela tiden framhållit att ett villkor för samarbetet är att professionella musiker som anlitas ska ha betalt.

Jag står fast vid att när Stockholms stad arrangerar och ber professionella musiker att framträda vid arrangemang så skall de ha betalt. Det är också det krav förvaltningen har ställt i samarbetet med make Musik Stockholm och alla liknande samarbeten. Eventuella frågor om själva arrangemanget ska riktas till Make Musik.  

Madeleine