jump to navigation

Kvaliteten viktigaste målet i kulturpolitiken 16 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far
   
Pressmeddelande den 15 mars 2010Kvaliteten viktigaste målet i kulturpolitiken

I dag höll Madeleine Sjöstedt (FP), kulturborgarråd i Stockholm och riksdagskandidat Jasenko Selimovic (FP) ett seminarium på Stockholms stadsbibliotek om liberal kulturpolitik.

– Kvaliteten inom kulturen är en kompass efter vilken människor kan orientera sig i världen. Det är kvalitet som skall styra kulturbidragen. Kvaliteten ska inte avgöras av politiker., säger Jasenko Selimovic. 

 – Även den offentligt finansierade kvalitetskulturen ska nå många. Det behöver inte finnas någon motsats mellan kvalitet och stor publik. Den politiken genomför vi nu i Stockholm,  säger Madeleine Sjöstedt (FP).

 – Ett förverkligande av kulturpolitiska mål om hög kvalitet och konstnärlig förnyelse kräver att det statliga bidraget är kopplat till dessa mål. Kulturdebatten får inte reduceras till en diskussion om hur kulturbyråkratin skall se ut, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP) och Jasenko Selimovic (FP).