jump to navigation

DN Kultur styrs av ryggmärgsreflexen 26 augusti 2010

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Igår och idag skriver DNs kulturkrönikörer Jonas Thente och Ingegärd Waaranperä syrliga kommentarer till fördelningen av Stockholms stads kulturbonus. Inte heller Maria Ljuslin som skriver på Newsmill har velat sätta sig in i hur verksamhetsstödet och kulturbonusen fungerar. Nedan kommer Madeleines svar i dagens pappers-DN.

”Obekväma” fick maximalt stöd förra året”- DN 26 augusti

Visst, Jonas Thente och Ingegärd Waaranperä, kittlar det skönt när ni kan vara syrliga, lite föraktfulla och samtidigt övertygade om att ni ställer er på kulturlivets sida?

Så varför kolla en bra story? Borgarbashing kräver ju bara tillgång till spaltutrymme. Nu är det Stockholms stads kulturbonus som ni ger slängar av sleven. Igår skrev Thente att bonusen är en förolämpning. Men hur fungerar då kulturbonusen?

(mer…)

Jag reserverar mig i SKL 23 april 2010

Posted by AmandaValentin in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Pressmeddelande:

Sjöstedt: Jag reserverar mig i SKL

Igår behandlade kulturberedningen i  Sveriges kommuner och landsting remissen till regeringen angående betänkandet ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet”, den s k koffertmodellen. Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms stad reserverade sig mot SKL:s positiva remissvar:

–          Alla förväntar sig mera pengar och är därför redo att organisera sig efter statens pipa. Men de kan bedra sig, några nya pengar är inte utlovade. Tvärtom riskerar modellen bara leda till mera byråkrati, Säger Madeleine Sjöstedt.

I tisdags beslutade en enad kulturnämnd i Stockholm att avvisa betänkandets förslag på samverkansmodell . Nämnden hänvisar i sitt uttalande till Stockholms stads remissvar på Kulturutredningen: Det vore orimlig att statens motpart i Stockholmsregionen enbart skulle vara Stockholms läns landsting. Stockholms stad var verkligt positiv till kulturutredningens förslag där man beaktat de särskilda förhållanden som råder i Stockholm och gav staden ett explicit undantag.

–          Stockholm stad är i Stockholms län den naturliga motparten till staten i kulturfrågor, säger Madeleine Sjöstedt. Vi kan omöjligtvis ställa oss bakom en modell som inte tar hänsyn till den nationella betydelse som stadens kulturinstitutioner har.

Jasenko Selimovic: Låt kvalité styra kulturbidragen

Lotta Edholm: Kulturen i en portfölj

Kulturbloggen: Kulturfrågorna blir viktiga valfrågor

Kulturekonomi: Noterat: Kulturen ska bli en koffert

DN: Comeback för Kulturrådet

Ja till kvalitet – nej till koffert 14 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Internet och kulturen.
Tags: , , ,
5 comments

Idag presenterade Folkpartiet liberalernas kulturpolitiska arbetsgrupp, bestående av Christer Nylander, Jasenko Selimovic och jag själv, ett liberalt kvalitetsmanifest; ”Kvalitet – kulturens kompassnål.”  Manifestet kan du hitta här, i Folkpartiet liberalerna kulturblogg. Manifestet visar vilken inriktning vi anser att framtidens kulturpolitik skall ha. Vi är övertygade om att kulturen är lika viktig för informationssamhället som oljan för industrisamhället. Det handlar inte längre om kvantitet att skapa strukturer för att tillgängliggöra kultur, det handlar om att fylla dessa strukturer med kvalitativt innehåll. Politikerna skall hållas på armlängs avstånd från kvalitetsbedömningarna, men har ett ansvar för att det i samhället finns förutsättningar för ett kreativt och dynamiskt kulturliv.

En hel del av detta håller vi på att genomföra i Stockholm, men även staten kan ha en mera aktiv roll.

Folkpartiet säger också nej till att gå vidare med förslaget till Christ Heisters koffertmodell för en regionalisering av kulturstödet innan en utvärdering skett av de regioner som nu har fått stöd enligt denna modell.

Som vi konstaterat tidigare; kulturen kommer bli en valfråga och vi liberaler har ett särskilt ansvar. Vi lever i en brytningstid, utmaningarna och möjligheterna har kanske aldrig varit större.

Radions kulturnytt rapporterar.

 /Madeleine

Nya stödformer för ökat engagemang 13 april 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
6 comments

I dag publiceras en debattartikel av mig i DN om att vi måste finna nya stödformer för det fria kulturlivet.

Stockholmarnas engagemang för kulturstödet är för lågt. Hela stödformen behöver göras om för all den kvalitetskultur som produceras utanför de stora institutionerna ska komma fler stockholmare till del. Stockholm ska vara en en stad där kulturyttringar tar mer plats. Därför behövs ett förändrat kulturstöd.  

I höstas gjorde vi en mindre reform av kulturstödet i Stockholms stad. Vi omfördelade några få procent av stödet från teatergrupper till nya verksamheter. Protesterna i massmedierna blev högljudda och det ordnades en mindre demonstration utanför kulturnämndens möte, trots att kulturstödet höjts med 17 procent sedan 2006.

Men det var teaterkritiker som skrev och teatergrupper som demonstrerade. Alltför få stockholmare brydde sig. Vi fick högst något tiotal mejl, vilket är en mild bris jämfört med mycket annat.

Ett exemepel: Bibliotekets vänner i Hornstull samlade snabbt ihop 7000 namnunderskrifter när de hörde talas om ett förslag om förändringar i bibliotekets lokalyta. Förslaget var fortfarande på diskussionsstadiet och hade inte ens nått kulturnämndens bord. Men engagemanget blev snabbt mycket stort.

Jag önskar att medborgarnas engagemang för Stockholms fria kulturliv var lika starkt som för biblioteken. Läs mer i DN

/ Madeleine

Kulturpolitikens musketörer 13 april 2010

Posted by AmandaValentin in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Sakine Madon skriver klokt i Expressen idag om att det är bra att konstnärslönerna snart är avskaffade.

Det är intressant hur kulturstödet kunnat bli så stelt så att varenda försök till förändring, varenda lilla försök att skapa dynamik, ses som ett angrepp på kulturen självt. Det är vi som är kulturen, du är med oss eller mot oss! Och Leif Pagrotsky vet vem han inte har råd att stöta sig med.

/Amanda

Kvaliteten viktigaste målet i kulturpolitiken 16 mars 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
1 comment so far
   
Pressmeddelande den 15 mars 2010Kvaliteten viktigaste målet i kulturpolitiken

I dag höll Madeleine Sjöstedt (FP), kulturborgarråd i Stockholm och riksdagskandidat Jasenko Selimovic (FP) ett seminarium på Stockholms stadsbibliotek om liberal kulturpolitik.

– Kvaliteten inom kulturen är en kompass efter vilken människor kan orientera sig i världen. Det är kvalitet som skall styra kulturbidragen. Kvaliteten ska inte avgöras av politiker., säger Jasenko Selimovic. 

 – Även den offentligt finansierade kvalitetskulturen ska nå många. Det behöver inte finnas någon motsats mellan kvalitet och stor publik. Den politiken genomför vi nu i Stockholm,  säger Madeleine Sjöstedt (FP).

 – Ett förverkligande av kulturpolitiska mål om hög kvalitet och konstnärlig förnyelse kräver att det statliga bidraget är kopplat till dessa mål. Kulturdebatten får inte reduceras till en diskussion om hur kulturbyråkratin skall se ut, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP) och Jasenko Selimovic (FP). 

När kulturpolitik reduceras till organisationsreform 22 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , , ,
1 comment so far

Kulturpolitiken blev: en organisationsreform.

Det är inte mycket kvar på mandatperioden nu, men säkert är att regeringens kulturpolitik har viktiga utmaningar för kulturlivet som fortfarande väntar på att bli hanterade. Det främsta exemplet på detta är utredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)  som presenterades för kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth idag.

Vi i Stockholms stad tog ställning för den s k portföljmodellen som den presenterades i kulturutredningen. Utredningens förslag var att Stockholm skulle få ett undantag och inte behöva ingå i modellen. (Läs mer om vad vi tycker om själva reformen i stadens remissvar 1 och 2). Skälen till detta kvarstår: staten riskerar flytta över sin egen byråkrati till landstinget, landstinget tvingas bygga upp en struktur för uppgifter man inte tidigare haft, Sveriges största teater Stockholms stadsteater riskerar avbräck samt att staten tvingar fram en ny regional struktur i ett län som undanbett sig detta.  

Man önskar kulturministern ett bättre öde. För även om denna reform skulle drabba Stockholm, och kanske förstöra en del, så är rimligen inte frågan vem som fördelar kulturpengarna den viktigaste i kulturpolitiken. För samtidigt som kulturdepartementet har koncentrerat sig på att arbeta med organisationsfrågor, så har man missat många andra viktiga och spännande utmaningar som kulturpolitiken står inför. 

Här är några förslag som regeringen borde ha tagit initiativ till:

En viktig utmaning är att den svenska kulturpolitiken alldeles för länge har handlat om hur verksamhet ska finansieras, och inte om hur tillväxten i kulturlivet kan stärkas. Det finns flera sätt att förändra detta:

  • Om svenskarnas kulturintresse ökade skulle kulturens kraft stärkas över samhället, och verksamheternas ekonomi förbättras. Det behövs en nationell politik för tillväxt i kulturpolitiken. Utgångspunkten bör vara att kvalitetskulturen ska nå fler medborgare så att intäkterna från biljettförsäljning ökar, och att väljarna ställer krav på högre kulturstöd.
  • Under många år har moderaterna argumenterat för att medborgarna ska ta större ansvar för kulturpolitiken och att sponsring är en viktig väg för detta. Nu har de haft makten över både kulturdepartementet och finansdepartementet under flera år. Men ingenting har hänt! Var är avdragsrätten?
  • Pensionssystemet har slagit hårt mot kulturlivets ekonomi. Den reform som skulle förändra detta har redan tagits fram men tyvärr ännu inte genomförts.

Ett annat sorgebarn är Kungliga Operan. Byggnaden är för liten för att ta emot internationella gästspel. Scenmaskineriet är i akut behov av renovering. Och Operans ekonomi är i fritt fall. Dessa problem måste åtgärdas. En början kan vara att ge Operan och Dramaten i uppdrag att samarbeta om sina verkstäder och administration. Det skulle ge avsevärda pengar över till att producera scenkonst.

En annan av den svenska kulturpolitikens viktigaste uppdrag har länge varit att så många som möjligt ska ha tillgång till hela det svenska kulturarvet. Internet ger helt nya förutsättningar för att producera och sprida film, musik, teater, opera, litteratur, foto, arkiv etc. Men de politiska initiativen för att förverkliga detta har varit mycket få. Här kommer några exempel:

  • Alla statliga museer borde fått uppdraget att göra sina elektroniska arkiv tillgängliga via internet, och märka upp det upphovsrättskyddade materialet med Creative Commons-licenser.
  • Istället för att se hur upphovsrätten kan förändras för att bejaka spridning och produktion av kultur, har man infört ipredlagen för att skydda dem som fortfarande tror att CD- och DVD-skivor är framtiden.
  • Nationalscenerna borde fått uppdraget att sända alla sina uppsättningar via Folkets hus och parkers nätverk av digitala biografer på 85 platser i hela landet. Då hade de inte bara behövt sända från Metropolitan – vilket i sig är strålande – utan också från de scener som alla svenska skattebetalarna har betalt.
  • Kungliga Bibliotekets insamling i projektet kulturarw3 borde inte fått ta paus. Det borde istället blivit ett central uppgift i det nya uppdraget

Madeleine

Kulturbonus ökar tillgängligheten 26 januari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

SvD har under två dagar skrivit om den incitamentsstruktur, s k växtpengarna, som införts i Stockholm. Igår redovisades en undersökning bland det fria kulturlivet. Idag får jag kommentera undersökningen.

En av mina mest angelägna uppgifter som kulturborgarråd anser jag vara att få tillväxt i kulturlivet. Att kulturen i Stockholm tar större plats, når flera och blir den kraft den ska vara i storstadens utveckling. Detta är viktigt eftersom kulturen bär på de demokratiska ideal som jag vill värna, den driver samhället framåt genom att pröva gränser och upprätthålla yttrandefriheten, den bidrar också till det klimat av tolerans och kreativitet som gör Stockholm attraktivt som storstad. Men det är inte allena genom tillskott från offentliga medel som tillväxt skapas. Den måste komma från kulturlivet självt. Stadens uppgift är att stödja en sådan utveckling. Därför skapades incitamentsstrukturen.

Incitamentsstrukturen består bl a av kulturbonusen, stöd till marknadsföring av det fria kulturlivet genom Kulturdirekt, de s k livecheckarna som hjälper musikerna få betalt samt fonden för Innovativ kultur för att gynna nyskapande och samverkan med näringslivet. Se här, här, här, här och här.

Delar av kulturlivet tycker att den kraftiga uppräkning av av kulturstödet som skett under senare år endast skulle utgått i form av höjt verksamhetsstöd. Men då tappar man hela poängen. Kulturbonusen är i första hand till för stockholmarna. Om en verksamhet fått verksamhetsstöd för att producera kultur ska bonusen ge en extra stimulans att sprida den till flera. 

För mig kan det aldrig finnas en motsats mellan hög kvalitet, hög konstnärligthet och stor publik.

Madeleine

Svar till Waaranperä – vilka kraftuttryck har DN kvar när det blir allvar? 18 december 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
8 comments

DNs teaterrecensent Ingegärd Waaranperä publicerade igår en krönika om Stockholms stads reform av kulturstödet med hård kritik av Madeleine. Svaret från Madeleine fanns i papperstidningen idag. Men tidningen har inte bemödat sig med att publicera det på dn.se. Är inte det lite underligt med tanke på rätten till genmäle som finns i de pressetiska reglerna?

Nåväl, Twingly räddar dn.se denna gång. Nedan finns Madeleines svar.

Uppdatering 21 december: Nu finns Madeleines krönika på dn.se.

Erik

Svar till Ingegärd Waaranperä, DN 18 decemper 2009.

”Kulturnämnden stryper fria teatrarna” är DNs rubrik på några av de fria teatergruppernas upprop mot kulturnämndens reform av kulturstödet (DN 15/12).

Ingegärd Waaranperä beskriver sedan reformen (DN 16/12) som att ”teatern är i strykklass”, ” plötsligt en smäll på fingrarna”, ”småmynt på gatan för teatergrupperna att slåss om”.

Bakom DNs Orwellska nyspråk döljer sig faktumet att verksamhetsstödet till Stockholms fria kulturliv mellan budgetarna 2006 och 2010 har ökat från 60,6 till 64,9 mkr. Dessutom har kulturbonusen som fördelas över samma mottagare ökat från 0 till 6 mkr. Det innebär att stödet till fria grupper inom teater, dans, musik och film etc – kultur är ju inte bara teater –  har ökat med 17 procent. Strykklass?

(mer…)

Kulturstödet har höjts med 17 procent sedan 2006 15 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: ,
4 comments

Idag har jag träffat flera massmedier som undrar om stadens kulturstöd, och som har haft bilden att verksamhetsstödet har minskat. Vad som har hänt är att verksamhetsstödet 2010 ska fördelas på fler aktörer än tidigare, vilket innebär att några får lite mindre. Läs mer om det här.

Det viktiga är dock att kulturstödet har ökat dramatiskt sedan maktskiftet 2006. Höjningen av verksamhetsstödet och kulturbonusen, som ju fördelas till samma verksamheter, har ökat med hela 17 procent.Varför är det inga reportrar som undrar över det?

Madeleine

Uppdatering 16/12: Sanna Rayman skriver om detta i dagens Svd. Uppdatering 17/12: Se också Rasmus Jonlund.

De säger att det minskar, men stödet ökar om man räknar rätt 15 december 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Idag kommer kulturnämnden att bland annat fatta beslut om verksamhetsstödet till Stockholms fria kulturliv. Det har rönt uppmärksamhet hos bla DN, Kulturnytt och Svd. Här finns underlagen som motiverar besluten;

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande

Bilagan med fördelning av verksamhetsstödet

Bilden som medierna ger är att stödet har minskat när det egentligen har ökat. Problemet är att rapporteringen inget säger om att verksamheterna utöver sitt ordinarie stöd även får bonus, som räknas ut efter hur stor andel egna intäkter och barn- och ungdomspublik som verksamheterna har, och hur mycket de två faktorerna har ökat sedan året före.

Syftet med bonusen är att skapa incitament för de verksamheter som tar emot kulturstöd att öka sina egna intäkter och öka sin barn och ungdomspublik.

Bonusen betalas ut i efterhand, och har hittills betalats ut för år 2007 och för år 2008. Bonusen för 2009 fördelas senare i vår.  Inför 2010 har vi ökat den totala bonusen med 0,5 mkr till totalt 6 mkr.

Bonusen är tillsammans med fonden för innovativ kultur mm en del av växtpengarna som 2010 ökar från 10 till 11 mkr. Mer information om verksamhetsstödet och bonusen finns på kulturförvaltningens hemsida.

Erik

Mer kultur för pengarna – omprioritering inom kulturstödet 6 december 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags:
6 comments

Nästa får 12 nya kulturverksamheter verksamhetsstöd från kulturnämnden. Boulevardteatern, BioRio och Teater De Vill är några av dem. Det beslutar kulturnämnden om nästa tisdag.

(mer…)

Vi underlättar för teatrarna att öka sina intäkter 28 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
2 comments

Det ska löna sig för det fria kulturlivet att öka sina intäkter. Därför har staden infört de så kallade växtpengarna, med bland annat ett bonussystem i kulturstödet, skälig betalning till konstnärer, en fond för nyskapande kultur och flera andra saker. Nyligen har vi också sjösatt ett program för bättre villkor för stadens musikliv.  Nu tar vi nästa steg för att underlätta för teatrarna att öka sina intäkter.

Stockholm har ett mycket livaktigt teaterliv och gott om scener runt om i staden. Scenerna fyller en viktig funktion i för de fria grupperna och skapar kreativa mötesplatser för många människor. Men för många grupper är också själva teaterlokalerna en outnyttjad resurs som skulle kunna inbringa viktiga intäkter. Många teatrar skulle kunna hyras ut när uppsättningarna spelas i andra delar av landet, i perioder mellan det att en uppsättning läggs ned och de nya repetitionerna börjar, eller under andra tider när de inte används.

Det är dock en komplicerad och arbetstung uppgift att hitta dem som vill hyra, och sedan hantera själva bokningarna. På idrottsförvaltningen finns dock en bokningsenhet som fyller precis denna uppgift för stadens samlingslokaler, och som utöver bokningarna för de föreningar som är beviljade subventionerad taxa eller nolltaxa, sköter administrationen av bokningarna till privata fester, konferenser, möten mm. Denna bokningsenhet borde också kunna omfatta teatrar.

Madeleine har därför, tillsammans med sina allianskolleger i kulturnämnden och idrottsnämnden, lagt en skrivelse där kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för idrottsförvaltningens bokningsenhet att även erbjuda sina tjänster till de teatrar och andra kulturaktörer i Stockholm som vill hyra ut sina lokaler när de inte används.

Anna

Stockholms musiker ska få betalt 8 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet Stockholms Stadshus
Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel
pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (FP):

Stockholms musiker ska få betalt

– Musiker som anlitas av Stockholms stad ska få skäligt betalt och ett skrivet avtal. Stockholms stad har tidigare som första kommun beslutat att följa KRO:s avtal om konstnärsersättning. Nu går vi vidare med att säkra skälig betalning även för musiker.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av att kulturförvaltningen får i uppdrag att se över situationen för musiker som anlitas av staden och av verksamheter som får stöd av staden. Uppdraget är en del i ett program för att förbättra musiklivet i Stockholm.

– Även verksamheter som får kulturstöd från staden och anlitar musiker, ska betala vit och skälig ersättning. Detta bör kunna vara ett villkor för stöd.

– Vi sjösätter nu ett helt program för att förbättra förutsättningarna för musiklivet i Stockholm. Bland annat vill vi uppmuntra till mer musik på gator och torg. Till skillnad från i Göteborg där snaran mot gatumusikanter dras åt, ska det i Stockholm bli lättare att spela på gator och torg, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

I programmet ingår följande nya uppdrag:

Nya uppdrag:
Skrivna avtal och skäligt betalt till musiker
Stockholmskultur i kulturfestivalen
Fler replokaler
Mer samarbeten mellan institutioner och fria grupper
Samarbeta med ett nytt musikhus
Fler musikanter på gator och torg
Underlätta för festivaler och musikarrangemang

Påbörjade uppdrag:
Livecheckar för mer livemusik
Kvalitet i kulturskolan – nytt uppdrag för Kulturskolan
Synliggöra osynliga konstnärer
Kulturdirekt – samarbete inom det fria kulturlivet

Hela skrivelsen bifogas här.

Kriterierna för kulturstöd ska vara tydliga – och vi arbetar för att det ska bli så 8 juni 2009

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Stockholms stads kulturstöd är ett av de viktigaste verktygen för att kulturlivet i Stockholm ska vara levande och rikt och tillgängligt för alla. Idag skriver DN att kriterierna för stödet är otydliga och att stadens revisorer har anmärkt på detta. Det är förstås kritik vi tar på allvar, men det är inte en nyhet.

Förra sommaren publicerade Riksrevisionen en rapport om Kulturrådets och Konstnärsnämndens kulturbidrag, som hade liknande kritik mot det statliga kulturstödet. Madeleine skrev senare en artikel i SvD om vilka lärdomar Kulturutredningen borde dra av rapporten.

I samband med det fick också Stockholms stads kulturförvaltning i uppdrag att använda rappporten i en genomgång av stadens kulturstöd för att undersöka om bristerna var de samma. Kulturförvaltningens rapport är inte färdig ännu, men vi räknar med att den kommer att ha konstruktiva åtgärder för att förtydliga målen med kulturstödet.

Erik

Slå ihop Operan och Dramaten – bidrag till kulturutredningen 9 februari 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
10 comments

På torsdag presenterar kulturutredningen sin rapport. Några delar ur utredningen har redan presenterats. Se exempelvis DN här och här. Madeleine lämnar idag ett bidrag till utredningen på DN debatt (se artikeln nedan).

Anna

Nu måste vi slå ihop Dramaten och Operan

Snart presenterar kulturutredningen sin rapport med en ny kulturpolitik för staten. Ett antal förslag om sammanslagningar har redan framkommit.

Tre nya myndigheter ska ansvara för kulturarv, bevarandefrågor respektive kulturstöd. Kulturstödet ska fördelas från bidragsmyndigheten till regioner, som i nästa led ska fördela till kulturverksamheterna.

Denna renodling och nypaketering i strukturerna kan bli positiv för kulturpolitiken. Men mera finns att göra som handlar om kulturpolitikens innehåll:

För det första behövs förändringar i strukturerna även i stödsystemet för det fria kulturlivet. Det fria kulturlivet driver utvecklingen framåt. Men det är oklart om stödsystemet är till för att främja kvalitetskultur eller att nå ut med kultur till så många som möjligt.

I regleringsbrevet till Kulturrådet beskrivs problemet väl. Målet för bidragsgivningen ska vara: ”ett omfattande och varierat kulturutbud av hög kvalitet för alla i hela landet”.

Vad är då viktigast, hög kvalitet eller en spridning av kulturstöden över landet? Hur väger man ”hög kvalitet” mot ”alla i hela landet” när pengarna ska fördelas? Kvalitetskultur har en förändrande kraft, men den förändrar ingenting om den inte kommer medborgarna till del.

(mer…)

Tydliggör kulturstödets mål 25 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
3 comments

Denna artikel publicerades i dagens SvD och lägger ett nytt perspektiv på kulturstödet.

Det behövs en radikal sortering bland målen med det offentliga kulturstödet. En av de viktigaste frågorna som kulturutredningen måste ge svar på är: Varför finns kulturstödet överhuvud, och vilka mål ska det uppnå? Hur ska kulturskaparna annars veta vad som förväntas av dem?

I den enkät som Riksrevisionen gjorde inför sin rapport om kulturstödet som presenterades i våras, svarade nämligen endast 30 procent av mottagarna att de tyckte att kriterierna för stödet var tydliga. Av dem som inte fick stöd var det bara 10 procent som hade förstått. Här behövs tydliggöranden.

Det är ett mycket viktigare arbete än att fundera över hur ansvaret för kulturen ska fördelas mellan staten, regionerna och kommunerna, som Maria Eka och Per Svensson från kulturutredningen gör (SvD 9/9).

(mer…)

Stockholm satsar internationellt 17 september 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Stockholmskultur ska ha goda förutsättningar att exporteras utomlands och kulturprojekt ska ha ekonomiska möjligheter att söka EU-stöd. Det är huvuddragen i ett beslut som fattades vid kulturnämndens sammanträde igår.

(mer…)

Kulturutredningen lovar gott 23 oktober 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
add a comment

En fördel med att vara politiker är att man får lära sig så mycket nytt och får ta del av intressanta tankar som andra har. Jag sitter i styrelsen för Kommunala museers samarbetsråd och igår var det höstmöte på Stadsmuseet här i Stockholm. Liv Hammargren från den statliga Museikoordinatorn och Birgitta Johansson från Kulturutredningen var där och presenterade bakgrunder kring det nytänkande som nu börjar ta form inom regeringskansliet.

(mer…)

Behövs kulturpolitiken? 21 september 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Denna högst relevanta fråga ställdes vid en välbesökt debatt på Stadsteatern i måndags. I den månghövdade panelen ingick kulturminister och jag som politiker. Det blev en ganska eftertänksam diskussion vilket är viktigt om kulturpolitiken ska handla om något mera än att kultur är bra för att barn blir glada av det.

(mer…)