jump to navigation

Vi underlättar för teatrarna att öka sina intäkter 28 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
2 comments

Det ska löna sig för det fria kulturlivet att öka sina intäkter. Därför har staden infört de så kallade växtpengarna, med bland annat ett bonussystem i kulturstödet, skälig betalning till konstnärer, en fond för nyskapande kultur och flera andra saker. Nyligen har vi också sjösatt ett program för bättre villkor för stadens musikliv.  Nu tar vi nästa steg för att underlätta för teatrarna att öka sina intäkter.

Stockholm har ett mycket livaktigt teaterliv och gott om scener runt om i staden. Scenerna fyller en viktig funktion i för de fria grupperna och skapar kreativa mötesplatser för många människor. Men för många grupper är också själva teaterlokalerna en outnyttjad resurs som skulle kunna inbringa viktiga intäkter. Många teatrar skulle kunna hyras ut när uppsättningarna spelas i andra delar av landet, i perioder mellan det att en uppsättning läggs ned och de nya repetitionerna börjar, eller under andra tider när de inte används.

Det är dock en komplicerad och arbetstung uppgift att hitta dem som vill hyra, och sedan hantera själva bokningarna. På idrottsförvaltningen finns dock en bokningsenhet som fyller precis denna uppgift för stadens samlingslokaler, och som utöver bokningarna för de föreningar som är beviljade subventionerad taxa eller nolltaxa, sköter administrationen av bokningarna till privata fester, konferenser, möten mm. Denna bokningsenhet borde också kunna omfatta teatrar.

Madeleine har därför, tillsammans med sina allianskolleger i kulturnämnden och idrottsnämnden, lagt en skrivelse där kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för idrottsförvaltningens bokningsenhet att även erbjuda sina tjänster till de teatrar och andra kulturaktörer i Stockholm som vill hyra ut sina lokaler när de inte används.

Anna

Stor spridning i årets bonusfördelning 25 augusti 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: ,
2 comments

Det ska löna sig för kulturverksamheter att öka de egna intäkterna och att öka den unga publiken. Därför har vi i Stockholm infört en kulturbonus, som fördelas bland dem som har verksamhetsstöd från kulturnämnden. I juni delades bonusen ut för andra året i rad och nu kan vi i en rapport från kulturförvaltningen se en analys av resultaten.

Precis som förra året fördelades 5,5 mkr bland dem som har verksamhetsstöd från kulturnämnden. Totalt har 62 kulturverksamheter i Stockholm fått en bonus på mellan 10 procent och 197 procent av deras verksamhetsstöd.

Bonusen fördelas enligt fyra kriterier: Andel egna intäkter, ökning av andelen egna intäkter, andel barn och unga i publiken, ökning av andelen barn och unga i publiken. Det går att få bonus inom en, flera eller alla kriterierna. De flesta verksamheter har fått bonus inom en, två eller tre av kategorierna. De som har lyckats bra med något av kriterierna har alltså i de flesta fall lyckats bra med flera. Sex verksamheter har fått bonus inom alla fyra kategorierna.

Det som gett störst utslag i årets fördelning är de som lyckats öka sin självfinansieringsgrad mycket jämfört med förra året och det område som gynnats mest i årets fördelning är filmen. Det har även gått bra för teatrarna och musiken. Områdena museer och musikdramatik har inte blivit lika gynnade. Det är dock stora skillnader inom varje område. Inom gruppen teatrar fanns utdelning på mellan 0 och 26 procent av verksamhetsstödet.

Resultaten visar att bonussystemet fungerar väl. Alla verksamheter har fått veta hur beräkningen fungerar och har möjligheter att jobba för att få bonus. De allra flesta har också fått bonus i årets fördelning. Bara nio verksamheter inom verksamhetsstödet har inte fått någon bonus alls. Nästa år har de chansen igen.

Det behövs mer tillväxt i kultursektorn, både av pengar och publik. Kulturbonusen är en del av ett större paket, de så kallade växtpengarna, för att öka tillväxten. Andra delar är Fonden för innovativ kultur, delfinansiering av EU-projekt, Kulturdirekt, livecheckar och att konstnärer som anlitas av staden ska få betalt.

Hela bonusfördelningen finns nedan.

BONUSFÖRDELNING 2009 word

Madeleine

Växtpengarna är det bästa vi gjort för scenkonsten 3 juli 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , ,
3 comments

Jag är tillbaka från Almedalen med många intressanta intryck, bland annat besökte jag ett antal spännande kulturseminarier. I dagens Svenska Dagbladet skriver Annagreta Dyring om detta och beskriver ett seminarium om scenkonsten. I panelen fanns bland andra Uppsala stadsteaters chef Linus Tunström, som skickade med frågan: ”Vilken var din största insats för att främja scenkonsten förra året?”.

Dyring menar att frågan lämnades obesvarad, men faktum är att den besvarades av alla partier i en debatt om kulturpolitik senare på eftermiddagen. Mitt svar var att vi har infört växtpengar i Stockholm för att skapa tillväxt av publik och pengar i kulturen. Växtpengarna består av flera delar:

Växtpengarna har gynnat kulturen i stort i Stockholm, däribland scenkonsten. När årets bonus nyligen fördelades visade det sig att flera teatrar fick en god utdelning, exempelvis Fria teatern och Teater Tribunalen. Kulturdirekt, som sköts av det fria kulturlivet, består också till stor del av scenkonsten.

Om man bara stannar kvar så kan man få svar på sina frågor!

Madeleine

Mer publik ger inte sämre kvalitet 17 september 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Debatten om den för i år nya kulturbonusen tar ibland förvånande uttryck. Ett exmpel på detta visade sig igår när kulturnämnden höll sammanträde. Ett ärende på dagordningen var utfallet av den första utdelningen av bonussystemet, där glädjande nog de allra flesta fick ett påslag. Detta väckte en debatt som nog skulle få ganska många att höja på ögonbrynen.

(mer…)

Kulturuppropet går vidare och vidare 4 september 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Efterdyningarna i debatten om artikeln En talande tystnad som publicerades i DN häromveckan har fortsatt med ett helt gäng artiklar under vinjetten ”kulturuppropet”. Madeleines inlägg handlade om att uppropet oroade sig över att en för stor publik skulle inverka negativt på kvaliteten i produktionerna:

Artikelförfattarna ­or­o­­ar­ sig över att ”teatrarna pressas till självfinansiering: man måste sälja ännu flera biljetter”. Jag kan aldrig hålla med om att kulturen blir sämre om den delas av flera. Min liberala övertygelse bygger på motsatsen.

Ett offentligt, kulturellt samtal är beroende av en bred folklig förankring. Att kulturskaparna skulle sälja ut det konstnärliga för att nå en stor publik är en förolämpning – mot såväl konstnärer som publik.

I fortsättningen på debatten har såväl Stockholms stads kulturbonus som fond för nyskapande kultur diskuterats. P1:s kulturnytt hängde på och sände i morse en intervju med Madeleine på ämnet.

Erik

Kulturen blir inte sämre för att den delas av fler 26 augusti 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Denna artikel av Madeleine finns att läsa i dagens DN, som ett svar på artikeln En talande tystnad i DN den 21 augusti.

I DN kultur den 21 augusti beskriver ett antal kulturaktörer sin oro över att kulturpolitiken är för passiv. I Stockholm har vi försökt vara tydliga, dels för att vi vill se förändringar, dels för att uppfattningar mår bra av att yttras, bemötas och brytas. Det behövs ett samtal om kultur och kulturpolitik. Men då krävs det att vi kommer bort från inövade mantran och börjar tala innehåll.

(mer…)

Maria Küchen protesterar mot alliansstyrda Stockholm genom att flytta till alliansstyrda Lund 23 juli 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

Denna artikel publicerades i dagens Expressen under rubriken Kultur är till för alla människor.

Efter 21 år i Stockholm flyttar nu Maria Küchen härifrån i en högljudd protest mot alliansens politik i staden och länet (Expressen 16/7).

Hon flyttar dock till likaledes alliansstyrda Lund. Lund är nämligen på plats 1 av 290 på tidskriften Fokus kommunrankinglista över boendekvalitet. Stockholm är på plats 16. Maria Küchen hade dock inte behövt flytta så långt. Det finns gott om kommuner med hög livskvalitet häromkring; Lidingö, Nacka, Solna. Alla alliansstyrda.

Kanske är det den alliansstyrda Skåneregionen med moderat sjukvårdspolitik som lockar?

(mer…)

Kvalitetskulturen ska nå fler stockholmare 28 juni 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , ,
6 comments

De senaste dagarna har såväl statens som Stockholms stads kulturstöd diskuterats flitigt i DN och Svd. Idag bemöter Madeleine Sjöstedt kritiken i båda tidningarna. Målet med artiklarna (Svd) är att visa hur vi vill att kulturstödet ska leda till att fler stockholmare tar del av kvalitetskulturen, och till att förbättra kulturarbetarnas villkor.

Utgångspunkten för vår politik är det uppdrag som kulturförvaltningen fick förra sommaren och som under året har lett till flera reformer i Stockholms kulturpolitik. Ännu fler kommer under 2008. Kulturförvaltningens tjänsteutlåtanden till de reformer som redan sjösatts finns här:

Kulturbonusen

Fond för nyskapande kultur

Bilaga till fond för nyskapande kultur

Incitamentsstrukturen

Artiklarna i Dn och Svd finns nedan.

Erik

(mer…)

En ny kulturpolitik tar form – första bonusen fördelad 19 juni 2008

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: ,
2 comments

Nu kan kulturen och stockholmarna skörda frukten av den första kulturbonusen : 5,5 mkr delas ut till 58 teatrar, konsthallar, danskompanier, jazzklubbar och annan Stockholmskultur. I snitt har kulturverksamheterna fått en bonus på 18 procent av verksamhetsstödet. Det är en historisk ökning av stödet till nästan alla fria kulturverksamheter.

(mer…)

Vi vill förändra kulturlivets syn på politiken 14 december 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , , , , , , , , , , ,
1 comment so far

(Denna artikel publicerades i dagens SvD)

Den svenska kulturpolitiska debatten kännetecknas av att den får tiden att stanna. Senast var det Carl Otto Werkelid som i en kommentar ville dra i bromsen och varna för att den politik vi driver i Stockholms stads kulturnämnd skulle åsidosätta kvalitetskraven. (SvD 7/12)

Vår politik har inte förändrat synen på kvalitet, däremot vill vi förändra kulturlivets syn på publiken.

(mer…)

Behövs kulturpolitiken? 21 september 2007

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Denna högst relevanta fråga ställdes vid en välbesökt debatt på Stadsteatern i måndags. I den månghövdade panelen ingick kulturminister och jag som politiker. Det blev en ganska eftertänksam diskussion vilket är viktigt om kulturpolitiken ska handla om något mera än att kultur är bra för att barn blir glada av det.

(mer…)