jump to navigation

Attackerna mot Turteatern är en attack mot demokratin 22 januari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
add a comment

Demokrati och kultur hänger samman. Inte enbart därför att kulturen är en kraft för demokrati när den saknas utan också därför att den gör att demokratin som samhällssystem kan överleva. Därför är attackerna mot Turteatern i Kärrtorp inte bara ett angrepp mot en fri teatergrupp i Stockholm utan en attack mot hela demokratin och alla demokrater.

Vid fyra tillfällen den senaste tiden har Turteatern i Kärrtorp utsatts för olika attentat: Fått fasaden nedsprejad med hakkors, Svenska Motståndsrörelsens logga och adressen till den nazistiska tidningen Nordfront och i helgen sparkades en glasdörr in till teatern in, rapporterar Kulturnyheterna och Kulturnytt.

Nils Poletti, teaterns konstnärlige ledare, säger till Kulturnyheterna att attackerna inte kommer att få teatern att tystna. Det är bra – demokratins motståndare ska inte tillåtas bestämma vem som får säga vad och vad som är rätt att tycka.

Men hur många andra tystnar när rädslan för våld eller hot om våld sprider sig? Hur många teaterföreställningar får vi inte se, hur många artiklar skrivs aldrig, hur många utställningar visas aldrig därför att upphovsmännen inte vill riskera sin egen, sina näras eller andras säkerhet?

Detta är för mig som kulturborgarråd mycket oroande. För att kulturlivet i Stockholm ska präglas av just den frihet, kreativitet, generositet och mångfald som vi vill, måste yttrandefriheten värnas och upprätthållas.

Jag utgår också från att polisen förstår det stora allvaret i attackerna mot Turteatern och att det gör allt som står i dess makt för att finna de som utfört skadegörelsen. Nazistattacker mot kulturlivet hör inte hemma i Stockholm.

/ Madeleine