jump to navigation

Som man breddar får man skörda 5 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Igår deltog jag i en paneldiskussion på ABF-huset i Stockholm i en debatt med den klatschiga rubriken ”Som man breddar får man ligga”. I panelen satt även Jonas Andersson, Framtidens kultur, och Ingrid Lomfors, Kulturbryggan. Samtalet leddes av idéhistorikern och kulturskribenten David Karlsson, inte minst känd för sin uppmärksammade bok En kulturutredning: pengar, konst och politik (Glänta 2010). Detta föredömliga debatt-initiativ kom från Tensta konsthall, Konsthall C, Marabouparken, Mossutställningar och Botkyrka konsthall.

I inledningen till samtalet höll Karlsson en kort genomgång om breddad finansiering där han läste upp det talande citatet från Statens kulturråds publikation Kulturens ickeoffentliga finansiering (2010:4): ”Om man blickar utanför landets gränser är det svårt att hitta något annat land som har en mer restriktiv skattelagstiftning än Sverige när det gäller att stimulera till privat stöd till kulturell verksamhet.”

Du som följt den här bloggen känner väl till min hållning i frågan: Vill vi att kulturen ska ta större plats i samhället öch nå fler måste vi våga tala om tillväxt. Och ska kulturlivet uppleva tillväxt krävs det att fler är med och bidrar. Om detta, åtminstone enligt min mening, var panelen relativt eniga om.

En del i detta är skapa incitament i skattelagstiftningen för både privatpersoner och företag att bidra, en annan att genom de offentliga bidragssystemen uppmuntra kulturlivets aktörer att öka sina egna intäkter (exempelvis biljettintäkterna). I Stockholms stad har vi sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken arbetat särskilt med sistnämnda. Vi har grundat Kulturdirekt som har i uppdrag att hjälpa de fria aktörerna med marknadsföring och biljettförsäljning, infört att den som ökar sina egna intäkter får en bonus från staden och bldat en fond för nyskapande kultur. Detta samtidigt som de offentliga stöden till det fria kulturlivet har höjts dramatiskt.

Till min stora glädje framförde många även åsikten att en ökad breddad finansiering ökar kulturlivets oberoende från den politiska makten och därmed kulturlivets autonomi i samhället. Diskussionen om breddad finansiering får inte stanna – även om det är oerhört viktigt – vid en fråga om kronor och ören.

Om du missade paneldiskussionen, misströsta inte. Eftersom ABF sände allt via webben kan du genom att klicka här se paneldiskussionen i sin helhet.

/ Madeleine

David Karlsson har nu skrivit en kort sammanfattning av debatten som du kan läsa genom att trycka här.