jump to navigation

Jämställd idrott 23 april 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

I söndag uttalade jag mig i ABC:s välkomna granskning om jämställdhet i kommunernas finansiering av idrotten. Detta är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat och som jag under mina fyra år som idrottsborgarråd drev väldigt hårt. Att det är en stor snedfördelning av stöden inom idrotten har många skäl. Grovt förenklat kan man säga att pojkar spelar i lag medan flickor generellt ägnar sig mera åt individuella idrotter. Många flickor, framför allt tonåriga i utanförskapsområden, står helt utanför idrottslivet och det de efterfrågar finns i tillgängligt. Pojkar ägnar sig också åt idrott som betalas av skattebetalarna medan flickor ofta betalar mera själva.

I Stockholm gjorde vi under min tid som idrottsborgarråd en genomlysning av om flickor missgynnas vad det gäller tider, vilket vi glädjande nog kunde konstatera inte var fallet. För att inte ge lagidrotter en oproportionerligt stor del av stödet och för att uppmuntra att man ägnar sig åt flera idrotter har vi i Stockholm en begränsning på hur många aktiviteter man får stöd för att göra inom en idrott per vecka. Detta har inte staten, vilket är en förklaring till varför pojkidrottarna får mera resurser är flickidrottarna per person.

Under mina fyra år drev vi aktivt en politik för att satsa på tjejidrotter. Idrottsförvaltningen gjorde en forskningsrapport om vilka som är inaktiva och varför. Den visade att främst unga flickor i utanförskapsområden är väldigt fysiskt passiva. För att råda bot på detta ville de att staden satsar på dans/aerobic och simhallar. Simhallar står högt på flickornas önskelista över vilka anläggningar de vill ha och vilka anläggningar de går till. Staden har fattat ett beslut om investeringar på 500 miljoner i våra bad för att förbättra dem. Detta kommer i hög grad att komma flickor till del. Ridning är den stora flickidrotten och därför drev vi igenom en gigantisk satsning på stadens fem kommunala ridhus med investeringar på över 200 miljoner. Konstgräsplanerna har lett till en boom inom damfotbollen och dessa byggde vi ut kontinuerligt under min tid. Trygghetsanpassade motionsspår var en annan jämställdhetsåtgärder.

Det sista jag gjorde som idrottsborgarråd var att ge ett omfattande uppdrag till idrottsförvaltningen med uppdrag till att bl.a. återkomma med en plan för att idrottsnämndens investerings- och driftsmedel ska kunna fördelas rättvist efter kön – samt att idrottsförvaltningens investeringsplaner redovisar analyser över hur nya anläggningar kommer att användas utifrån kön, och grupper av fysiskt inaktiva barn och ungdomar. Se skrivelsen och den rapport jag och mina medaretare på dåvarande kultur- och idrottsroteln tog fram här.

Vad som förvånade mig under de fyra år jag var idrottsborgarråd och fortfarande gör är bristen på engagemang för dessa frågor inom idrottsrörelsen. Det vore väldigt positivt att få höra idrottssverige kräva en mera jämställd idrott. Men än så länge är det alltför tyst.

Madeleine

Annonser