jump to navigation

Vi underlättar för teatrarna att öka sina intäkter 28 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
2 comments

Det ska löna sig för det fria kulturlivet att öka sina intäkter. Därför har staden infört de så kallade växtpengarna, med bland annat ett bonussystem i kulturstödet, skälig betalning till konstnärer, en fond för nyskapande kultur och flera andra saker. Nyligen har vi också sjösatt ett program för bättre villkor för stadens musikliv.  Nu tar vi nästa steg för att underlätta för teatrarna att öka sina intäkter.

Stockholm har ett mycket livaktigt teaterliv och gott om scener runt om i staden. Scenerna fyller en viktig funktion i för de fria grupperna och skapar kreativa mötesplatser för många människor. Men för många grupper är också själva teaterlokalerna en outnyttjad resurs som skulle kunna inbringa viktiga intäkter. Många teatrar skulle kunna hyras ut när uppsättningarna spelas i andra delar av landet, i perioder mellan det att en uppsättning läggs ned och de nya repetitionerna börjar, eller under andra tider när de inte används.

Det är dock en komplicerad och arbetstung uppgift att hitta dem som vill hyra, och sedan hantera själva bokningarna. På idrottsförvaltningen finns dock en bokningsenhet som fyller precis denna uppgift för stadens samlingslokaler, och som utöver bokningarna för de föreningar som är beviljade subventionerad taxa eller nolltaxa, sköter administrationen av bokningarna till privata fester, konferenser, möten mm. Denna bokningsenhet borde också kunna omfatta teatrar.

Madeleine har därför, tillsammans med sina allianskolleger i kulturnämnden och idrottsnämnden, lagt en skrivelse där kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna för idrottsförvaltningens bokningsenhet att även erbjuda sina tjänster till de teatrar och andra kulturaktörer i Stockholm som vill hyra ut sina lokaler när de inte används.

Anna

Budgetdebatt pågår 18 oktober 2007

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
add a comment

Idag och imorgon pågår kommunfullmäktiges debatt om budgeten för nästa år. Första delen av dagen har bland annat ägnats åt kultur och idrott.

(mer…)