jump to navigation

Aspuddsbadet igen 27 januari 2009

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , , ,
29 comments

Jag har fått flera frågor i diskussionen om Aspuddsbadet här på bloggen. Svar på de flesta av dessa finns i de tjänsteutlåtanden från idrottsförvaltningen som finns länkade i den tidigare artikeln om Aspudden, t ex om överenskommelsen mellan idrottsförvaltningen och badhusföreningen, renoveringsbehoven och vilka andra badmöjligheter som finns i närområdet.

Inom en mils radie från Aspuddsbadet finns det åtta andra kommunala bad som i princip alla har mycket stora renoveringsbehov. De pengar det skulle kosta att renovera Aspuddsbadet, kommer betydligt fler stockholmare till del om de satsas på de andra baden, vilket också är anledningen till idrottsnämnden beslutat att stänga badet och överlämna det till exploateringsnämnden. Detta är för mig det helt överordnade argumentet varför idrottsnämnden inte kan bekosta en upprustning.

Vad gäller anklagelserna om att jag inte skulle vara intresserad av att träffa badhusföreningen så är det en anklagelse som många andra föreningar i staden kan dela. Trots att en stor del av min tid går åt till att träffa företrädare för olika organisationer inom kultur- och idrottslivet, är det omöjligt för mig som enskild politiker att personligen ha kontakt med alla. Och det är inte heller meningen. Det är kulturförvaltningen och en idrottsförvaltningen som ska hantera de löpande kontakterna med kultur- och idrottslivet i Stockholm, och förbereda beslutsunderlag för kultur- respektive idrottsnämnderna.

Jag har dock försäkrat mig om att idrottsförvaltningen har haft de kontakter med badhusföreningen som är nödvändiga. Idrottsförvaltningens chef Inger Båvner har tillsammans med fastighetschef Lennart Andreasson besökt styrelsen, vilket även andra tjänstemän har gjort. De har även haft flera telefonkontakter med såväl styrelsen som de anställda på badet.

Men om det nu ändå finns information som inte har kommit mig eller idrottsförvaltningen till del, och en vilja och förmåga hos föreningen att fortsätta ta ansvar för badet, och därmed även för de renoveringar som behövs, så undrar jag varför föreningen inte har skickat en sådan viljeförklaring.

Idrottsförvaltningens bedömning har varit att föreningen inte har kapaciteten att bekosta renoveringarna. Jag har inte möjlighet att göra en annan bedömning. Men om badhusföreningen menar att man har det så är det dags att visa det. Badet står kvar som det gör, och det finns inget beslut om något annat. Idrottsnämnden kommer inte att bekosta renoveringen, men om det finns någon annan som vill göra det är det förstås fritt fram.

Madeleine