jump to navigation

YIMBY tar chansen att påverka kulturvisionen 14 januari 2009

Posted by Erik in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , ,
4 comments

Nätverket YIMBY har lämnat in ett mycket ambitiös och intressant papper till arbetet med Kulturvision 2030. De visar bland annat på ett viktigt problem för gentrifieringen i Stockholm, nämligen avsaknade av tät kvartersstad där hyrorna är låga.

Sedan något decennium är hyrorna i hela Stockholms innerstad dyra vilket gör det svårt för kulturverksamheter med små ekonomiska förutsättningar att hitta lokaler. Utanför innerstaden, där hyrorna är betydligt lägre, är det dock ofta glest mellan husen, och den kvartersstruktur som skapar förutsättningar för ett aktivt gatuliv saknas.

Det är inte enkelt att åtgärda detta i efterhand, även om staden arbetar aktivt med att förtäta många stadsdelar. Men när staden planerar för nya stadsdelar och bostadsområden utanför innerstaden är det sedan flera år ambitionen att dessa ska ha en kvartersbebyggelse (Läs mer om detta i stadens budget s. 14, 100, 143f tex.)