jump to navigation

Kulturklappar till Hammarby sjöstad 4 december 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: ,
add a comment

Pressmeddelande 2008-12-04

Jonas Uebel
bitr. pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (fp):

KULTURKLAPPAR TILL ALLA BARN I HAMMARBY SJÖSTAD

– Sveriges finaste kulturskolelokaler är klara för inflyttning. Barn och ungdomskultur är prioriterat i kulturnämndens nya budget och detta är ett steg på vägen.

– Samtidigt som vi nu öppnar upp dessa lokaler i Hammarby Sjöstad är det roligt att kulturen direkt kommer alla i Sjöstaden till del genom de kulturklappar i form av musik- dans- och teaterföreställningar som kommer att delas ut.

– Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet i kulturella färdigheter till Stockholms barn och ungdomar på deras fritid. Denna nya satsning en del av detta uppdrag.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (fp) med anledning av att Kulturskolan i Hammarby Sjöstad idag invigs. I samband med detta kommer 24 kulturupplevelseklappar till alla barn i Hammarby Sjöstad att delas ut.
Fakta:
Den nya kulturskolan i Hammarby Sjöstad inryms i helt nya lokaler med en spektakulär utsikt över Hammarby sjö. I samband med invigningen så kommer 24 kulturupplevelseklappar att delas ut.

En av kulturupplevelseklappar utdelas i samarbete med Stockholm konst, som ser till att konst av högsta kvalitet kommer stockholmarna till del i stadens offentliga rum. På den stora väggen i Kulturskolans foajé, ska ett svartvitt, tecknat väggkonstverk – signerat konstnären Susanne Vollmer (f 1976) – successivt växa fram under våren.

Kulturskolan i Sjöstaden skall arbeta med barn och ungdomar i åldrarna 6-22 år och alla aktiviteter som genomförs i lokalen skall rikta sig mot målgruppen.