jump to navigation

Välkommen till tre nyrenoverade bibliotek 18 december 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Sköndal

Under hösten och vintern 2013 har tre stockholmsbibliotek renoverats: Sköndals, Aspuddens och Hagsätras bibliotek. I måndags öppnade biblioteken i Sköndal och Aspudden och idag öppnar biblioteket i Hagsätra.

Sedan dag ett efter maktskiftet i Stadshuset 2006 har utvecklingen av biblioteken varit i centrum för kulturpolitiken. Efter de biblioteksnedskärningar som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet drev igenom 2002-2006 har alliansen successivt höjt anslagen till Stockholms stadsbibliotek.

2006 var anslaget till stockholmsbiblioteken 223 miljoner kronor, att jämföra med 300 miljoner kronor för 2014. Ambitionshöjningen har inneburit nya bibliotek, Stockholms första tunnelbanebibliotek, kvälls- och helgöppet, utveckling av det digitala biblioteket samt en lång rad renoveringar av stadsdelsbibliotek.

Det senaste exemplet på detta är renoveringarna av biblioteken i Sköndal, Aspudden och Hagsätra.

Ombyggnationen av biblioteket i Sköndal har utförts så att biblioteket kan vara förtroendeöppet. Det innebär att alla med bibliotekskort kan komma in på biblioteket även under tidiga morgnar och efter det att biblioteket har stängt för dagen. Barnavdelningen på biblioteket har dessutom blivit större och ett aktivitetsrum har byggts för olika former av programverksamhet.

I barntäta Aspudden har en scenograf omgestaltat barnavdelningen, vilket bland annat innebär att fler kan vara där på samma gång. Den nya barnavdelningen inspirerar verkligen till läsning. Här kommer många aspuddsbarn att hitta sina favoritböcker. På biblioteket har även ljudmiljön förbättras för att skapa en bättre inomhusmiljö när biblioteket har många besökare. Studieplatserna har också blivit fler och entrén har flyttats och tillgänglighetsanpassats.

Hagsätra bibliotek har genom förändrad planlösning blivit ett öppnare bibliotek som lätt kan anpassas till olika aktiviteter. Ombyggnaden gör det möjligt att ta emot fler grupper under ordinarie öppettid. Renoveringen av biblioteket har också inneburit fler bekväma läsplatser, barnavdelningen har gjorts om, och fler studieplatser.

Biblioteksrenoveringarna är en del av genomförandet av Strukturplanen för Stockholms stadsbibliotek som kulturnämnden fattade beslut om i mars 2012. I planen ingår även det nya biblioteket i Hässelby gård (invigning i februari 2014) och de helt nya bibliotekslokalerna för Kista bibliotek (preliminär invigning augusti 2014) liksom övriga renoveringar av stadsdelsbibliotek som genomförts under 2012 och 2013.

/ Madeleine

Läs mer: Biblioteket som har öppet när det är stängt
Läs mer: Nyrenoverade bibliotek
Läs mer: Nu nyöppnar vi tre bibliotek i Söderort