jump to navigation

Fritidsgårdar är inte hela svaret 9 oktober 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , ,
1 comment so far

Frågan om vad stadens stöd till ungdomars fritidsliv har diskuterats flitigt i DN den senaste veckan. Utgångspunkten för artiklarna har varit hur mycket staden har satsat på just fritidsgårdar under det senaste kvartsseklet.

Vi är väl medvetna om att resurserna till den öppna fritidsverksamheten minskade under 1990-talet. Men såväl den socialdemokratiska som de borgerliga majoriteterna har sedan dess satsat på att utöka verksamheterna. I stadsdelarna har budgeten för den öppna fritidsverksamheten ökat med 36 procent mellan 2002 och 2007. Det fanns 2007 68 stycken fritidsgårdar. Det är 24 fler än 2002. Stadsdelarna, som är ansvariga för fritidsgårdarna, har ökat sina satsningar från 65 mkr till hela 96 mkr per år under perioden.

(mer…)

Men anslaget till fritidsgårdarna har ju ökat dramatiskt 29 september 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I ett tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen som presenterades på kulturnämnden den 18 juni står följande:

Budgetomfånget för den öppna fritidsverksamheten i stadsdelarna har från 2002 till 2007 ökat med ca 36 procent. Den största ökningen finns inom fritidsgårdsverksamheten. Det fanns år 2007  24 stycken fler fritidsgårdar än 2002. Kostnadsökningen för fritidsgårdar beror primärt på nyetablering av verksamheter.

Men av DNs artikel idag får man bilden att staden satsar radikalt mindre på ungdomars fritidsverksamhet nu än för 27 år sedan eftersom siffrorna är framräknade i 2007 år penningvärde.

(mer…)