jump to navigation

Farsta kultur invigt 16 januari 2012

Posted by angusthlm in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Mitt i centrumbebyggelsen i Farsta invigdes i lördags satsningen Farsta kultur med pompa och ståt. Innan alla framföranden från både före detta och nuvarande elever från kulturskolan i Farsta tog vid invigningstalade Madeleine inför ett fullsatt auditorium.

Förutom att själva biblioteket under 2011 har genomgått en upprustning innebär den nya satsningen ett närmare samarbete mellan biblioteket, kulturskolan och Primaskolan som alla ryms i samma hus på Farstagången 8 – den nya mötesplatsen för kultur i Farsta.

Dessutom har även ett nytt café öppnat i foajén som leder besökarna in till både kulturskolan och biblioteket. Caféet kommer att kunna erbjuda de redan invanda biblioteksbesökarna en trevlig miljö att antingen före, under eller efter besöket på biblioteket andas ut i över en kopp kaffe, samtidigt som det är vår stora förhoppning att caféet ska locka fler människor att våga ta steget in i böckernas värld. Helt enkelt att steget in på biblioteket ska vara så litet och så naturligt som möjligt för så många som möjligt.

Det ska verkligen bli spännande att se hur samarbetet inom Farsta kultur kommer att utvecklas framöver. Förutsättningarna är goda: bibliotek med läsplatser, en teater med 250 sittplatser, musikstudios, drama- och dansrum, grupprum, studierum, foajé med café och plats för utställningar.

Och tycker du att namnet Farsta kultur inte låter särskilt spännande – var inte orolig. Det pågår nämligen en namntävling som det är fritt fram för alla att delta i.

/Anders