jump to navigation

Skälig ersättning till professionella musiker och mer gatumusik 9 september 2009

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Igår berättade ABC om det program för Stockholms musikliv som Madeleine och hennes allianskollegor i kulturnämnden sjösatt. I programmet kunde det uppfattas som att gatumusikanter ska få betalt av staden, vilket är lite missvisande. Ett förtydligande: Musikprogrammet innehåller flera punkter. En av dem innebär att musiker som anlitas av stadens institutioner ska få skäligt betalt och ett skrivet avtal. Detta bör också gälla musiker som anlitas av verksamheter som får kulturstöd från staden. En annan punkt handlar om att uppmuntra gatumusiken i Stockholm. Staden ska bejaka gatumusik och, om det är möjligt, förbättra möjligheterna för uppträdanden på gator och torg.

Anna

Stockholms musiker ska få betalt 8 september 2009

Posted by annaws in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Folkpartiet Stockholms Stadshus
Madeleine Sjöstedt (FP)
kultur- och idrottsborgarråd

Jonas Uebel
pressekreterare
076-12 29 177

Madeleine Sjöstedt (FP):

Stockholms musiker ska få betalt

– Musiker som anlitas av Stockholms stad ska få skäligt betalt och ett skrivet avtal. Stockholms stad har tidigare som första kommun beslutat att följa KRO:s avtal om konstnärsersättning. Nu går vi vidare med att säkra skälig betalning även för musiker.

Det säger kultur- och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) med anledning av att kulturförvaltningen får i uppdrag att se över situationen för musiker som anlitas av staden och av verksamheter som får stöd av staden. Uppdraget är en del i ett program för att förbättra musiklivet i Stockholm.

– Även verksamheter som får kulturstöd från staden och anlitar musiker, ska betala vit och skälig ersättning. Detta bör kunna vara ett villkor för stöd.

– Vi sjösätter nu ett helt program för att förbättra förutsättningarna för musiklivet i Stockholm. Bland annat vill vi uppmuntra till mer musik på gator och torg. Till skillnad från i Göteborg där snaran mot gatumusikanter dras åt, ska det i Stockholm bli lättare att spela på gator och torg, avslutar Madeleine Sjöstedt (FP).

I programmet ingår följande nya uppdrag:

Nya uppdrag:
Skrivna avtal och skäligt betalt till musiker
Stockholmskultur i kulturfestivalen
Fler replokaler
Mer samarbeten mellan institutioner och fria grupper
Samarbeta med ett nytt musikhus
Fler musikanter på gator och torg
Underlätta för festivaler och musikarrangemang

Påbörjade uppdrag:
Livecheckar för mer livemusik
Kvalitet i kulturskolan – nytt uppdrag för Kulturskolan
Synliggöra osynliga konstnärer
Kulturdirekt – samarbete inom det fria kulturlivet

Hela skrivelsen bifogas här.

Ge konstnärerna betalt för sitt arbete 16 september 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
2 comments

Kultur- och idrottsroteln i Stockholms stadshus
Folkpartiet kommunstyrelsen Göteborg
Kommunalrådsavdelningen Malmö stadshus

Pressmeddelande, 2008-09-16

GE KONSTNÄRERNA BETALT FÖR SITT ARBETE

– För oss folkpartister är det självklart att konstnärer skall få betalt för det arbete som de utför.

– Att konstnärer antas arbeta gratis är en kulturpolitisk skandal som har pågått i decennier.

Det säger, Madeleine Sjöstedt (fp), Helene Odenjung (fp) och Ewa Bertz (fp), med anledning av att Stockholm stad har beslutat att följa det avtal som Konstnärernas riksorganisation (KRO) och staten upprättat.

(mer…)

En kulturpolitisk skandal sedan decennier – Sydsvenskan 15 september 2008 15 september 2008

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
1 comment so far

Denna artikel publicerades i dagens Sydsvenskan. Det är en fortsättning på det initiativ Madeleine tog i december förra året.

Staten och kommunerna har i årtionden varit njugga mot konstnärer. Från 2009 skall Stockholm följa det avtal som Konstnärernas riks­organisation och staten upprättade 2007. Frågan är om Malmö vågar göra detsamma, skriver de tre folkpartisterna Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrottsborgarråd i Stockholm, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg, och Eva Bertz, kommunalråd i Malmö.

(mer…)

Skrivna avtal till alla konstnärer 7 december 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: , ,
3 comments

Konstnärer ska självklart ha samma rätt till skrivna avtal när de utför sitt arbete som alla andra. Stockholms stads konstinstitutioner ska från och med 2008 alltid skriva avtal med de konstnärer som anlitas. Det är obegripligt varför det inte redan är så.

När vi i våras arbetade med att utforma en politik som skulle göra det lättare för kulturarbetare att leva på sin verksamhet, berättade den ena konstnären efter den andra hur styvmoderligt behandlade de blir av såväl offentliga som fristående konstinstitutioner.

”Varken avtal eller ersättning”, var beskrivningen vi hela tiden fick.

Dessutom tycktes det länge som att förhandlingarna mellan Konstnärernas riksorganisation, KRO, och kulturrådet aldrig skulle komma i hamn eftersom slutdatument senarelades gång efter annan.

Men förhoppningsvis ser vi nu början på slutet på detta respektlösa förhållande gentemot konstnärerna. Att kulturrådet och KRO kommit överens om ett nytt utställningsavtal är en framgång som bör få positiva konsekvenser för hela Sveriges konstliv.

Avtalet gäller egentligen bara statliga institutioner. Men min inställning har hela tiden varit att också Stockholms stads institutioner – Liljevalchs konsthall/konstkansliet och Kulturhuset i första hand – ska följa det.

Kulturförvaltningen får därför uppdraget att säkerställa att stadens institutioner och fria grupper upprättar skriftliga avtal i enlighet med utställningsavtalet när konstnärer anlitas.

Avtalet mellan kulturrådet och KRO innehåller också riktlinjer för storleken på konstnärernas ersättningar. Förvaltningen får därför även i uppdrag att utreda vilka konsekvenser dessa skulle få för Stockholms konstliv i stort, alltså inte bara för stadens egna institutioner utan även för enskilda konsthallar med eller utan stadens stöd.

I sammanhanget måste jag också säga att det är lite underligt att DNs vinkel på denna viktiga nyhet för Sveriges konstnärer är att avtalet innebära stora kostnader för statens institutioner, inte att det leder till rimliga ersättningar för konstnärerna. Vilken sida står draken på egentligen, statens eller konstnärernas?