jump to navigation

Enskedespelet kvar i Margaretaparken 13 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

Efter en viss tid av osäkerhet står det nu klart att Enskedespelet även i år kommer att få vara i Margaretaparken, precis som teaterföreningen varit vartannat år sedan 1983. Frågan har uppmärksammats i lokalmedia, exempelvis här och här.

Det var igår som alla intressenter – trafikkontoret, stadsdelsnämnden och föreningen – samlades för ett möte för att gå igenom och räta ut de frågetecken som fanns. Jag känner mig lättad och glad att de kom fram till en lösning som betyder att folkfesten kan bli av i år igen. Läs mer här.

Det ändrade beslutet betyder också att Enskedespelet nu kan använda de medel som kulturförvaltningen förra året beviljade för att köpa in ett stortält.

Enskedespelet är ett lokalt initiativ som det vore roligt om det fanns flera av i Stockholm. Självklart ska staden försöka stödja genomförandet av deras föreställningar!

/ Madeleine

Enskedespelet en viktig folkfest 6 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Vartannat år sedan 1983 har Enskedespelet spelat teater i Margaretaparken. I år samlar de över 200 personer mellan 7 och 70 år för att sätta upp Oliver Twist. Spelen är mycket populära och når tusentals stockholmare. Omkring 150 är barn- och ungdomsskådespelare.

Stockholms stad har genom åren lämnat ekonomiska bidrag till Enskedespelets uppsättningar och för i år har kulturförvaltningen bidragit med medel till Enskedespelets nya tält som snart ska användas för första gången. Om bara tillräckligt tillstånd för att vara i Margaretaparken ges det vill säga.

Trafikkontoret är nämligen negativt till att tältet ska få resas redan i mitten av april. Först den 1 maj anser trafikkontoret att tältet ska få komma upp. Enskedespelen får alltså vara i parken men inte tillräcklig länge för att kunna repetera och göra alla förberedelser som är nödvändiga.

Jag är själv inte ansvarig politiker men jag har i egenskap av kulturborgarråd engagerat mig för att Enskedespelet ska kunna genomföras som det gjort de senaste trettio åren. Enskedespelet är en institution och staden ska självklart inte göra så att sommarens föreställningar inte kan genomföras.

Till min glädje delas min uppfattning av Årsta-Enskede-Vantörs stadsdelsnämnd enligt Tidningen Årsta/Enskede. Till tidningen säger Anders Hellström (M), ordförande i stadsdelsnämnden, att nämnden nu vädjar till trafikkontoret att ändra uppfattning. Med anledning av detta har trafikkontoret nu bjudit in alla inblandade till ett samtal för att försöka hitta en lösning för i år och framåt. Förhoppningsvis kan man nu ta ett omtag kring frågan och se till att Enskedespelet kan genomföras och tusentals stockholmare få se Oliver Twist i sommar.

/ Madeleine

Läs mer: Enskedespelet hör hemma i Margaretaparken
Läs mer: Grannar hotar Enskedespelet

Promenadstad även i Slakthusområdet 4 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
7 comments

Idag har jag, tillsammans med min kollega Ulla Hamilton, träffat företrädare för företagarföreningarna i Slakthusområdet och Larsboda. Arbetet med att skapa ett nytt livsmedelskluster i Larsboda fortskrider och i kväll tas ytterligare ett steg på vägen genom ett beslut i Fastighetsnämnden att anslå ökade resurser till utredningen.

I höst kommer ett inriktningsbeslut att fattas. Därefter kan ett beslut om genomförande fattas och då sätts spaden i marken.

Slakthusområdet behövs för nya bostäder, men vi behöver också livsmedelsföretagens verksamhet, varför inrättande av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, där livsmedelsklustret kan fortsätta verka, har högsta prioritet.

Med anledning av det gemensamma ärende med exploateringsnämnden som fastighetsnämnden tar beslut om idag, har också frågan om Söderstaden och Slakthusområdets övergripande utveckling kommit upp. SvD rapporterade i helgen om stadens och Ikeas planer för en etablering i området. Även vid en diskussion som Fastighetsägarna Stockholm hade förra veckan var denna fråga uppe till diskussion.

Staden har sedan ett år ett intentionsavtal med Ikea och Ikano om etablering av varuhus och bostäder. Från Folkpartiets tycker vi att det är positivt att Ikea vill etablera sig i Stockholms stad, men vi har aldrig sett något annat än ett varuhus av en nyare, mera miljövänlig och mindre modell som lämpligt i området. Detta skulle kunna samspela väl med arenaområdet som behöver bli mera befolkat även under dagtid. Ett sådant nytt Ikea, kanske ett slags showroom, skulle passa bra att bygga på tomten som ligger söder om Tele2Arena, vilken både ligger i en trafikknytpunkt och är olämplig för bostäder.

Att bygga massiva mängder parkeringsplatser och ett ordinärt Ikea-varuhus mellan Slakthusområdet och Enskede vore dock att förfela hela tanken med att omvandla Slakthusområdet till en promenadstad med kvartersbebyggelse som blir en förlängning på Södermalm. Här har de Enskedebor som nu protesterar helt rätt.

Då vi planerar en storstad är utvecklingen av såväl boende, som arbetsplatser och handel komponenter som måste samverka – inte motverka varandra. Idén om massiva köpkomplex i citynära lägen riskerar att inte bara skapa barriäreffekter mellan olika områden men också att utarma den handel som den levande staden är så beroende av.

Nu fortsätter stadens diskussion med Ikea. Från Folkpartiets sida hoppas vi på en lösning där en Ikeaetablering kan tillföra viktiga värden i form av besökare i Globenområdet, förbättrad tillgång till handel även för icke-bilburna samt flera arbetstillfällen i Söderort. Men som underordnas en av Stockholms viktigaste uppgifter: att skapa en levande kvarterstad även utanför innerstaden som ger nya bostäder och en trivsam miljö många år framåt.

Madeleine

Läs mer: The Viktor Report i DN
Läs mer: IKEA till Söderstaden