jump to navigation

Kulturdebatt i SvD 18 juni 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

I några replikväxlingar på SvD kultur har bildkonstnärernas och kulturens villkor debatterats av bland annat den före detta chefen för Malmö konsthall Björn Springfeldt, Författarförbundets nytillträdde ordförande Gunnar Ardelius, kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) och mig.

På länkarna nedan kan du läsa artiklarna.

 Gör någor för konstnärerna, Björn Springfeldt (Fd chef Malmö Konsthall)
Tillväxt bästa för konstnärerna, Madeleine Sjöstedt (FP)
Långtidsstipendier ger fler konstnärer chansen, Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Konstnärlig förnyelse pågår i alla åldrar, Gunnar Ardelius (Ordf. Författarförbundet)
Våga ta strid för kulturen!, Björn Springfeldt (Fd chef Malmö Konsthall)

/ Madeleine

Kulturen behöver mer icke-offentlig finansiering 9 januari 2012

Posted by angusthlm in Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Idag skriver ett flertal representanter från frivillig-Sverige på SvD Brännpunkt om att reglerna för privatpersoner att donera pengar till ideella organisationer måste förändras, att avdragsmöjligheten även ska gälla företag och att fler områden – däribland kultur – ska vara möjliga att ge avdragsgilla gåvor till. Som artikelförfattarna skriver är det både ledsamt att dagens regler är så restriktiva och att gåvor till kulturen inte medger någon avdragsrätt. Det behövs förbättrade skatteregler inom en rad områden som gynnar kulturens tillväxt och dess oberoende.

Folkpartiet har, genom Madeleine och Christer Nylander (kulturutskottets vice ordförande), i ett flertal artiklar skrivit om hur kulturen kan få fler finansiärer och mer pengar genom förändrade skatteregler. I april i SvD skrev de att reglerna för sponsring måste ändras så att företagen i större utsträckning ska sponsra även kultur och att en avdragsrätt för donationer till kultur från stiftelser och företag måste införas. Madeleine skrev inför valet 2010 i Dagens Industri om hur en liberal kulturpolitik inte värjer för att prata om tillväxt inom kulturpolitiken och där ett av förslagen var just en gåvoreform. Nylander skrev även en debattartikel tillsammans med Karin Willén, ordförande i Konstnärernas Riksorganisation, i Dagens Industri tidigare i år om att företagens avskrivningsrätt även måste gälla konst.

I Stockholms stad har arbetet med hur kulturaktörerna ska kunna dra in mer egna medel var påtagligt. Bland annat har ett bonussystem införts, där den som lyckas öka sina egna intäkter eller sin unga publik får en extra tilldelning på toppen av det kvalitetssäkrade grundstödet. En fond för nyskapande kultur har skapats, tillika resurscentrum för kultur och näringsliv. Kulturdirekt har startats som är ett samarbete med det fria kulturlivet för marknadsföring och biljettförsäljning.

Allt för ofta handlar kulturpolitiken om att kulturen måste få mer offentliga resurser, allt för sällan om hur kulturen och kulturskaparna kan attrahera mer resurser på egen hand. Självklart måste mycket av kulturutbudet finansieras via skattesedeln – det råder det ingen tvekan om och genom vårt arbete i Stockholms stad har vi höjt många av anslagen till kulturen – men både för att värna kulturens oberoende från det offentliga och för att få mer kultur i samhället krävs en översyn om vad som kan göras för att kulturen ska kunna attrahera pengar från fler håll.

/ Anders