jump to navigation

En tigande politiker är en dålig politiker 17 februari 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen.
Tags: ,
add a comment

I dag har DN kultur en artikel om att politiker tar befälet över nyhetsförmedlingen från journalisterna. Ett exempel Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén tar upp är när jag släppte nyheten om att Stadsbibliotekets annex inte skulle byggas på min egen blogg. Även då kom denna metadebatt igång, ja det debatterades nästan mer än den inställda utbyggnaden. Hon hävdar att det handlar om politiker som ”rycker åt sig initiativet”. Att själv presentera sina åsikter eller beslut, det är väl inte att rycka åt sig initiativet? Jag håller snarare med Lennart Weibull vid Göteborgs universitet, att det här inte är något nytt:

– Det är ett ständigt pågående spel mellan politiker och journalister, där den ena sidan leder ibland, och ibland den andra. Man ska vara försiktig med att dra slutsatser av några få, enskilda fall.

En grundläggande uppgift för en politiker är ju att formulera och föra ut budskap, liksom att då man har ansvar förklara grunderna för olika ställningstaganden. Alternativet till detta är förfärande, då det är nämligen tystnad. 

Budskapet eller vinkeln, är ju åsiktsbildningen, det politiker skall ägna sig åt! Politiker har alltid skrivit debattartiklar och hållit torgmöten. Att åsiktsbildningen nu har fått ännu flera forum såsom bloggar, kan väl inte ses som ett demokratiskt problem? Att det är svårare att ljuga och att hemlighetshålla nu förtiden, att politiker inte kan ljuga och journalister inte kan fuska, som Paul Ronge konstaterar i början av artikeln, det är väl det som är det viktigaste, att faktiskt ingen kan kontrollera informationen. Journalisterna har tappat kontrollen, men inte till politikerna. Tidigare hade kanske politiker och journalister tillsammans kontrollen. Så är det gudskelov inte längre.

Med alla de medier som finns nu, har alla närmare till det direkta talet – från politiker, från myndigheter, från privatpersoner – och är mindre beroende av det förmedlade. Men det innebär inte att journalistiken tappat sin roll, tvärtom. För att samhällsdebatten inte skall bli en hönsgård, där alla kacklar, men ingen lyssnar och sammanfattar, behövs journalisternas förmåga att tolka, sålla och sätta in i sammanhang mer än någonsin.

Jag anser att ett stort problem är att för få politiker fomulerar sig. Trots att det offentliga samtalet är oerhört mera transparent och öppet idag än någonsin tidigare, återstår mycket. En större frimodighet och förtröstan i människors egna förmåga att dra slutsatser från politikernas sida skulle föra den offentliga debatten ännu mera framåt. Vi behöver flera som för fram mera budskap – inte mindre.

Madeleine

Annonser

Analoga och digitala medier 17 februari 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Internet och kulturen.
Tags: , ,
3 comments

Vad gör papperstidningarna unika? Att vi fördjupar samhällsdebatten och hjälper människor sovra i nyhetsflödet, skulle många journalister säga. Men visst förefaller papperstidningarna vara på väg i motsatt riktning. En incident som sätter fokus på denna fråga var då polisen ingrep mot två ungdomar i Hornstull vilket fotograferades av Jesper Nilsson. Han tvingades radera bilderna. Där stannade pappersrapporteringen i media. Men på sin blogg satte Jesper händelsen i ett sammanhang, vilket också borde lett till flera intressanta trådar för journalistkåren. 

Bifogade länk till en krönika i tidningen Journalisten beskriver vad som gick fel på ett mycket läsvärt sätt. Läs och begrunda.

Madeleine