jump to navigation

Pinsamt för socialdemokraterna och för Sundsvalls tidning 11 september 2007

Posted by Erik in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , , ,
2 comments

ST frågar mig om Stockholm kräver att all den fritidsverksamhet som skattebetalarna stöder ska arbeta emot diskriminering.

(Anledningen till att debatten började var att folkpartiet i Stockholm krävde att arbete mot diskriminering på grund av sexuell läggning ska vara ett av kriterierna för att idrottsföreningar ska få stöd från staden.)

Svaret är ja. Jag tror att det är ett självklart krav för de flesta. I riktlinjerna för bidrag från Stockholms stad står det: ”en förutsättning för att stöd ska ges är att verksamheten inte strider mot intentionerna i FN:s barnkonvention”. Och ett av de grundläggande värdena i barnkonventionen är just kampen mot diskriminering.

Det står förstås alla fritt att bilda föreningar med precis vilka värderingar som helst. Men om de vill ha stöd från staden måste de aktivt arbeta för alla människors lika värde, det vill säga emot diskriminering.

Vad jag kan läsa mig till i Sundsvalls kommuns bidragsregler däremot så finns inga sådana krav på dem som får stöd av sundsvallsborna. Det är pinsamt för socialdemokraterna och pinsamt för ST som inte tagit kampen mot diskriminering ens i sin egen stad.

Läs Sundsvalls tidnings svar här.