jump to navigation

Det nya ateljéstödet är mer rättvist 31 oktober 2007

Posted by Erik in Okategoriserade.
Tags: ,
1 comment so far

På kulturnämndens möte den 15 oktober beslutades att ateljéstödet till Stockholms konstnärer ska göras om. Det finns många fördelar med det nya systemet. 84 procent av konstnärerna kommer att få mer stöd, byråkratin  kring förmedlingen minskar för såväl konstnärerna som kulturförvaltningen, och stödet blir mer rättvist eftersom alla får lika mycket.

Dagens Svenska dagbladet beskriver väl de förändringar som kommer att ske. Protokollet från kulturnämndens möte finns här, och underlaget till beslutet här.

Erik

Nytt ateljéstöd införs 15 oktober 2007

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , ,
add a comment

Idag beslutade kulturnämnden att införa nya riktlinjer för ateljéstödet. De nya riktlinjerna innebär ett steg i riktning mot två viktiga kulturpolitiska mål; bättre villkor för konstnärer och ett levande kulturliv för stockholmarna.

Förändringarna i korthet:

  • Stödperioden kortas från 5 till 3 år
  • Schablonbidrag införs – samma summa för alla (12,000 kr/år med 2007 års budgetnivå)
  • En nedre gräns på 1200kr/mån i ateljéhyra införs
  • Utbetalning sker direkt till konstnärerna
  • En gemensam granskningsgrupp för bildkonst och konsthantverk istället för två olika (mer…)