jump to navigation

Arkitekttävling för Liljevalchs 16 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
2 comments

Arkitekttävling

I budgetförhandlingarna i höstas fick jag och Folkpartiet igenom att Liljevalchs konsthall ska moderniseras och byggas till. På stadsbyggnadsnämnden imorgon fattas beslut om att planarbetet ska inledas. Om detta skriver bland annat DN:s Fredrik Söderling idag.

Liljevalchs konsthall är onekligen en anrik byggnad och kulturinstitution. När den uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Carl Bergsten var den en av de första byggnaderna i nyklassicistisk stil i Stockholm. I egenskap av offentlig konsthall för samtidskonst var den också Sveriges första. Några återkommande programpunkter under Liljevalchsåret är också ovanligt traditionsbundna. Vårsalongen som inom kort slår upp portarna har gjort så sedan 1921.

Med renovering och ombyggnation kommer Liljevalchs – lagom till hundraårsdagen – att kunna stärka sin ställning bland Stockholms kulturinstitutioner. Med bättre klimatförhållanden, in- och utlastningsmöjligheter och möjligheten att visa flera utställningar samtidigt förbättras utställningsverksamheten.

Hur tillbyggnaden kommer att se ut ska avgöras genom en arkitekttävling. Att det blir så är viktigt både för att tillbyggnaden blir ett arkitektoniskt tillskott i samklang med den befintliga byggnaden och att en tävling skapar stort engagemang bland stockholmarna.

/ Madeleine

Läs mer: Liljevalchs bygger ut (SvD)