jump to navigation

Arena för Djurgården fotboll 22 juni 2010

Posted by jonasuebel in Okategoriserade.
Tags: , ,
123 comments

Vi får frågor om processen kring en eventuell arena för Djurgården fotboll på Östermalms IP. Staden har kontinuerliga samtal med företrädare för Djurgården, senast igår träffade Madeleine Tommy Jacobsson i Stadshuset. Vid vårt möte i början av maj, som vi tidigare skrivit om på bloggen, kom vi fram till en arbetsordning där Djurgården ska låta en extern part göra mera genomarbetade kalkyler för byggande av en eventuell arena. När detta är gjort så kan Djurgården arbeta vidare med olika delar i projektet.  Djurgården ska, med stöd av de genomarbetade kalkylerna, arbeta vidare med finansieringsupplägget. Vid sidan av detta måste frågor om vart de nuvarande idrotterna vid Östermalms IP ska ta vägen och hur detta skall finansieras undersökas. Som en sista punkt ska Stadsledningskontoret undersöka juridiken kring att bygga i Nationalstadsparken vilket också hänger på vilken utformning den eventuella arenan har.

 Arbetet löper på i enlighet med vad Djurgården fotboll och staden kommit överens om.

 Jonas