jump to navigation

Men anslaget till fritidsgårdarna har ju ökat dramatiskt 29 september 2008

Posted by Erik in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

I ett tjänsteutlåtande från kulturförvaltningen som presenterades på kulturnämnden den 18 juni står följande:

Budgetomfånget för den öppna fritidsverksamheten i stadsdelarna har från 2002 till 2007 ökat med ca 36 procent. Den största ökningen finns inom fritidsgårdsverksamheten. Det fanns år 2007  24 stycken fler fritidsgårdar än 2002. Kostnadsökningen för fritidsgårdar beror primärt på nyetablering av verksamheter.

Men av DNs artikel idag får man bilden att staden satsar radikalt mindre på ungdomars fritidsverksamhet nu än för 27 år sedan eftersom siffrorna är framräknade i 2007 år penningvärde.

(mer…)

Socialdemokraterna lever inte själva upp till kraven de ställer på andra 4 september 2008

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , ,
1 comment so far

Socialdemokarterna har i en rapport granskat folkpartiets kulturpolitik. Det är ju både bra och smickrande. Däremot blir jag förvånad över socialdemokraternas sätt att använda siffror. I rapporten finns det en rad glidningar och halvsanningar som bör kommenteras och som förklarar i princip allt det som socialdemokraterna kallar nedskärningar:

  • Medeltidsmuseet är stängt för renovering. Därmed går inga medel till museets lokaler.
  • S har räknat in konsumentvägledarna i kulturbudgeten.
  • Inom kulturskolan jämför man olika siffror för att få det resultat man vill.
  • Den stora filmsatsningen på 2 mkr till Filmpool Stockholm-Mälardalen och ytterligare 500 tusen till Stockholm film comission har glömts bort.
  • Den kraftiga uppräkningen av anslaget till de fria grupperna beskrivs som en minskning.
  • Stadsteaterns löneökningar räknas två gånger.
  • Rapporten ger bilden av att kommunala verksamheter kan få en automatisk kostnadsökning på 3 procent varje år, trots att s själva vid makten inte gjorde generella påslag på det sättet.

Det är sant att vi inte prioriterar lokaler och administration lika mycket som s, utan mer tittar till verksamheternas innehåll. Det är för mig en bra kulturpolitik. Framgång för mig mäts i hur mycket kultur stockholmarna får och deltar i, inte hur mycket lokalerna kostar. Mellan 2000 och 2006 ökade anslaget till Kulturskolan med närmare 37 procent, medan antalet barn i undervisningen på fritiden bara ökade med ca 11 procent. Detta oansvariga användande av kulturpengar vill jag ändra på.

Folkpartiet gick till val på att satsa på Stadsteatern, biblioteken och det fria kulturlivet. Det är den politik som vi nu genomför.

Men det är bra att socialdemokraterna blir synliga i kulturpolitiken. Det är dock synd att de inte pratar om innehållet i politiken. Det vore till exempel bra om de ville kommentera hur de själva prioriterade biblioteken under sin tid vid makten:

År

Majoritet

Nettobudget

2001

fp+m+kd

219

2002

fp+m+kd

235

2003

s+v+mp

234

2004

s+v+mp

222

2005

s+v+mp

223

2006

s+v+mp

223

2007

fp+m+kd

226,5

2008

fp+m+kd

226,5 + 35

Madeleine

Stockholm satsar på Stadsteatern 30 april 2008

Posted by annaws in Kultur för fler.
Tags: , , , ,
2 comments

De senaste dagarna har en debatt om Stadsteaterns organisation och ekonomiska förutsättningar pågått, se exempelvis DN och SvD. Stadsteatern är ett bolag och beslutar själv om hur budgeten ska fördelas och hur teatern ska organiseras. Det politiska ansvaret är att ge ekonomiskt anslag och ge ägardirektiv. Några hard facts om stadens och statens anslag till Stadsteatern:

(mer…)

Stor satsning på Stadsteatern 12 september 2007

Posted by annaws in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

Staden gör i budgeten för 2008, som presenteras kl 11 idag, en stor satsning på Stockholms stadsteater. 12 miljoner kronor extra får teatern att röra sig med nästa år. ”Åt den som har ska vara givet” säger Kulturnyheterna om satsningen. Madeleine ser det snarare som en välbehövlig satsning på en teater som bara blir bättre och bättre. Under de senaste 10 åren har publiken ökat med 70 procent, det spelas fler föreställningar än någonsin och de goda recensionerna haglar. Teatern har en beläggning på 95 procent av salongskapaciteten. Ändå har teatern under många år inte fått något ekonomiskt tillskott utan att extra uppgifter har följt med pengarna.

Det ska löna sig att vara aktiv, professionell och bedriva verksamhet av hög kvalitet. Stadsteatern har lyckats nå en publik och hitta former för arbetet som ingen annan institutionsteater. Satsningen i kommande budget är ett sätt att visa uppskattning för detta och ge teatern förutsättningar att fortsätta utvecklas. Stockholms stadsteater är och ska fortsätta vara en angelägenhet för alla stockholmare.

Anna