jump to navigation

Satsningar på kulturen i ytterstaden 23 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , ,
1 comment so far

I gårdagens DN kunde man läsa att antalet elever från Rinkeby-Kista som deltar i Kulturskolans verksamhet har sjunkit. Som vanligt var inte Ann Marie Engel (V) sen med att komma med kritik.Men när vi tittat lite närmare på statistiken visar det sig att antalet barn och unga från Rinkeby-Kista i Kulturskolan inte alls har sjunkit. Tvärtom har antalet ökat med omkring 50 procent.

Hur kommer det sig?

I statistiken från Kulturskolan visas hur många barn- och unga i varje stadsdel som deltar i dess verksamhet. Under de uppräknade stadsdelarna finns även en rubrik som heter övriga vilken redovisar 1 171 elever. I denna kategori hamnar barn vars adresser inte är uppdaterade i kulturskolans elevregister. Vid Kulturskolans manuella kontroll av vilka dessa elever är har det visat sig att 314 av dessa 1 171 elever har en bostadsadress i Rinkeby-Kista.

För Rinkeby-Kistas del deltog sammanlagt 361 elever i Kulturskolans verksamhet under 2011. Samma siffra för 2010 var 244. Alltså, har det under förra året skett en ökning om 117 elever eller närmare 50 procent. Ingen annan stadsdel har ökat så mycket mellan 2010 och 2011.

Men även om det glädjer mig att antalet elever i Kulturskolan från Rinkeby-Kista har ökat är vi långtifrån nöjda. Kulturvanorna är mycket ojämnt fördelade mellan Stockholms olika stadsdelar. Som liberal tycker jag detta är mycket problematiskt eftersom kultur, precis som utbildning, är ett verktyg för individen att påverka och förändra sitt liv till det bättre.

Och det är av just med bakgrund av detta som vi under året satsar 12,8 miljoner kronor extra för att stimulera kulturen i fem ytterstadsstadsdelar. 8,6 miljoner kronor av dessa kommer att gå till att förstärka stadsdelsbiblioteken, 3,2 miljoner till Kulturskolan och 1 miljoner kronor till det fria kulturlivet. Det ska under året bli mycket spännande att se vilka avtryck dessa medel gör för kulturlivet i ytterstaden.

Med tanke på att vi nu är mitt uppe i att genomföra denna satsning, och att den varit känd sedan slutet av november, blev jag förbryllad när jag läste en annan vänsterpartists, Per Sundbergs, inlägg i dagens DN. Sundberg föreslår nämligen att vi borde satsa extra medel på kulturlivet i ytterstaden – alltså en uppmaning att göra det vi redan gjort.

/ Madeleine

Läs: Kulturförvaltnings verksamhetsplan 2012