jump to navigation

Ett slag för friheten på Magasin 3 2 februari 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Konstnärlig frihet.
Tags: , ,
3 comments

Konst och konstnärer gör skillnad. Genom sitt arbete odlar de den intellektuella miljö som är nödvändig för varje samhälles välmående. Ibland gör de det genom att ställa de svåra frågorna, ibland genom att tänja på våra begrepp och föreställningar om vad samhället är och vad det påbjuder oss människor att vara. Ibland gör de det bara genom att förvalta ett hantverkskunnande eller en konstnärlig tradition som utan dem skulle gå under.

Det råder ingen tvekan om konstnärernas och konstens betydelse i ett demokratiskt och rikt land som Sverige. Men jag vågar nog ändå påstå att ju mindre fritt ett samhälle är desto större betydelse har konstnärerna och konsten. Jag har skrivit om det många gånger här på bloggen. Där förtrycket är som hårdast har konstnärerna och konsten som mest att uträtta; Där förtrycket är som hårdast är samhällets behov av konstnärerna och konsten som störst. Jag har sett det många gånger genom åren i mitt tidigare yrkesliv i länder som Kuba, Eritrea och Bosnien.

Ett levande bevis på detta är den världsberömde kinesiske konstnären Ai Weiwei som idag på konsthallen Magasin 3 för första gången presenteras för en svensk publik. Genom sitt konstnärskap har Weiwei uppmärksammat såväl kineserna som omvärlden på det skriande behovet av yttrandefrihet och rättssamhälle i Kina.

Talande nog är han själv förhindrad av den kinesiska regimen att delta på kvällens vernissage. Sedan en tid tillbaka är han på grund av sin kamp för friheten belagd med reseförbud och förbjuden att kommunicera med omvärlden över internet – diskussionerna om hur utställningen skulle utformas har fått ske genom ombud.

Tessa Praun, intendent vid Magasin 3, som arbetat med utställningen berättade igår för DN om sina upplevelser i samband med att hon träffade Weiwei i Peking inför utställningen:

– Det var förstås chockartat och vi hade först ingen att kommunicera med. Men under tiden Ai Weiwei var frihetsberövad kände jag att det blev ännu viktigare att göra hans röst hörd och att lyfta fram hans mer uttalat politiska verk, som dokumentärfilmerna.

För mig har besöket på Magasin 3 ikväll därför en särskild betydelse. Inte bara därför att den uppmärksammar en svensk publik på hur hård repressionen i det kommunistiska Kina faktiskt är, utan framförallt för att utställningen vittnar om konstens obevekliga kamp för rätten att uttrycka sig: Att leva i frihet.

En eloge till Magasin 3 som gång på gång vidgar stockholmarnas vyer. Det var längesedan en konstutställning kändes så aktuell som den som nu öppnar portarna ute i Frihamnen.

/ Madeleine Sjöstedt

Läs mer om Ai Weiewi genom att trycka här.
Se skype-samtalet om utställningen på Magasin 3 mellan Tessa Praun och Ai Weiwei genom att trycka här.
Läs om Ai Weiweis utställning på Louisiana genom att trycka här.
Läs tidigare blogginlägg om vikten av kultur inom svenskt bistånd genom att trycka här.
Läs Sveriges Radios artikel om utställningen genom att trycka här.
Läs SvD:s artikel om utställningen genom att trycka här.