jump to navigation

Veckans byggare gillar Tele 2 arena 10 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Veckans byggare

Branschtidningen Byggindustrin gör varje vecka ett reportage om ”Veckans byggare”. Förra veckan var det Fredrik Lindkvist, projekteringsledare på JM. På frågan om vilken favoritbyggnad han har svarade han Tele 2 Arena med motiveringen ”En riktigt häftig fasad”. Roligt!

/Madeleine

Ambitiös upprustning av Östermalmshallen 22 augusti 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags:
1 comment so far

Östermalms saluhall är en institution för matentusiaster i Stockholm och Sverige. Sedan 1888 har hallens handlare tillhandahållit råvaror av den allra bästa kvalitet.

Nu är det hög tid att rusta och utveckla denna institution med bibehållande av dess anrika karaktär. Det kommer att skapas utrymme för mer handel i en miljö som så långt möjligt ska påminna om glansen när saluhallen öppnades 1888, vilket förbättrar tillgängligheten samtidigt som den ökar både de antikvariska och kommersiella värdena.

Form och funktion kommer att förbättras markant för både handlare och kunder. Till exempel kommer varuleveranserna flyttas så att huvudentrén mot Östermalmstorg åter kan bli en fordonsfri zon. Men också sophämtning, brandskydd, biutrymmet och energieffektivitet kommer att förbättras.

För den som vill ha hjälp att visualisera lägger jag upp en visionsbild

/ Madeleine

.ostermalmshallen

illustration: Tengbom

Årets torghandlare 2013 14 augusti 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

årets torghandlare 2013

Livlig och kvalitativ torghandel är ett givet inslag i en levande stad. Därför är det roligt att få dela ut utmärkelsen ”årets torghandlare”, ett pris som vi hoppas ska göra att Stockholms torghandel drivs framåt och att kvaliteten ökar än mer. För att utse en värdig mottagare av denna utmärkelse har fastighetskontoret har genomfört en undersökning i form av anonyma provköp bland torghandlarna i Stockholm. Efter en sammanvägning av bland annat service och bemötande, merförsäljning och skyltning har årets vinnare utsetts.

Utmärkelsen ”Årets torghandlare 2013” går till Mehmet Korkmaz och hans medarbetare, saluplats 3 och 4 på Hötorget med följande motivering:

”Genom föredömligt bemötande, hög produktkännedom och med en aktiv merförsäljning har ledning och personal visat hur en torgplats kan ge en upplevelse i världsklass!”

Och titta så fina kantareller!

/Madeleine

Måla Stockholms slott gult 5 augusti 2013

Posted by jonasuebel in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

Igår skrev Madeleine på DN Debatt om att nu när man ska måla om Stockholms slott så bör man ta chansen att ge byggnaden den gula färg som arkitekten Tessin en gång önskade. Tyvärr har man efter mycket analyserande kommit fram till att putsens nya färg ska bli en ljusare variant av dagens brunaktiga kulör. I Stockholms byggnadsordning karaktäriseras den färgskala som är historiskt typisk för Stockholms olika utvecklingsfaser. För Gamla stan och de historiska byggnaderna varifrån makten utövats sedan hundratals år är gult ett givet färgval och när man nu har chansen borde Statens fastighetsverk kasta anspråkslösheten och låta slottet synas genom att återigen måla det gult.

/Jonas

Slottet

”Låt Stockholms slott bli den ljusa pärla det kan vara”

Stockholms slott är en symbol för Sverige, oavsett synen på monarkin. För såväl svenska som utländs­ka turister är Slottet vid sidan om Stockholms stadshus en given anhalt. Även för många stockholmare är Stockholms slott både en uppskattad byggnad och ett besöksmål.

Nu ska Stockholms slott äntligen målas om. Vi har varit många som hoppats på att byggnaden ska få en ljus och lättsam gul nyans, som lyfter fram, lyser upp och gläder både boende och turister. Tyvärr har man efter mycket analyserande kommit fram till att putsens nya färg ska bli en ljusare variant av dagens brunaktiga kulör.

Det är ett återhållsamt och onödigt anspråkslöst val för Stockholms slott och Statens fastighetsverk (SFV) bör ompröva detta. (mer…)

Hatet är hot mot demokratin 25 juli 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Internet och kulturen, Konstnärlig frihet.
add a comment

Starka röster väcker starka känslor och starka motreaktioner. Vill man förändra finns det alltid någon som tycker annorlunda. Därför ska debatten i det demokratiska samhället präglas av meningsskiljaktigheter. Men det hat som dagligen drabbar kvinnor som tar sin plats i det offentliga rummet, jag har själv känt av det, måste stoppas. Bakom anonymiteten på nätet frodas en demokratifientlig hatkultur som genom trakasserier och terror försöker tysta enskilda individer. I Sverige, idag.

Som Birgitta Ohlsson och Maria Arnholm skriver i dag i SVDDessa anonyma kommentatorer, låt oss kalla dem patriarkatets nätkrigare, utgör en tydlig utmaning för den fria debatten. Deras hat begränsar och deras förföljelse leder till självcensur. Perspektiv uteblir och åsikter blir aldrig hörda. I demokratins grundvalar ligger ingen rätt att få läsare eller lyssnare, men där ligger en rätt att använda sig av det fria ordet utan repressalier.”

Det krävs att vi agerar och som Ohlsson och Arnholm skriver ”Att möta detta näthat kräver mycket mer än politik. Vi är medvetna om lagstiftarens begränsning. Det är ett samtal i samhället som måste till. Men i det samtalet ska också politikens linje vara tydlig: hot och trakasserier ska inte gå obemärkt förbi.” Mot bakgrund av detta presenterar ministrarna i sin artikel de initiativ regeringen nu tar. Dels en forsknings- och utbildningssatsning, dels en översyn av juridiken på området.

I rollen som kulturborgarråd startade jag i våras ett arbete i Stockholm för att vi ska få större kunskap om hur hoten ser ut mot den konstnärliga friheten i allmänhet och mot kvinnliga kulturskapare i synnerhet. Med ett sådant kunskapsunderlag kommer vi tillsammans med kulturlivets aktörer upprätta en handlingsplan för att stärka den konstnärliga friheten i staden.

Hoten är outhärdliga och måste lyftas fram i ljuset. För mig personligen står detta arbete högst på dagordningen. I mitt arbete inom kulturbiståndet har jag sett det med egna ögon. Om konstnärerna hotas, hotas demokratin. Om åsiktsyttringar leder till förföljelse, hotas demokratin.

Madeleine

Arenan når upp till förväntningarna 23 juli 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
1 comment so far

Tele 2 arena

Det har varit ett par intensiva dagar fyllda av starka ögonblick. I storstilad smyg har stockholmarna tagit sin nya arena i besittning. Utvändigt har Tele2Arena redan bedömts och berömts av arkitekter och media. DN gjorde i torsdags ett storreportage om arkitekterna bakom arenan (tyvärr Plus) och i en stor recension i SVD kunde man läsa ”så nära en svensk arena kommit sina brittiska och tyska motsvarigheter”

I helgen var det upp till bevis. Skulle det kännas i hela kroppen när Tele 2 arena fylldes av sjungande fotbollsupportrar? Svaret var ett öronbedövande ja. Trycket på arenan överträffade alla tänkbara förväntningar. Hammarbyspelarna upplevde det så här, och Djurgårdsspelarna så här. Själv blev jag helt uppfylld av stämningen och akustiken. Delar med mig av den härliga känslan här med ett klipp från Hammarbys TIFO

och här med ett där Djurgårdspubliken får arenan att koka

[Image

Njuter av stämningen med Ninna Engberg, VD för Stockholm globe arenas.

I kväll spelar Hammarby mot Paris Saint Germain med Zlatan i spetsen. På arenan som nådde de högt ställda förväntningarna.

Vägar till fler bostäder 11 juni 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

CIMG0245

I dagens DN skriver Anders Lago, HSB och Leif Linde, Riksbyggen att bostadsbristen i Stockholm begränsar stadens ekonomiska utveckling mer än man tidigare trott. Det gläder mig att två stora aktörer på marknaden kliver fram och jagar på den förändring som måste till.

Orsakerna till varför det byggs för få bostäder i storstäderna är flera och ofta tätt sammankopplade. Alla parter i stadsutvecklingen – marknad, kommun, landsting, region och stat – har sitt arbete att göra. För ett tag sedan skrev jag och Lotta Edholm i Dagens samhälle om de viktigaste frågorna som måste lösas på nationell nivå för att Stockholm ska kunna växa. Vi efterlyste en storstadsminister och en sammanhållen storstadspolitik. Storstädernas utvecklingsprocesser behöver samordnas på ett liknande sätt som glesbygdens.

Det är dessutom helt nödvändigt med en översyn av bullernormer och riksintressen. En stad måste byggas klokt och med hög kvalitet. Då krävs en balans mellan skydd och utvecklingsmöjligheter. Bullernormerna och riksintresset är viktiga skyddsmekanismer, men de får inte blockera stadens utveckling.

För att korta den alldeles för långa tiden från idé till färdig bostad efterlyste vi en förändring av planpocessen mot en utvecklad dialog med invånarna och en förändrad överklagansprocess. Det är förslag som glädjande nog återfinns i den SOU som är ute på remiss.

/ Madeleine

Tolv Stockholm 21 maj 2013

Posted by jonasuebel in Öppna upp det offentliga rummet.
add a comment

I höst öppnar Tolv Stockholm under Tele 2 arena. Tolv Stockholm är ett område mitt under Tele2 Arena där musik, mat, dryck, sport, lek, kultur och underhållning förenas under ett och samma tak. På www.tolvstockholm.se kan man nu få en första glimt av hur det kommer att bli. Helt enkelt tolvtusen kvadratmeter, tolv timmar om dagen, tolv månader om året.

Vi har tidigare skrivit om Tolv Stockholm här.

Jonas

Stockholms framtida mobila caféer och kiosker 26 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

Vinnarna mobila paviljonger 1

Glada vinnare i arkitekttävlingen för mobila paviljoner.

I Stockholm finns en stor mängd mindre byggnader i form av försäljningskiosker, serveringar och informationskurer. De möjliggör en särskild sorts variation och utbud i stadslivet men är i dag av varierande arkitektonisk och byggnadsteknisk kvalitet.

Därför vore det en verklig tillgång om det fanns ett inspirerande, vackert och funktionellt byggnadskoncept för den som vill driva kiosker och serveringar i staden. En flexibel paviljong som kan vara ett igenkännbart inslag vår stadsmiljö och bidra till att staden blir än mer levande och innehållsrik. För att se om detta var möjligt att utveckla utlyste Fastighetskontoret – tillsammans med Sveriges arkitekter – en tävling för att ta fram en prototyp för hur en ”Stockholmspaviljong” skulle kunna se ut.

Hela 146 bidrag kom in och vi i juryn har haft ett oerhört intressant och stimulerande arbete med att kora de bästa förslagen och i dag var det äntligen dags för prisutdelningsceremoni. De tre vinnarnabidragen får utöver en prissumma sitt förslag förverkligat.

De vinnande förslagen är

Förslag Dalahästen

Dalahästen – Förslagsställare: Saga Karlsson, Linda Oredsson

Stadsreflektioner

Stadsreflektioner – Förslagsställare: Renato Adriasola Orellana, Camilla Lindberg, Hanna Skoglund

Symbotecture

Symbotecture – Förslagsställare: Peter Larsson, Astrid Lötte, ARCH GmbH & CO

Hedersomnämnande
Sthlmspaviljongen – Ia Hjärre, Andy Nettleton, Valentino Barbu, Dive         architects AB

Motiverat ljus – Joel Yngvesson, Valter Lindgren, Olof Jondelius

Guldklimp – Charlotte Elsner, Cecilia Dreyfert, Objecthood

Sthlm under samma tak – Johan Carlsson, Anders Suhr Laustsen, JAC Studios

Mer offentlig konst diskuteras på Liljevalchs 22 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
add a comment

offkonst liljevalchsd

Stockholm är och har länge varit en fantastisk konststad. Konsten är en av de konstarter som placerar Stockholm på den internationella kulturkartan. Institutionerna är många och levande. Gallerierna likaså. Många av våra konstnärer återfinns bland den internationella konsteliten. Och så har staden en lång tradition av offentlig konst i stadsbilden – det mest demokratiska av alla utställningsrum. Idag håller Liljevalchs konsthall/Stockholm konst en seminariedag om den offentliga konsten med många internationella utblickar.

Sedan alliansen vann makten 2006 har vi flyttat fram positionerna för konsten gång på gång. Stockholm är en av få kommuner i landet som tillämpar det så kallade MU-avtalet för professionella konstnärer – vilket betyder att staden tar ett ansvar för att betala skäligt när konstnärer ställer ut. Läs mer här. Liljevalchs konsthall/Stockholm konst har fått en rejäl budgetförstärkning, från omkring 16 mnkr/år 2006 till omkring 22 mnkr/år 2013. Läs mer här. Vi har gjort satsningar på offentlig konst i utrymmen som redan är ”färdigbyggda” sedan länge men där man glömt bort konsten av olika skäl. Läs mer här. Liljevalchs kommer att få en nödvändig ombyggnad för att bättre klara av kraven att visa konst och en tillbyggnad som ska göra att konsthallen ska kunna visa flera större utställningar parallellt. Läs mer här. De senaste åren har också antalet privata konsthallar blivit fler – Magasin 3 har nu kompletterats med Fotografiska, Sven-Harrys, Bonniers konsthall. Tidigare i år gav också stadens kulturförvaltning ett bidrag till Stockholm Art Week – ett initiativ som ska knyta samman alla aktiviteter som sker runt galleriernas stora event Market.

I budgeten för Stockholms stad 2013 var en av nyheterna att Stockholms stadsteater och Stockholms kulturhus ska gå samman i en ny organisation – Kulturhuset Stadsteatern. När den nya organisationen presenterades i förra veckan stod det klart att en av konstarterna som kommer att uppmärksammas än mer i framtiden är just konsten. Den nya avdelningen för detta heter dessutom konst/design vilket innebär att designen ska få en mer självklar plats. Många har länge efterfrågat att designen uppmärksammas mer inom kulturpolitiken – exempelvis förslagen om ett designmuseum och Arkitekturmuseums breddade uppdrag. Läs mer om detta här.

Och så har vi den offentliga konsten som idag uppmärksammas på Liljevalchs. Stockholms stad tillämpar sedan 1963 den så kallade enprocentsregeln. Regeln betyder att en procent ska gå till konsten när staden bygger nytt, till eller om. Det har gett upphov till en mängd intressanta konstverk runtom i Stockholm. Ett som uppmärksammats på senare tid är bron i Annedal som binder samman Stockholms och Sundbybergs kommun.

Den offentliga konsten ligger mig särskilt varmt om hjärtat. Jag talar ofta om att kulturen ska nå ut till fler – och det gör verkligen den offentliga konsten som finns på våra gator, torg, parker, kajer, saluhallar, tunnelbanan osv. Där möter samtidskonsten alla stockholmare, vilket man som politiker ofta får höra genom såväl ris som ros.

Just nu pågår en undersökning som Konstnärsnämnden håller i som ska undersöka i vilken utsträckning enprocentsregeln förekommer bland Sveriges kommuner. Jag hoppas att den ska bli en hävstång för fler kommuner att göra precis som Stockholm – satsa på den offentliga konsten.

/ Madeleine

Hötorgshallen – en smak för liberaler? 12 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
add a comment

Fotograf: Lennart Johansson, Stockholm stad
Vilken härlig beskrivning Viktor Barth-Kron gör av den typiska folkpartisten i dagens DN! Fint tecknar han i sin recension av den återinvigda Hötorgshallen bilden av en folkpartist, som tillskillnad från andra partister, inte låser sina köpvanor vid en utopi eller dogm. Liberalen gör i stället sina inköp baserat värderingar som internationalism, hållbarhet och kultur, tillsammans med en dos nyfikenhet och pragmatism.

Med glimten i ögat avslutar skribenten sin text med förslaget att den gamla klyschan ”att vara liberal är att vara kluven” kanske gäller både folkpartisten och Hötorgshallen. Kluven eller med vilja att beakta flera synpunkter? Småcharmigt elitistiskt eller med kvalitet för alla? Det beror på hur man ser det. Jag är i alla fall mycket stolt och inte ett dugg kluven över den nya Hötorgshallen, över att vara liberal och över att vara folkpartist.

/ Madeleine

Nya Hötorgshallen invigd 11 april 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

För mig är saluhallarna ett kärt ansvarsområde. Inget andas stadspuls så mycket som marknader och saluhallar. Där kan man gå runt och inspireras av ett mångfacetterat specialistutbud för att förhoppningsvis komma hem med något helt oväntat och mycket delikat.

På platsen för Hötorgshallen har stockholmarna haft en saluhall sedan 1884. Dagens Hötorgshall stod färdig 1958 och var ganska sliten när vi för några år sedan beslutade att rusta upp den.

Efter ett par års renovering står nu en uppfräschad, utbyggd och energieffektivserad Hötorgshall helt färdig. Den fina 50-tals karaktären är bevarad tack vare ett gott samarbete med byggnadens ursprungliga arkitekt Per Kallstenius och antikvarien Klas Reichman på Stockholms stadsmuseum. Kvar är också den internationella profilen. I den nya Hötorgshallen, som blir Sveriges största saluhall, finns mat i världsklass från världens alla hörn.

I samband Hötorgshallens ombyggnation har Stockholm konst försett hallen med ett nytt offentligt konstverk – Blicken, biffen och bananen av Åsa Jungnelius. I sitt konstverk har Jungnelius utgått från Hötorgshallen som en öppen mötesplats i ett folkligt och internationellt Stockholm där passionen för råvaror och mat från hela världen är den gemensamma nämnaren för alla besökare. En plats som på samma gång är både demokratisk och kommersiell.

Invigning av Hötorgshallen

Flytt av Tekniska nämndhuset ger 1 000 nya bostäder 13 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
1 comment so far

Idag presenterade jag tillsammans med Sten Nordin (M) stadens förslag att flytta 1100 av stadens arbetsplatser från Tekniska nämndhuset på Kungsholmen till ett nytt kontor som byggs där gamla Söderstadion idag står.  Förslaget innebär att sammanlagt cirka 1 000 nya bostäder kan byggas på Kungsholmen och i Söderstaden. Bakgrunden till det förslag som presenteras i dag är en utredning som Fastighetskontoret genomfört.

Tekniska nämndhuset är till största delen från tidigt 1960-tal och har omfattande renoverings- och moderniseringsbehov. Jag är därför glad över att vi har kunnat hitta en plats utanför city som kan inrymma en fortsatt samlokalisering av stadens verksamheter. Detta alternativ kommer att innebära lägre kostnad för skattebetalarna och  bättre arbetsplatser för befintliga medarbetare. Söderstaden är en snabbt växande stadsdel  med kontor, handel, evenemang och bostäder och som har en mycket god kollektivtrafikförsörjning för medarbetare och medborgare. Detta möjliggör också 500 nya bostäder i Söderstaden. På Kungsholmen där Tekniska nämndhuset är lokaliserad kommer totalt ca 380-560 nya bostäder kunna planeras med affärer i gatuplan och levande parkmiljöer.

Det här förslaget ger bättre lokaler både för stadens invånare och våra medarbetare. I City finns det för få bostäder och i Söderort för få arbetsplatser. Med den här lösningen slår vi två flugor i en smäll. Att få in fler bostäder i City kan också bidra till en mer levande stadskärna som inte stänger efter kontorstid.

Rivningen av Söderstadion kommer inte påbörjas förrän tidigast vid årsskiftet. Söderstadion som arena kommer att nyttjas även efter att Tele2 Arena invigts, t ex för Hammarbys träningar etc.

Ett inriktningsbeslut planeras kunna fattas under våren 2013. Det nya kontorshuset och de 500 nya bostäderna i Söderstaden väntas kunna vara klara tidigast under 2018. De nya bostäderna på Kungsholmen kan därefter vara klara under 2020.

Söderstaden

Illustration: Tengbom Arkitekter AB

Invigning av Tele2 Arena den 24 augusti med Robyn, Kent och Winnerbäck 13 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
add a comment

Med drygt fem månader kvar till färdigställandet av Tele2 Arena är nu de första detaljerna kring den officiella invigningen klara. Den 24 augusti får ca 40 000 gäster se Kent, Lars Winnerbäck och Robyn, för första gången på samma scen under samma kväll, göra varsin exklusiv sommarkonsert för att fira den officiella invigningen av Stockholms nya arena.

Invigningen kommer att markera slutet på en resa som påbörjades våren 2008 då jag tillsammans med dåvarande finansborgarråd Kristina Axén Olin (m) presenterade stadens planer på att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena i Globenområdet. I december 2009 antog Kommunfullmäktige genomförandebeslutet om att bygga arenan.

Det har varit en lång resa. Byggarbetet har pågått sedan 2010. Arenan, som också kommer att vara ny hemmaplan åt både Djurgården Fotboll och Hammarby Fotboll, kommer att ha sin första fotbollsmatch i juli. Det officiella invigningskalaset sparas till den 24 augusti, då de flesta stockholmarna är tillbaka från sommarsemestern. 

Förutsättningen för bygget av Tele2 Arena har hela tiden varit en finansiering som möjliggör bygget utan att belastat skattebetalarna.  Med hjälp av internationella experter har staden vänt på varje sten för att slippa obehagliga överraskningar. Antalet arenor i området kommer att vara detsamma då Söderstadion ska rivas. Exploateringen av den mark som Söderstadion i dag ligger är en viktig del av finansieringen.

Det andra benet i finansieringen är driften som kommer skötas av AEG, ett av världens största inom underhållning och sport. Det borgar för god och trygg ekonomi.

Madeleine

Läs mer vad jag har skrivit tidigare om arenan här:

https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2012/06/01/satsning-pa-unikt-upplevelsekoncept-vid-stockholmsarenan/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2011/09/16/stockholmsarenan-vaxer-fram/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2011/08/31/sa-ska-stockholmsarenan-fyllas/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2011/04/04/stockholms-attraktionskraft-och-konkurrenskraft-okar-med-stockholmsarenan/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2011/03/07/stockholmsarenan-vaxer-fram-%E2%80%93-forsta-laktaren-snart-pa-plats/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2010/09/10/startskottet-for-nya-stockholmsarenan/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2010/05/25/klartecken-for-stockholmsarenan-igar/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2010/03/17/folj-stockholmsarenans-framvaxt-dag-for-dag/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2010/01/20/stockholmsarenan-fyller-en-lucka-i-stockholms-kultur-och-idrottsutbud/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/12/14/klartecken-for-stockholmsarenan-i-kvall/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/11/13/stockholmsarenans-avtal-klart/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2009/09/23/stockholmsarenan-klar-for-genomforande/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2008/09/09/beslut-fattat-om-stockholmsarenan/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2008/04/14/nya-stockholmsarenan-skapar-evenemangsomrade-i-varldsklass/
https://madeleinesjostedt.wordpress.com/2012/06/08/tele2-arena/

Nytt landmärke på Kungsholmen – Park 1 4 februari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
1 comment so far

Idag har borgarrådet Joakim Larsson och jag presenterat planerna för en unik byggnad på Kungsholmen som ska ligga på Lindhagensgatan, intill Essingeleden. Byggnaden ska rymma en ny brandstation, en samverkanscentral för polis, ambulans, brandkår och trafikledning, kontorslokaler samt restauranger, caféer och andra mötesplatser. Ovanpå byggnaden planeras för Stockholms första takpark, öppen för allmänheten. Byggnadens namn blir Park1. Syftet med den nya samverkanscentralen är en närmare samordning av polis, ambulans, brandkår och trafikledning för att förbättra tryggheten för regionens invånare.

Med den här byggnaden bidrar vi både till en tryggare region och till utvecklingen av Stockholms stadsmiljö. Genom att anlägga Stockholms första takpark visar vi att det finns många sätt att se till att Stockholm fortsätter att vara en grönskande stad.

Läs mer om samverkanscentralen här och här.

Park1 - Takpark_Illustration White arkitekter

Kulturhuset blir frimärke 11 januari 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

Frimärke kulturhuset

År 2013 fyller Stockholms stadsarkivs unika samling av byggnadsritningar 300 år. Detta uppmärksammar Posten genom att ge ut 5 frimärken med olika ritningar över byggnader i Stockholm. Bland annat ett föreställande Stockholms Kulturhus.

Stockholms stads byggnadsritningar utsågs år 2011 till Världsminne. Handlingarna består av ritningar och planer över huvuddelen av alla hus som någonsin byggts eller byggts om i Stockholm under tidsperioden 1713–1978. 2013 fyller Stadsarkivets samling av byggnadsritningar 300 år eftersom den första ritningen är från 1713.

Stockholms stadsarkivs samlingar av byggnadsritningar är ett fantastiskt kulturarv som visar hur stadens fysiska miljö har utvecklats. Det är kul att Posten uppmärksammar att samlingarna i år fyller 300 år och särskilt roligt är att Kulturhuset blir frimärke just i år. I och med den planerade sammanslagningen med Stadsteatern kommer kulturens ställning vid Sergels Torg stärkas än mer, avslutar Madeleine Sjöstedt.

Förutom Kulturhuset är andra motiv ritningar på Kryddkrämare Ericssons hus, Bredenbergs varuhus, en villa i Södra Ängby och Gröna Gården i Barnängen.

/ Madeleine

Se bild och läs om frimärkena på Postens hemsida här
Läs mer om samlingarna här

Beklagligt beslut av länspolismästaren 11 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Kultur för fler.
Tags: , , , , , ,
6 comments

I dagens DN och SvD kan man läsa att länspolismästare Mats Löfving, till både stockholmsklubbarnas och min stora förvåning, beslutat att inte förlänga den rabatt på 75 procent av de poliskostnader som klubbarna måste betala för polisens bevakning vid deras matcher. I och med detta beslut går länspolismästaren inte bara emot en enig polisstyrelse, vilken rekommenderar att Stockholm ska förlänga klubbarnas rabatt i väntan på regeringens utredningsförslag i frågan, utan också det delbetänkande som regeringens utredare Björn Eriksson lämnade så sent som i april i år. Minst sagt ett beklagligt beslut av Löfving.

Jag har flertalet gånger skrivit om det orimliga i att polisen, den myndighet som sköter ordningen i samhället och som vi gemensamt finansierar, på detta sätt tar betalt för sina tjänster. Regeringen är också med rätta kritisk till att idrottsklubbar kan tvingas betala höga avgifter till polisen och att de lokala tolkningarna av reglerna är så olika. Det leder till att konkurrensen snedvrids och att det blir dyrare att genomföra idrottsevenemang.

Nej, polisens ”extraskatt” är orimlig på många olika sätt. Särskilt i sin nuvarande form och tillämpning. Den följer inte rättssamhällets principer på likställdhet och förutsägbarhet, och att polisen genom dagens ordningslagstiftning indirekt kan bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som får förekomma är inte godtagbart. Vi måste få ett entydigt regelverk som fungerar utifrån dagens situation. Innan ett sådant är på plats bör polisen upphöra med att ta betalt för sina tjänster. Länspolismästare Mats Löfving bör därför snarast tänka om.

/Madeleine

DN: Slopad polisrabatt kostar miljoner
SvD: Polisrabatten slopas

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:
Polisens fakturering
Polisens fakturering ses över – men kulturen då?
Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig
Polisens pris
Polisen bör fokusera på att lösa brott
Fel med polisens extraskatt
Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Budget för Kulturnämnden, Fastighetsnämnden och Stockholms stadsteater 2013 10 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , , , , , , , , ,
4 comments

Idag presenternades nästa års budget för Stockholms stad. Nedan finns en kort sammanfattning av de satsningar som finns i budgeten för Kulturnämnden, Stadsteatern och Fastighetsnämnden.

Kulturnämnden och Stockholms stadsteater
För kulturen innebär budgeten en rekordstor anslagshöjning, ja faktiskt den största sedan alliansen 2006 vann makten i Stadshuset och Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken. Reformerna och förändringarna fortsätter. Sammanlagt höjs budgeten med ca 40 miljoner kronor. Genom höjningarna kan vi både utveckla kvaliteten i stadens kulturverksamheter och få fler att ta del av den. Fokus är på dem som idag står utanför.

Ytterstadssatsning på biblioteken. I våras antog kulturnämnden en ambitiös strukturplan för Stockholms stadsbibliotek. Förutom förlängda öppettider beslutades om en rad satsningar på nya, flyttade och renoverade bibliotek. För att förverkliga planen höjs nu anslaget till Stockholms stadsbibliotek och pengar avsätts för ökade investeringar under 2013. Det ökade anslaget ska särskilt gå till att förverkliga strukturplanen i ytterstaden. Stockholms stad har sedan 2006 till 2012 ökat anslagen till biblioteken med 55 mnkr per år, från 223 till 278 miljoner kronor. 2013 höjs den siffran ytterligare.

Miljonregn över Stockholms stadsteater.Stockholms stadsteater lockar ständigt en allt större publik och förra året var det bästa publikåret i teaterns historia. För att utveckla teatern ytterligare får teatern ett ökat anslag med 10 miljoner kronor. Vår förhoppning med anslagsökningen är både att teatern ska kunna behålla rekordpubliken och utveckla verksamheten ytterligare. Sammanlagt har anslagen till Stadsteatern ökat med 34 miljoner kronor sedan 2006, från 196 till 230 miljoner kronor. Förutom ett höjt anslag till teatern ska teatern arbeta vidare med hur den organiserar sin verksamhet i syfte att så mycket resurser som möjligt ska läggas på den konstnärliga verksamheten.

Kulturhuset och Stockholms stadsteater blir ett nytt allkonsthus.Två av stadens största kulturinstitutioner ligger idag vägg i vägg, Kulturhuset och Stockholms stadsteater. Entré och en del ytor inne i Kulturhuset används gemensamt. För att utveckla kulturverksamheterna vid Sergels Torg föreslås i budget att de slås samman till en kulturinstitution. Det blir en kulturinstitution mitt i Stockholms hjärta som spänner över såväl teater, kultursamtal, film, konst som litteratur. Ett kulturhus som blir unikt i Norden och som kan göra avtryck internationellt. Den nya organisationen landar i en tid där det konstartsövergripande arbetet blir allt viktigare.

Satsning på scen för ung och nyskapande konst. Studion i Kulturhuset med 8 meter i takhöjd och cirka 630 kvadratmeter golvyta blir en scen för ung och nyskapande konst i samarbete med de konstnärliga högskolorna i Stockholm. Studion ska både vara ett sätt för unga nyutbildade kulturskapare att nå en bredare publik i hjärtat av Stockholm och ett sätt för stockholmarna att komma i kontakt med ung och nyskapande kultur.

Förlängda öppettider för stadens museer. För att ytterligare tillgängliggöra stadens museer för såväl stockholmare som besökare utökas öppettiderna under juni fram till september.

Utbyggnad av Liljevalchs. Liljevalchs är en mycket populär konsthall. För att även fortsättningsvis kunna locka och möta en stor publik krävs såväl renoveringar och utbyggnad av kosthallen. Utställningsytorna måste bli större så att mer än en utställning ska kunna äga rum samtidigt, det måste bli enklare att både lasta in och ut konst och material och lokalerna anpassas efter de moderna krav som finns på bland annat inomhusklimat för att kunna visa konst. I budgeten avsätts 9 miljoner kronor för 2013 avsedda att genomföra vissa åtgärder samt ta fram en plan för hela projektet. Den totala kostnaden för en ombyggnad av Liljevalchs beräknas hamna på omkring 130 miljoner kronor.

Kulturskolan.För att locka fler barn och ungdomar i socialt utsatta områden till musikundervisningen införs El Sistema i Stockholm. El Sistema är en särskild undervisningsform som förutom att lära eleverna att spela ett instrument också utvecklar deras sociala förmågor och samarbetsförmågor. Till undervisningen ska en etablerad orkester knytas som både kan bidra till undervisningen och utgöra goda förebilder för eleverna. I budgeten föreslås också att Kulturskolans organisation ses över, att man ska dela upp Kulturskolan i Vår teater och en musikskola.

Höjd kvalitet för att locka fler besökare till kulturen.För att ytterligare locka fler besökare till stadens kulturinstitutioner avsätts medel för höjd kvalitet. Hur dessa medel ska fördelas mellan olika satsningar meddelas senare i Kulturnämndens verksamhetsplan för 2013.

Stadsarkivet tilldelas medel för att digitalisera kommunfillmäktiges alla handlingar samt för att hjälpa stadens förvaltningar att lyfta fram sin historia.

Fastighetsnämnden
I stadens budget för 2013 fortsätter vi vår satsning på att utveckla stadens torg till attraktivare mötesplatser. I uppdraget ligger att ytterligare utveckla och främja tillkomsten av fler torg- och marknadsplatser. Till detta ska läggas att man i och med årets budget, inom staden, kommer att påbörja ett nytt sätt att arbeta vad gäller utvecklingen av stadsmiljön. Inspirationen kommer från det arbetssätt som internationellt kallas för ”tactical urbanism”, och innebär kortfattat att stockholmarna i samråd med stadsdelsnämnderna ges möjligheten att lägga fram egna förslag på hur man vill förändra sin närmiljö. De delar av staden som idag uppfattas som trista och döda kan genom stockholmarnas egna förslag på detta sätt omvandlas till levande stadsrum. Jag är mycket glad över båda dessa förslag som handlar om att tillgängligöra och ge liv åt de offentliga rummen. Förhoppningen är att skapa sammanhållna, attraktiva och trygga offentligt rum i världsklass med temat kultur, upplevelser, gröna platser, handel och torg.

I syftet att än mer tillgängligöra Stockholms stränder och vatten ska fastighetsnämnden under året också, som fastighetsägare vid många av stadens bad, tillsammans med berörda stadsdelsnämnder och andra aktörer delta i arbetet med att upprusta och utveckla kommunens strandbad.

Fastighetsnämnden får i budgeten även uppdraget att fortsatt inventera sin egen mark, i syftet att möjliggöra för fler placeringar av tillfälliga studentbostäder. Om Stockholm ska behålla sin tätposition som kunskaps- och vetenskapsstad krävs det en god tillgång till studentbostäder. Vi ska göra allt vi kan för att dra vårt strå till stacken, och hoppas att vi kan hitta ännu fler tomter som är lämpliga för tillfälliga paviljonger.

Miljöarbetet tar vidare en stor plats i årets budget. Arbetet med att teckna gröna hyresavtal, och anlägga gröna tak och urbana odlingar, kommer under året att intensifieras. Dessutom ska nämnden långsiktigt arbeta för att miljöklassa hela beståndet. Vi arbetar således på flertalet fronter mot målet att minska verksamhetens och stadens miljö- och klimatpåverkan. Det kommer vi fortsätta med.

Nämnden kommer också fortsatt att aktivt delta i stadsutvecklingen. Det handlar exempelvis om att tillsammans med berörda förvaltningar skapa ett nytt kulturkluster vid Ferdinand Bobergs gasklockor, i kommande miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden, och att utveckla Brunkebergstorg till en levande plats i City, där torgytan omdisponeras så att uteserveringar och kulturaktiviteter.

/ Madeleine

Öppen arkitekttävling för mobila serveringar 5 oktober 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
Tags: , ,
add a comment

I dag finns det i Stockholm en stor mängd mindre byggnader, av varierande kvalitet, i form av försäljningskiosker och serveringar. Dessa byggnader fyller en mycket viktig funktion och bidrar till att ge liv åt de offentliga rummen. Stockholm ska vara fyllt av levande platser med stort folkliv, kultur, restauranger och handel. Jag vill därför se fler mobila serveringar och kiosker runt om i staden

För att främja en sådan utveckling presenterades igår en öppen arkitekttävling, i samarbete med Sveriges Arkitekter, för utformning av nya mobila paviljonger för servering och kiosker. En allmän arkitekttävling är ett beprövat sätt att engagera kreativa krafter och lyfta fram ett ämne som i det aktuella fallet kan intressera både etablerade och nykomlingar i branschen. Vinnarförslagen ska bidra till att fler platser i staden kan upplåtas för serveringar och kioskverksamhet samt även göra byggnaderna till inspirerande inslag i det offentliga rummet.

Politiken kan aldrig själv skapa ett levande stadsliv men vi kan arbeta för att främja förutsättningar för det. Stockholmarna fyller sedan själva på med delarna som utgör den levande staden. Det är människorna som vitaliserar staden och gör den intressant för andra.

/Madeleine

Mer info:
Informationen om tävlingen är tillgänglig via stockholm.se och Sveriges Arkitekters webbplats arkitekten.se. Sista inlämningsdatum blir i mitten av januari 2013.

Skateparken i Högdalen nu verklighet 29 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet.
add a comment

20120929-131412.jpg

Att få en skatepark till Högdalen har varit en ständigt aktuell fråga för mig i många år, först i Farsta stadsdelsnämnd, sedan som idrottsborgarråd och nu som fastighetsborgarråd. Då jag blev idrottsborgarråd 2006 var detta ett av de första löftena jag gav. Därför är jag både glad och stolt över att få vara med och inviga Högdalens skatepark idag. Vi tog ett första spadtag tillsammans med Stockholm subsurfers i september 2010 med en specialbyggd skateboardspade, och det klippet kan man se här http://www.youtube.com/watch?v=zUwkPjBCMDE&feature=related eller här http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=tuW3wQhVLnM .

Parken är ett utmärkt exempel på att organisationer och enskilda gör stor skillnad i stadsutvecklingen. Detta har möjliggjorts tack vare det samarbete som staden har haft med Stockholm Sub Surfers.

Högdalen skatepark blir i sitt nuvarande utförande en av Europas största parker och är anpassad till majoriteten av alla skatediscipliner. Parken är byggd som en amfiteater där skateboarding är i fokus och gröna kullar fungerar som läktare vilka omger skateparken.

Min förhoppning är att hela parken blir en succé och välbesök att Stockholms alla unga skatare. Jag är särskilt spänd på att få höra omdömena om det 120 meter långa s k Ditchet som är något unikt i en skatepark.

Skaten har jag skrivit om massa gånger tidigare, bland annat här , här , här och här .