jump to navigation

Stockholms stad huvudfinansiär för Stockholm literature – igen 25 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Mer läsning och bättre bibliotek.
Tags: , ,
add a comment

Stockholm literature blev en succé direkt. Det var fullsatt, omskrivet och välkända författarnamn från den internationella litteraturvärlden på plats när Stockholms första internationella litteraturfestival genomfördes i oktober förra året.

Med en väl genomförd festival i ryggen och spännande planer för årets upplaga har Stockholms stad beslutat att ge föreningen Stockholms litteraturfestival 250 000 kronor för att genomföra Stockholm literature även 2014.

Jag är stolt över att Stockholms stad förra året var den första och överlägset största finansiären för festivalen. Stockholm literature ökar intresset och skapar uppmärksamhet för den översatta litteraturen vilket ligger helt i linje med stadens arbete att stärka litteraturens ställning i samhället.

Att staden kunde ge snabbt besked och en relativt stor summa visar också på fördelarna med stadens nya riktlinjer för stöd till det fria kulturlivet. När någon har en bra idé, ett bra program och kan tillföra kulturlivet i Stockholm mycket ska det prioriteras – inte ges en kölapp till en kö där de som sedan länge har haft stöd har förtur.

/ Madeleine

Läs pressmeddelandet: Stockholm finansierar Stockholm literature 2014
Läs Stockholmsbloggen: Stockholms stad huvudfinansiär till Stockholm literature
Läs Rasmus Jonlunds blogg: Bokälskarens bekännaelse

Annonser

Tele2 Arena vald till världens näst bästa arena 25 februari 2014

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad.
Tags:
add a comment

I konkurrens med 18 andra världsarenor kammade Tele2 Arena hem en ärofylld andra plats i tävlingen ”Stadium of the Year” efter en global omröstning på webbsidan StadiumDB.com, där 18 nominerade arenor deltog. Det var fjärde året i rad som tävlingen arrangerades och omröstningen pågick mellan den 22 januari till den 23 februari 2014. Tele2 Arena hamnade bland annat före årets VM-finalarena Maracanã i Rio de Janeiro. Även om denna typ av omröstningar ska tas med en nypa salt så är det ändå ännu ett kvitto på att vi byggt en arena i världsklass.

Jonas

Promenadstad även i Slakthusområdet 4 februari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
7 comments

Idag har jag, tillsammans med min kollega Ulla Hamilton, träffat företrädare för företagarföreningarna i Slakthusområdet och Larsboda. Arbetet med att skapa ett nytt livsmedelskluster i Larsboda fortskrider och i kväll tas ytterligare ett steg på vägen genom ett beslut i Fastighetsnämnden att anslå ökade resurser till utredningen.

I höst kommer ett inriktningsbeslut att fattas. Därefter kan ett beslut om genomförande fattas och då sätts spaden i marken.

Slakthusområdet behövs för nya bostäder, men vi behöver också livsmedelsföretagens verksamhet, varför inrättande av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda, där livsmedelsklustret kan fortsätta verka, har högsta prioritet.

Med anledning av det gemensamma ärende med exploateringsnämnden som fastighetsnämnden tar beslut om idag, har också frågan om Söderstaden och Slakthusområdets övergripande utveckling kommit upp. SvD rapporterade i helgen om stadens och Ikeas planer för en etablering i området. Även vid en diskussion som Fastighetsägarna Stockholm hade förra veckan var denna fråga uppe till diskussion.

Staden har sedan ett år ett intentionsavtal med Ikea och Ikano om etablering av varuhus och bostäder. Från Folkpartiets tycker vi att det är positivt att Ikea vill etablera sig i Stockholms stad, men vi har aldrig sett något annat än ett varuhus av en nyare, mera miljövänlig och mindre modell som lämpligt i området. Detta skulle kunna samspela väl med arenaområdet som behöver bli mera befolkat även under dagtid. Ett sådant nytt Ikea, kanske ett slags showroom, skulle passa bra att bygga på tomten som ligger söder om Tele2Arena, vilken både ligger i en trafikknytpunkt och är olämplig för bostäder.

Att bygga massiva mängder parkeringsplatser och ett ordinärt Ikea-varuhus mellan Slakthusområdet och Enskede vore dock att förfela hela tanken med att omvandla Slakthusområdet till en promenadstad med kvartersbebyggelse som blir en förlängning på Södermalm. Här har de Enskedebor som nu protesterar helt rätt.

Då vi planerar en storstad är utvecklingen av såväl boende, som arbetsplatser och handel komponenter som måste samverka – inte motverka varandra. Idén om massiva köpkomplex i citynära lägen riskerar att inte bara skapa barriäreffekter mellan olika områden men också att utarma den handel som den levande staden är så beroende av.

Nu fortsätter stadens diskussion med Ikea. Från Folkpartiets sida hoppas vi på en lösning där en Ikeaetablering kan tillföra viktiga värden i form av besökare i Globenområdet, förbättrad tillgång till handel även för icke-bilburna samt flera arbetstillfällen i Söderort. Men som underordnas en av Stockholms viktigaste uppgifter: att skapa en levande kvarterstad även utanför innerstaden som ger nya bostäder och en trivsam miljö många år framåt.

Madeleine

Läs mer: The Viktor Report i DN
Läs mer: IKEA till Söderstaden

Tillsammans för hållbarhet i befintliga Stockholmsbyggnader 22 januari 2014

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
2 comments

Idag har Stockholms stads forum för hållbara fastigheter grundats av staden och 13 av de största fastighetsägarna i Stockholm. Det är en stor sak att företag som verkar på samma marknad visar sig villiga att dela med sig av sina erfarenheter för en bättre framtid.

För att nå våra mål om ett hållbart Stockholm måste vi, förutom att bygga morgondagens stad, samtidigt se till att utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Stockholm har många fastighetsägare som ligger i fronten när det gäller att energieffektivisera och hållbarhetsanpassa sina fastigheter och Stockholm stad är en av dem. Men om vi delar med oss av våra goda och mindre goda exempel så kommer vi tillsammans att nå längre, fortare. Och det behövs.

Därför tog jag för ett halvår sedan ett initiativ till att bilda ett forum för utbyte av denna kunskap. I dag grundades det formellt av Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Diligentia, Einar Mattsson fastigheter, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter,  Jernhusen,  Riksbyggen,  Statens fastighetsverk,  Wallenstam och Vasakronan.

Huvuduppgifterna för Stockholms forum för hållbara fastigheter kommer att vara att:

– Lyfta fram och samtidigt utveckla det hållbarhetsarbete som sker, både i stadens fastigheter, av privata och offentliga fastighetsägare samt bland bostadsrättsföreningar.

– Ge de medverkande företagen möjlighet att utbyta kunskap och information samt sprida goda exempel på framgångsrikt hållbarhetsarbete.

– Arrangera seminarier och i samarbete med Sweden Green Building Council inrätta ett pris för framgångsrikt hållbarhetsarbete som fastighetsägare bedriver med hyresgäster och boende.

signering_G5Q8861

 

Madeleine

Fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2014 12 december 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
add a comment

I går antog fastighetsnämnden sin verksamhetsplan för nästa år och med den fortsätter vi utveckla stadens fastigheter så de blir mer miljövänliga, tillgängliga och välskötta. Tjugo nya byggnader ska miljöklassas under året och fem nya vårdprogram ska tas fram för särskilt intressanta kulturhistoriska byggnader. Vi fortsätter också bidra till den mer generella stadsutvecklingen där nämnden har ett särskilt ansvar för saluhallarna och saluhallstorgen. Brunkebergstorg hamnar i fokus under 2014 – där en första satsning på att göra torget till en plats där stockholmarna vill vara ska genomföras. Mer kulturaktiviteter och fler uteserveringar. Under nästa år påbörjas också arbetet med fritt WiFi i stadens byggnader. Sist men inte minst vill jag lyfta upp att fastighetsnämnden har gett kontoret i uppdrag att se till att det finns bra cykelparkeringar i anslutning till våra fastigheter.

Här kan du läsa hela verksamhetsplanen.

/Madeleine

”Ett etablissemang som blundar för det nya” 3 december 2013

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , ,
add a comment

Idag svarar Madeleine på Björn Wimans krönika om Stockholms stads kulturstöd som publicerades i söndagens DN Kultur. Meningsutbytet har sin upprinnelse i den stora intervju som kulturjournalisten Björn af Kleen gjorde med Madeleine i Expressen den 28/11.

På tal om kulturstödsdebatten. Idag skriver Liberala kvinnors ordförande Anna Steele (Fp) på Expressens kultursidor om att tonen i debatten om Stockholms stads kulturstöd måste hyfsas, särskilt gällande DNs teaterkritiker Ingegärd Waaranperäs anmärkningsvärda uttalanden i Björn af Kleens artikel. I helgen skrev också DN Sthlms journalist Viktor Barth Kroon om kulturstödsdebatten under rubriken ”Någon ordning får det väl ändå vara i ankdammen”. Läs artikeln här.

Ett etablissemang som blundar för det nya

Björn Wiman gillar inte min distinktion mellan att företräda kulturlivet och att företräda medborgarnas rätt till kultur. Kulturlivet är, enligt Wiman, detsamma som medborgarna (DN 1/12).

Wiman anser därmed att de kulturverksamma aldrig kan ha fel i sina kulturpolitiska uppfattningar. I själva verket är det just för att kultur är en grundläggande mänsklig verksamhet som vi måste ha en kulturpolitik och en kulturdebatt som förmår anlägga ett kritiskt förhållningssätt.

Surrealistiskt blir det när Wiman hävdar att Anna Odells film aldrig hade förverkligats om jag fått bestämma. Har han över huvud taget satt sig in i kulturstödsreformen?

Hela dess innebörd är ju att unga outsider utan diger meritlista ska få en chans. Odell, som aldrig tidigare gjort långfilm, fick möjligheten. I framtiden kommer fler som hon att släppas fram, när stödsystemet slutar använda enbart backspegeln som beslutsunderlag.

Kanske finns förklaringen i att DN Kultur i sin recensionsverksamhet tycks ha precis motsatt filosofi. En av dess ledande recensenter erkänner öppet att ”som teaterkritiker går man ju inte tre trappor under jord på Hälsingegatan om man inte vet att teatern har en historia av kvalitet. Dramaten är ju också huset och dess väggar”.

Så talar ett etablissemang vars princip är att blunda för det nya och oprövade. Som uppmärksammar Anna Odell, men först när hon blivit riksbekant genom sin egen eller andras försorg.

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd

/ Anders

Ny litterär skylt invigd 27 november 2013

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
1 comment so far

bild

Idag invigde Madeleine tillsammans med stadsbibliotekarien Inga Lundén en litterär skylt med utdrag ur Bengt Söderberghs roman ”Vid flodens strand” vid Djurgårdsbrunnsvägen. Bengt Söderbergh föddes och växte upp i Stockholm. Fadern, Fritz Söderbergh, var storbyggmästare, civilingenjör och arkitekt och byggde enligt sonen halva Stockholm. Han var 60 år då sonen föddes. Modern var en 30 år yngre danska. Fadern ruinerades i Kreugerkraschen. Bengt Söderberghs uppväxt var borgerlig men utan medel. Familjen fortsatte att leva på stor fot med representativ lägenhet och sommarställe i skärgården, trots att pengarna var slut. En uppväxt med en liknande biografisk bakgrund skildras i den tidiga romanen ”Vid flodens strand” (1959) som ger en fascinerande inblick i 20-talets burgna stockholmsmiljöer, från Djurgården och Östermalm.

Jonas

 

Celsings kulturhusvision förverkligas 12 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , , , , , ,
2 comments

Idag skriver DN Kultur om nästa års verksamhet på Kulturhuset Stadsteatern – det första som ett gemensamt allkonsthus. Lagom till Kulturhusets 40 årsjubileum kan vi äntligen förverkliga visionen om ett allkonsthus vid Sergels torg, i Stockholms hjärta.

I och med samgåendet kan kontoren flytta ut och mer konsten flytta in. Därmed kan vi äntligen ta bort det provisorium som funnits ända sedan Kulturhuset öppnade 1974. Fler ommöbleringar kommer också att ske nästa år. Marionetteatern får en egen scen och Kilenscenen återuppstår.

Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse. Det ligger helt i linje med den bibliotekspolitik som Stockholms stad fört sedan 2006 och de litteratur- och lässatsningar som finns i stadens budget för 2014.

En annan nyhet är att Kulturhuset Stadsteater nästa år har ambitionen att vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet. Det är mycket viktigt att det finns fristäder dit kulturskapare snabbt kan fly när trycket blir för stort i det egna landet. Att Kulturhuset Stadsteatern vill utvidga fristadsprojektet till att även omfatta musiker är därför mycket angeläget och något som ligger mig varmt om hjärtat.

I och med budgeten för Stockholms stad 2014 som klubbas inom kort kommer det sammanslagna Kulturhuset Stadsteatern få ökade anslag med 14 miljoner

Kulturhuset Stadsteatern 2014 i punktform:

  • Kilen öppnas upp för föreställningar och blir huvudsakligen hemmahamn för Fri Scen, Kulturhuset Stadsteaterns samarbete med det fria kulturlivet.
  • Marionetteatern får en egen scen i den tidigare konferenslokalen på plan 3 i Kulturhuset som också döps om till Marionetteatern – lokaliseringen innebär också ett närmare samarbete mellan Marionetteatern och Rum för barn.
  • Under 2014 görs en nysatsning på Lava som får en tydlig litteraturprofil helt i enlighet med litteraturutredningen och rönen om minskad läsförståelse – ytterligare ett profilbibliotek skapas därmed i Bryggans tidigare lokaler och den öppna verkstaden ges nya resurser.
  • Från och med 2014 har Kulturhuset Stadsteatern ett eget danskompani, K Kvarnström & Co, vilket också innebär att dansen integreras i institutionen och får ökade resurser. Särskilda medel från Statens kulturråd har beviljats för ändamålet.
  • Ambitionen är vidare att under året vidga huvudmannaskapet för fristadsförfattarprojektet till att även omfatta musikområdet.
  • En konsekvens av samgåendet är att ca 600 kvadratmeter på plan 4 i Kulturhuset fr.o.m. 2014 öppnas för publik verksamhet och att administrativa funktioner flyttas in i det s.k. teaterhuset. Det tidigare Kulturhussnickeriet frigörs och blir repetitionslokal för dansen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (FP) skriver på sin blogg om Kulturhuset Stadsteatern, Ett drömhus vid Sergels torg

Sponsring är inte svaret på kulturens behov 11 november 2013

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
add a comment

Idag har Kulturnyheterna ett inslag om att kulturen har svårt att locka till sig pengar från näringslivet enligt en rapport från Myndigheten för kulturanalys som lämnas över till Regeringen. Inom kulturen är det jämfört med idrotten inte lika lätt att visa vad sponsringen betyder för företaget i form av reklam och marknadsföring. Det medför att möjligheterna att göra skatteavdrag begränsas. Detta bör man naturligtvis ändra på, men frågan om sponsring är inte svaret på kulturens finansieringsbehov.

Kultursektorn behöver växa. För det behövs tillväxt.  I Stockholm har vi sedan 2006 ökat anslaget till kulturen med 171 miljoner sedan 2006. Därtill har vi infört ett helt program för att skapa incitament för tillväxt i kultursektorn. Vi har bland annat infört ett bonussystem, där den som lyckas öka sina egna intäkter eller sin unga publik får en extra tilldelning på toppen av det kvalitetssäkrade grundstödet. Vi har skapat en fond för nyskapande kultur, tillika resurscentrum för kultur och näringsliv. Vi har skapat Kulturdirekt som är ett samarbete med det fria kulturlivet för marknadsföring och biljettförsäljning. Samtliga reformer har genomförts med det uttalade syftet att få kulturen att växa och ta större plats i samhället. En liknande strategi vore fullt möjlig på nationell nivå och är betydligt viktigare än att gå och tro att sponsring kommer lösa kulturens behov.

Madeleine

Gasklockan blir internationell kulturscen 7 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
1 comment so far

gasklocka madeleine

Alldeles nyss presenterade Madeleine och Joakim Larsson (M), borgarråd och ordförande i exploateringsnämnden, planerna för en kulturscen i den stora gasklockan, gasklocka 2, vid Värtaverket. Den nya scenen kommer att stå färdig 2018.

Den stora gasklockans scen kommer att vara en naturlig plats för den nyskapande konst och internationella uppsättningar och gästspel. När scenen är färdig skapar scenen förutsättningar för konstnärlig verksamhet som inte tidigare funnits i Stockholm. Förhoppningen är att det unika runda scenrummet i Gasklockan blir navet i en kulturverksamhet som lockar internationellt erkända aktörer.

Gasklocka 2 ritades av den berömde arkitekten Ferdinand Boberg. Gasklockan är 49 meter hög och mäter 53 meter i diameter. Ombyggnaden kommer att pågå mellan 2016 och 2018. Den nya scenen kommer att ha 700-900 sittplatser och publika utrymmen.

Fastighetskontoret ansvarar för ombyggnad och uthyrning. Kulturhuset Stadsteatern får i uppdrag att administrera verksamheten i nära samarbete med föreningen Internationell Scen i Gasverket och Kulturförvaltningen.

/ Madeleine

Läs mer: Rasmus Jonlund (Fp) skriver på sin blogg om den nya scenen i glasklockan

Eller i nyhetsrapporteringen: Svtmetro,

Torghandlarna ska betala skatt 1 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
2 comments

I dag rapporterar SvD att 23 av 164 torghandlare inte är registrerade hos Skatteverket för F-skatt och moms. Det är ett stort problem och jag förstår att de seriösa handlarna är upprörda och kräver att något görs. Det är självklart att torghandlarna liksom alla andra företagare ska fullgöra sina skyldigheter och betala skatter och avgifter. En osund konkurrens gör det omöjligt för de seriösa företagarna att överleva.

Om det var lagligt skulle Stockholms stad absolut kräva registrering hos Skatteverket för att få en torghandelsplats. Men det är det inte enligt fastighetskontorets jurister. I kommunförbundets cirkulär kring hur vi får utfärda de tillstånd enligt ordningslagen som ett tillstånd att stå på torget och sälja rent juridiskt är kan man läsa följande:

Innehavarens upplysningsskyldighet m.m.

6 §

En föreskrift om att försäljare skall vara skyldiga att ha ett s.k. F-skattebevis anses inte lagligt. Länsstyrelsen i Dalarna har i beslut 1994-07-01 upphävt en lokal torghandelsföreskrift om F-skattebevis med den motiveringen att innehav av ett F-skattebevis inte utgör ett villkor för näringsverksamhet. Ett krav på sådant bevis ansågs därför som en obefogad inskränkning i den enskildes rätt. Föreskriften ansågs inte heller behövas för att upprätthålla den allmänna ordningen.

Däremot måste vi i staden föra register över vilka som får platser just för att Skatteverket ska kunna kontrollera vilka som har sådan platser. Skatteverket kan därför när som helst kontrollera hur många av de med tillstånd som också betalar skatter och avgifter.

Jag har gett Fastighetskontoret i uppdrag att åter se över om det finns något sätt för staden att ställa F-skattemedel som krav vid torgupplåtelse. Men tills vidare hoppas jag på krafttag från Skatteverkets sida så att de seriösa torghandlarna i staden inte fortsatt drabbas av svarthandeln. Självklart ska  torghandeln leva och frodas på bra villkor i Stockholm.

Madeleine

Stockholmskioskerna är på gång 31 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

I Stockholm finns en stor mängd mindre byggnader i form av försäljningskiosker, serveringar och informationskurer.  Många av dem har tillfälliga bygglov som inte kan förlängas och nya lösningar behövs för att staden inte ska förlora den särskilda sorts variation och utbud i stadslivet som de erbjuder.

Därför håller vi på att ta fram ett inspirerande, vackert och funktionellt byggnadskoncept av mobila flexibla paviljonglösningar.  Tanken är ”Stockholmskioskerna” ska vara ett igenkännbart inslag i vår stadsmiljö, av hög arkitektonisk kvalitet och som underlättar för den som vill driva en kiosk eller en tillfällig servering i staden.

Efter en mycket lyckad arkitekttävling har vi börjat provproduktionen av de vinnande förslagen och bestämt oss för att utreda fem tänkbara platser för de första Stockholmskioskerna; Vanadisbadet, Hantverkargatan, Norr Mälarstrand, Sergels Torg och Norra Djurgårdsstaden.

I dag skriver DN om detta (tyvärr ligger artikeln inte på hemsidan). Du kan också läsa mer här och här

/Madeleine Sjöstedt

I morgon öppnar Tolv Stockholm 25 oktober 2013

Posted by Erica in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
add a comment

Gårdagens Metro skriver om att Tolv Stockholm öppnar i morgon. Tolv Stockholm är ett område mitt under Tele2 Arena där musik, mat, dryck, sport, lek, kultur och underhållning förenas under ett och samma tak. Detta är ett steg på vägen att utveckla Globen- och Slakthusområdet till ett riktigt nöjescentrum.

Tolv Stockholm

Varför heter det då Tolv Stockholm? För att det är tolvtusen kvadratmeter, tolv timmar om dagen, tolv månader om året.

Vi har skrivit mer om detta här och här

I demokratins tjänst 23 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad.
Tags:
add a comment

Nästa år inträffar demokratins största högtid. Då går vi till val för att välja våra representanter i fria och hemliga val. En rättighet människor jorden över offrar sitt liv för. Här tar vi det för givet. Att på olika sätt delta i demokratins hårda och handfasta arbete genom att kunna engagera sig i ett parti är något att känna glädje över. Kanske behöver vi då och då ta de stora orden i vår mun och påminna oss vad som är vårt arbetes mål och mening.

I Folkpartiet är det provvalstider. Jag ställer upp i provvalet till kommunen.

Mitt Stockholm är på god väg att bli en världsstad. En världsstad präglas av att många söker sig dit i strävan efter något annat än det man har. Ofta handlar det om att söka sig bort från tvång, könsroller, inskränkthet eller förtryck. Därför har många av oss som bor i Stockholm verkligen valt att bo här. Vi flyttar från Lidköping, liksom från Liberia. Här kan vi förverkliga vårt liv och våra drömmar oavsett om de handlar om att få trygghet för familjen, anonymitet att välja sitt eget liv, frihet från fördomar, möjlighet till studier eller söka stimulans i det hav av intryck som nära kontakt med många människor ger. Stockholm är och ska vara en fristad där man har frihet att förverkliga det jag man vill vara.

Människorna ska ha förutsättningar att välja sina egna liv och bygger i hög grad sin egen stad. Men för att de bästa förutsättningarna ska finnas spelar politiken stor roll. Mitt engagemang föddes tidigt och det föddes ur vreden. Vreden över människors olika chanser och möjligheter i livet. Och än finns den där: vreden över att alla inte har chansen att börja sin klassresa i klassrummet, vreden över barnets utsatthet i en värld på vuxenhetens villkor, vreden över att man bedöms och döms efter stereotyper, inte efter vem man är. Liberalismen är det självklara svaret om man har ett individuellt underifrån-perspektiv.

Mitt intresse för kulturpolitik kommer ur engagemanget för mänskliga rättigheterna. Kulturlivet är bärare av denna rättighet. Kulturpolitiken är infrastrukturen i en demokrati. För de som inte tror mig så fundera över vad auktoritära regimer och diktatorer gör först – de fängslar journalister och författare, rensar biblioteken, stänger teatrarna och bannlyser musikerna. Det var ingen tillfällighet att östeuropa frigjorde sig genom teatrarna i Prag, journalisterna i Polen och körerna i Estland. Idag för konstnärer världen över vidare detta arv.

Då jag 2006 lämnade Kulturarv utan Gränser för stadshuset var det med erfarenheterna från Balkan med mig. Under de fruktansvärda åren av krig var det kulturarvet som var en av de primära måltavlorna. Bibliotek, museer och religiösa byggda kulturarv jämnades med marken. Det finns mycket att lära ur dessa erfarenheter.

Ett levande och dynamiskt kulturliv är nödvändigt för Stockholm och är en av stadens största tillgångar. Därför har Stockholm med Folkpartiet vid makten genomfört en rad åtgärder för att göra kvalitetskulturen tillgänglig för alla. Vi har gett många barn möjlighet att komma i kontakt med musiken genom Kulturskolan och El Sistema-undervisning i utsatta förorter. Biblioteken har priorierats genom längre öppettider och t-banebibliotek så att flera får möjlighet att söka kunskap och förströelse i litteraturen. Stadsteatern har ökat både antalet föreställningar och sin publik. Det så viktiga fria kulturlivet utanför institutionerna har fått kraftigt höjda anslag och fler har kunnat ta del av det.

Men mycket återstår. Vi lever i en föränderlig värld med nya utmaningar. Nu hotas yttrandefriheten igen i Europa och även här höjs röster för utrensningar och dirigerad kultur. Fördomar och förbud fortsätter att begränsa unga och barns rätt att göra sin röst hörd. Att ungas läsning minskar är ett hot mot såväl deras utbildningsmöjligheter som mot förståelsen för andras känslor och upplevelser. Vi behöver lässatsningar, bibliotek, kulturskolor, men också konst och scenkonst där alla hälsas välkomna och kan möta kvalitetskonsten. Här gör just folkpartiet skillnad. I detta anslag är vi unika. Det vet jag.

Men en levande storstad kräver mera. Ett nytänkande bostadsbyggande, utbyggd infrastruktur och ett socialt skyddsnät med respekt för den enskilde är självklara delar i en liberal politik. Men med allt flera människor blir även de gemensamma rummen än viktigare. I 24-timmarstaden är vi toleranta och hälsar det annorlunda och nya med nyfikenhet och glädje. Vi är tillåtande mot enskilda initiativ på gator och torg, vi uppmuntrar det civila samhällets alla insatser och hälsar café- och klubbliv med glädje.

Då muren föll 1989 trodde vi att liberalismen hade vunnit. Vi hade fel. Nu är många liberala kärnvärden åter under hot. Inget annat parti kommer helhjärtat att stå upp för den enskildas ovillkorliga rätt att vara sig själv och få stöd då det behövs.

Kampen för liberala värderingar måste fortgå varje dag, året runt. Även i Stockholm, även i Stadshuset.

Madeleine

Maskeringsförbud införs – de som förstör är inte välkomna 17 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
add a comment

Maskeringsförbud2

Stockholms stad vidtar nu kraftfulla åtgärder för att motverka våldsam supporterkultur. Som ett resultat av budgeten för Stockholms stad 2014 införs ett maskeringsförbud på Tele2 Arena, Ericsson Globe och Hovet.

Brottsligheten och de maskerade huliganerna måste bort från Stockholmsidrotten. Därför kommer vi att utmana lagstiftningen genom att som fastighetsägare införa maskeringsförbud. Att besöka någon av stadens arenor ska vara en positiv upplevelse där alla ska känna sig trygga.

Staden kommer även kräva att våra hyresgäster, på till exempel Tele2 Arena, polisanmäler besökare som begår lagbrott på arenorna. Stockholms budskap är tydligt: de som förstör är inte välkomna.

/ Madeleine

Läs pressmeddelandet: Maskeringsförbud på Tele2 Arena

Läs mer, DN: Maskeringsförbud i Stockholmsarenor

Läs mer, Aftonbladet: Gör ingen skillnad på det stora hela

Läs mer, Expressen: Maskeringsförbud på Stockholmsarenor

Budget för kulturnämnden och Stockholms stadsteater sedan 2007 16 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , ,
add a comment

K.Budget 2006-2014

Sedan Folkpartiet fick ansvar för kulturpolitiken har anslagen till kulturnämnden och Stockholms stadsteater successivt ökat. I den första budgeten vi lade, 2007, hade kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Stadsteatern ett sammanlagt anslag från staden på 979,7 miljoner kronor. Samma siffra för 2014 är 1186,9 miljoner kronor, i och med den budget för Stockholms stad som presenterades idag.

Värt att notera i budgeten är att kostnaden för Kulturhuset från och med nästa år flyttar från kulturnämnden till Kulturhuset/Stadsteatern som en följd av att Kulturhuset och Stadsteatern har gått samman i en institution.

I tabellen ovan kan man se hur utvecklingen för kulturnämnden (inklusive Stadsarkivet) och Kulturhuset/Stadsteatern  sedan 2007.

/ Madeleine

Översyn av MU-avtalet 10 oktober 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Konstnärlig frihet, Kultur för fler.
Tags:
add a comment

Idag fattar regeringen beslut om att en översyn av ersättningsavtalet med Sveriges konstnärer, det så kallade MU-avtalet, ska genomföras. Förslaget till nytt avtal ska vara klart 1 december. Syftet är att fler konstnärer ska få betalt när de ställer ut på offentliga kulturinstitutioner. Det berättar idag Kulturnytt.

Stockholms stad var en av de första kommunerna som, efter att MU-avtalet trädde i kraft 1 januari 2009, beslutade att avtalet skulle följas när staden arrangerar utställningar med professionellt verksamma konstnärer. Ja, faktiskt tillämpade vi det redan innan det trädde i kraft.

Stadens beslut var en del av den satsning som jag initierade för att öka kulturlivets intäkter och förbättra villkoren för konstnärerna. Lika rimligt som att en elektriker, snickare eller ljussättare får betalt för sitt arbete när de jobbar med en utställning – lika rimligt är det att den som gjort konsten får betalt för sin medverkan. Idag är det allt för få institutioner som betalar konstnärerna och många institutioner som betalar konstnärerna dåligt.

 Att förmå framförallt fler kommuner att följa avtalet är en av de viktigaste målsättningarna nu när avtalet ska genomgå en översyn. En annan välkommen förändring som parterna – regeringen och konstnärsorganisationerna – borde se över är hur avtalet kan förtydligas så att det framkommer att det enbart gäller professionellt verksamma konstnärer.

 / Madeleine

Förnuftet segrar i polisavgiftsfrågan 11 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter, Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags: , , , ,
add a comment

Jag har länge kämpat för att staten ska stå för polisens kostnader också vid kultur- och idrottsevenemang. I går kom det glädjande beskedet att det blir så. Regeringen levererar.

Våldsmonopolet är i en liberal rättsstat som Sverige, förbehållet polisen. Rimligheten i att finansieringen av den myndighet som sköter ordningen i samhället sker gemensamt förstår även den ystraste skattevägrare.

I en artikel i DN 2011 skrev jag tillsammans med  Peter Mellqvist, ordförande AIK Ishockey AB och Mats Larsson, ordförande Djurgården Hockey AB att polisens ”extraskatt” ruckar på denna grundläggande princip. Ytterst handlar det om att vi alla har rätt att få skydd av staten mot våld – att vi alla är lika inför lagen. Det ingår i polisens uppdrag, till och med dess kärnverksamhet, att just sköta ordningen vid olika arrangemang som medborgarna besöker. Den enskilda medborgarens rätt till skydd vid en offentlig tillställning kan ju aldrig villkoras av om arrangören betalt polisen eller inte. Skyddet är och måste vara absolut. Att polisen tar betalt för sina insatser är därför djupt problematiskt och konsekvenserna måste omedelbart ses över. Vi befinner oss på ett sluttande plan om mötesfriheten riskerar att villkoras av att man kan betala för sig”

Polisens ”extraskatt” har varit orimlig på många olika sätt, särskilt så som den har tillämpats. Den har inte följt rättssamhällets principer om likställdhet och förutsägbarhet. Indirekt har polisen genom ordningslagstiftningen kunnat bestämma över vilka idrotts- och kulturevenemang som fått förekomma. Och det är naturligtvis inte godtagbart.

Från och med årsskiftet är ordningen återställd. Kultur- och idrottsarrangörer slipper vara oroliga för dyra notor i efterhand och medborgarna behöver inte fundera över vem som är polisens egentliga uppdragsgivare och finansiär.

/Madeleine

Läs tidigare bloggposter om att polisen tar betalt:

Beklagligt beslut av länspolismästaren

Polisens fakturering

Polisens fakturering ses över – men kulturen då?

Polisens extraskatt för idrottsevenemang är orimlig

Polisens pris

Polisen bör fokusera på att lösa brott

Fel med polisens extraskatt

Polisen får inte avgöra Sveriges kultur- och idrottsliv

Veckans byggare gillar Tele 2 arena 10 september 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
add a comment

Veckans byggare

Branschtidningen Byggindustrin gör varje vecka ett reportage om ”Veckans byggare”. Förra veckan var det Fredrik Lindkvist, projekteringsledare på JM. På frågan om vilken favoritbyggnad han har svarade han Tele 2 Arena med motiveringen ”En riktigt häftig fasad”. Roligt!

/Madeleine

Ambitiös upprustning av Östermalmshallen 22 augusti 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Öppna upp det offentliga rummet, Från huvudstad till världsstad.
Tags:
1 comment so far

Östermalms saluhall är en institution för matentusiaster i Stockholm och Sverige. Sedan 1888 har hallens handlare tillhandahållit råvaror av den allra bästa kvalitet.

Nu är det hög tid att rusta och utveckla denna institution med bibehållande av dess anrika karaktär. Det kommer att skapas utrymme för mer handel i en miljö som så långt möjligt ska påminna om glansen när saluhallen öppnades 1888, vilket förbättrar tillgängligheten samtidigt som den ökar både de antikvariska och kommersiella värdena.

Form och funktion kommer att förbättras markant för både handlare och kunder. Till exempel kommer varuleveranserna flyttas så att huvudentrén mot Östermalmstorg åter kan bli en fordonsfri zon. Men också sophämtning, brandskydd, biutrymmet och energieffektivitet kommer att förbättras.

För den som vill ha hjälp att visualisera lägger jag upp en visionsbild

/ Madeleine

.ostermalmshallen

illustration: Tengbom