jump to navigation

Folkpartiet tar kampen mot betongalliansen 2 september 2010

Posted by jonasuebel in Från huvudstad till världsstad.
Tags:
1 comment so far

Igår var det dags för den traditionella kulturdebatten på ABF-huset med representanter för samtliga partiet.

Det intressantaste inslaget var debatten om kulturmiljön och framtidens stadsplanering. Stockholm är en stad där man med blotta ögat kan se hur staden vuxit fram genom århundradena ocgh detta är värt att bevara. Det finns dock en ohelig allians i stadshuset som går över blocklinjerna som hotar Stockholms unika kulturmiljö och som inte drar sig för att göra om historiens misstag. Både Moderaterna och Socialdemokraterna drar sig inte för att bygga skyskrapor mitt i staden, oavsett om omistliga kulturmiljövärden går förlorade. Det finns t ex planer  på att bygga skyskrapor i Västra city och vid Vasagatan, något som Lotta Edholm (FP) utalar sig om i dagens metro. Samtidigt tycker Folkpartiet att Slussen måste fredas från allt för hård exploatering och vyn över Mälaren och Saltsjön är värd att slåss för, något som Madeleine tidigare har pratat om i abc. Madeleine avslutade debatten igår med att konstatera: ”Det finns en betongallians bestående av Moderater och Socialdemokrater i stadshuset som Folkpartiet tar kampen emot”. Titta gärna in på http://stockholmskyline.se/ som arbetar just för att bevara Stockholms skyline.

Annars var det mesta sig likt. Det framkom snabbt en tydlig skiljelinje i synen på klåfingrighet och armlängds avstånd inom kulturen, där oppositionen – anförda av Ann Mari Engel (V) och Roger Mogert (S) – tydligt framhävde att de tycker att politiker ska lägga sig i både vad för böcker biblioteken ska köpa in och vad för verksamheter som borde få kulturstöd. Det var uppenbart att den politik Folkpartiet har drivit under mandatperioden och som ser politikens roll att sätta upp mål och inriktningar och att därefter låta professionen stå för bedömningarna, inte har något stöd hos den klåfingriga oppositionen. När Folkpartiet fick ansvaret för kulturen 2006 avvecklade vi omedelbart de politiskt styrda biblioteksråden och kulturstödsutskottet, för att kvalitet ska bedömas av experter och inte av politikers egna åsikter om olika böcker och pjäser. Vi tror att kulturförvaltningen är experter på kultur och ska bedöma alla ansökningar i samråd med sakkunniga referensgrupper.

Roger Mogert (S) försökte redan i sitt inledningsanförande – med en dåres envishet – ge bilden av stora nedskärningar inom kulturen, samtidigt som han menade att alliansen varit allt för passiva under dessa fyra år (?!?). Han valde dock att inte nämna några siffror. Det var en medveten strategi då detta skulle ha förfelat sitt syfte. Siffrorna påvisar nämligen en historisk satsning på kulturen under dessa fyra. Kulturen har fått ett påslag på 137 miljoner under de senaste fyra åren. Trots den värsta finanskrisen sedan 30-talet har kulturens andel av stadens totala budget ökat! Då är det svårt att påvisa någon nedskärning.

/Jonas

Kulturdebatt mellan de olika partiernas kulturpolitker på ABF huset.