jump to navigation

Upphandlingen av driften av Globenarenorna 10 december 2013

Posted by jonasuebel in Okategoriserade.
trackback

Globenområdet är ett av norra Europas viktigaste evenemangsområden. I och med stadens planer att bygga bostäder i Slakthusområdet samt behovet av att ersätta Stockholm stadion och Söderstadion med en ny arena har staden höjt ambitionerna kring Globenarenorna och deras närområde. Att låta driften av evenemangen gå från kommunal till kommersiell drift har varit en viktig faktor i detta. Därför genomförde staden 2007-2008 en upphandling och senare försäljning av driften av Globenarenorna. Detta har stabiliserat ekonomin genom ett beräknat årligt tillskott av 5 mkr för Globenarenorna, samt även gjort det möjligt att bygga Tele2 Arena med en stabil ekonomi. Detta är två viktiga pusselbitar i den utveckling som nu sker kring och i Söderstaden.

När staden hade beslutat sig för att låta en extern aktör sköta driften av Globenarenorna var det viktigt att få in så många som möjligt i en upphandling. Därför var staden angelägen att även få med AEG, världens största operatör av evenemang och arenor, som en av anbudsgivarna. Då AEGs internationella ledning besökte London i samband med en ishockeymatch i slutet av september 2007 beslöt staden att sända en delegation för att möta dem med syfte att intressera dem för att bli en part i upphandlingsprocessen. Madeleine Sjöstedt, som idrottsborgarråd och ansvarig för Globenarenorna, ingick i delegationen. Vid besöket inbjöd AEG staden att övervara den ishockeymatch som var syftet med AEG-ledningens resa. Staden tackade ja till denna inbjudan.

Efter en lång konkurrensupphandling med flera budgivare, som sköttes av PWC och Vinge advokatbyrå, beslöt kommunfullmäktige i total enighet den 8 september 2008 att sälja aktierna i AB Stockholm Globe Arena till AEG Facilities som, i konkurrens med främst Live Nation, hade inkommit med det bästa budet. http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=31634

I det avtal som slöts med AEG ingick även ett optionsavtal om drift av en eventuell ytterligare arena i området. Paragraf 18.3 lyder inledningsvis: ”Hyresvärden skall i första hand erbjuda Hyresgästen att få hyra den planerade nya fotbollsstadion på marknadsmässiga villkor”

Efter att avtal slutits med AEG inbjöds staden 2009 att komma på ett studiebesök till USA för att stifta bekantskap med hur AEG arbetar tillsammans med aktuella städer för att skapa liv kring sina arenor samt utveckla arenornas ekonomi. Jag har skrivit om detta besök här.

Beslut om att bygga Stockholmsarenen – sedermera Tele2 Arena – fattades i Kommunfullmäktige den 14 december 2009 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=33899 (Inriktningsbeslut fattades den 8 september 2008: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=43667). I detta ärende beskrevs att den nuvarande hyresgästen och driftsoperatören avsågs bli den nya hyresgästen för Stockholmsarenan – Tele2 Arena.

Ytterligare en gång sedan 2009 har AEG bjudit in staden att besöka deras verksamheter. Detta skedde i februari i år då en delegation från Stockholm inbjöds att besöka AEGs huvudkontor i Los Angeles i anslutning till att bolagets internationella ledare samlades där. Man passade då också på att bjuda in flera av sina internationella samarbetsparter. Tidpunkten för denna stora internationella samling var vald med anledning av Staple centers värdskap för den amerikanska Grammyutdelningen. Kommunstyrelsen, där alla partier är representerade, beslutade att tacka ja och skickade en delegation bestående av Mats Grönlund och Stefan Prucha från SGA-F samt Madeleine Sjöstedt och Jonas Uebel från ansvarig rotel i Stadshuset. 

Då staden fattat beslutar om att tacka ja till inbjudningar står staden för de kostnader som är kopplade till besöket. Madeleine Sjöstedt har rest i ekonomiklass och valt hotell, då det är möjligt, som inte kostar över 1000 kronor natten. Stadens jurister resonerar så här: om staden har en affärspartner så bör denne kunna få visa sin tjänst för oss. Om tjänsten är att ordna evenemang av olika slag i  större arenor är det inte orimligt att företrädare för staden får delta i sådana evenemang utan att betala för detta. Självklart bör staden stå för reskostnader och uppehälle. Att arenorna där evenemangen ges är belägna utomlands innebär inte i sig att deltagandet är olämpligt.  Man kan jämföra med vad som står i våra riktlinjer om mutor och representation när det gäller visning av projekt och projektturer eller kundträffar. Båda dessa anser vi vara ok om staden står för resa och uppehälle och huvudsyftet med kundträffen eller projektvisningen är att just visa ett projekt eller att utbyta information. Man skulle kunna jämställa att titta på ”arrangemang av ett event” om affärspartnerns tjänst är just denna med visning av ett projekt. Enklare måltid eller annan förtäring i samband med sådana träffar och visningar gör inte dessa otillbörliga.

Efter uppgifter i pressen om att den faktura på 28 598 kr staden fått med anledning Madeleine Sjöstedts del av studieresan 2009 inte skulle täcka hela kostnaden har staden bett AEG att återigen kontrollera att man fakturerat staden för samtliga kostnader vid stadens besök.

Jonas Uebel

Kommentarer»

1. Peter - 12 december 2013

Denna fäbless för stora byggnadsprojekt vad har det med kultur att göra?
När varje projekt går back många miljoner är det mycket annat man kunde göra inom KULTUROMRÅDET för de pengarna.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: