jump to navigation

Till kvällens möte på Dramaten 18 november 2013

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags: , ,
trackback

Ikväll hålls ett öppet möte på Dramaten för att diskutera Stockholms stads stöd till det fria kulturlivet som kulturnämnden fattade beslut om vintern 2011. DN Kultur skriver om mötet idag. Med anledning av mötet skickade jag idag ett brev till Anna Carlson, ordförande i Teaterförbundet. Du ser det nedan.

I fredags presenterade kulturförvaltningen sitt förslag till beslut för fördelning av kulturstödet till det fria kulturlivet. Förslaget ska upp till beslut på tisdag i nästa vecka då kulturnämnden sammanträder. I korthet innebär förvaltningens förslag till beslut att  29 verksamheter får ökat stöd jämfört med 2013 och att 13 nya verksamheter får kulturstöd för en period överstigande ett år. Möjligheten att få längre stöd är en konsekvens av det nya kulturstödet. Detta förslag tror jag visar att de farhågor som framförts visar sig obefogade och överdrivna. Läs förvaltningens tjänsteutlåtande här.

/ Madeleine

Bästa Anna Carlson,

Ikväll hålls Teaterförbundets möte om Stockholms stad kulturstöd på Dramaten. Jag kan, som jag meddelat er tidigare, inte själv delta men tänkte med detta brev dela med mig av de tankar jag har kring stödet och de frågor som uppstått i debatten. Inte minst med anledning av de uttalanden du och Teaterförbundet gjort i debatten om stadens kulturstöd, senast i DN Kultur idag.

Alla förändringar är värda att debatterats men det är i den här debatten mycket olyckligt att ni flera gånger framfört att det skulle innebära att man måste söka stöd pjäs för pjäs och att det inte skulle vara möjligt att få stöd för fasta kostnader. Att ni vidare tar ordet censur i er mun som en måttstock på om man får offentligt stöd eller inte är häpnadsväckande och förtjänar nog en särskild diskussion.

I det nya kulturstödet kan man söka för verksamhet upp till tre år. En förändring vi genomförde för att öka långsiktigheten i kulturstödet. I dagsläget är det 9 verksamheter som har stöd för mer än ett år och med förvaltningens förslag om stöd för 2014 tillkommer ytterligare 13 verksamheter. Från och med nästa år kommer alltså 22 kulturaktörer att ha kulturstöd för mer än ett år. Att i det sammanhanget mena att man måste söka stöd för varje enskild föreställning motsäger ju sig självt. Detta missförstånd har sin uppkomst i en olycklig formulering från kulturförvaltningen vilken har tagits tillbaka. Detta är alla aktörer medvetna om.  Att man beviljas ett flerårigt stöd bygger dock på att man söker för det – det har inte alla kulturaktörer gjort.

Vad som däremot är riktigt är att man – om man vill – kan söka stöd för ett enskilt projekt. Det kan man såväl göra om man inte har något stöd, har ett litet stöd och vill göra mer eller om man har ett stort stöd för lång tid men kommer på en ny idé som man önskar förverkliga med stadens stöd. Jag kan på inga sätt förstå hur denna möjlighet skulle vara en nackdel för Stockholms fria kulturaktörer.

Jag har också svårt att förstå er kritik om att stödet skulle vara för byråkratiskt.  För att motta stöd över 1 miljon kronor måste den sökande fylla i ungefär fem A4-sidor. Man kan givetvis önska att man inte skulle behöva ansöka allas men ur mitt, nämndens och förvaltningens perspektiv är det nödvändigt att ha ett väl underbyggt beslutsunderlag för att vi ska kunna ta beslut som är motiverade och rättssäkra.

Det har flera gånger framförts att det inte är möjligt att använda de sökta medlen till fasta kostnader, exempelvis löner och lokaler. Också detta är en felaktig uppgift som bemötts av förvaltningen flera gånger, bland annat på dess hemsida. Att man har stora kostnader innebär dock inte att man har rätt till ett visst stöd – det avgörs naturligtvis av verksamhetens omfattning. Men det säger sig ju självt at ju mer verksamhet man har, ja desto högre kostnader har man.

Vad avser bedömningsgrunderna så pekar förvaltningen varken ut vilka pjäser den sökande får medel för eller vilka man inte får det för. Verksamheterna bestämmer själva över sin repertoar och programläggning. Ur en enskild teaters perspektiv är det givetvis alltid beklagligt om kulturförvaltningen anser att en annan kulturverksamhet är mer prioriterad att få del av offentliga medel– jag förstår det. Men att påstå att detta skulle vara konsekvensen av censur är rent ut sagt obehagligt (och faktiskt ett direkt hån mot dem som riskerar förföljelse och tortyr om de uttrycker en åsikt).

För mig är det fria kulturlivet (liksom kulturlivet i stort) otroligt viktigt vilket jag tror mig ha visat genom såväl anslag (påslaget som skett, från ca 70 till 110 miljoner kronor, borde tala för sig självt) som i direktiv till institutionerna att bereda det fria kulturlivet plats, vilket bl a resulterat i Fri Scen på Stadsteatern. Detta innebär ju dock inte att alla som har kulturstöd för evigt kommer att kunna vara garanterade det. För mig är det viktigt att det finns en likabehandling (man ska inte drabbas för att man inte känner rätt personer, inte talar svenska så bra eller bor på fel ställe – konstnärlig kvalitet ska inte bedömas utifrån vem man är utan utifrån vad man bli och vad man kan ge andra), att målet ska vara att konsten kraft ska drabba flera, att det ska vara tydligt hur bedömningsgrunderna ser ut (nu formuleras det som förr var underförstått och informellt i tydliga förutsättningar) samt att bedömningen ska ske på konstnärliga grunder av kvalificerade personer och dessa är inte politiker (vi ska inte ha tillbaka ett politiskt tillsatt utskott som bedömer ansökningar som MP, V och S vill införa).

I det nya kulturstödet har vi tydliggjort att stödets syfte är att det i Stockholm ska skapas konst av hög kvalitet för stadens invånare. Varje ansökan – oavsett om den kommer från en ny eller gammal aktör – bedöms efter samma riktlinjer. För att öka rättvisan mellan de sökande har vi förstärkt och byggt ut det externa referensgruppsarbetet i bedömningarna av ansökningarna. För att öka flexibiliteten är det nu möjligt att söka stöd kontinuerligt under året om nya idéer eller samarbeten skulle uppstå. För öka långsiktigheten är det nu möjligt att söka stöd för upp till tre års verksamhet. Om dessa intentioner är riktiga eller ej får ni gärna diskutera. Men gör det då utifrån det som är sant – inte utifrån ryktesspridning och felaktiga uppgifter.

Med vänlig hälsning,

Madeleine Sjöstedt (FP)

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: