jump to navigation

Som man frågar får man svar! 12 juni 2013

Posted by jonasuebel in Okategoriserade.
trackback

I dag kan man på DN Stockholmsdebatt läsa att stockholmarna, enligt en opinionsundersökning som Slussenbevararna med Benny Andersson i spetsen låtit genomföra, vill att Slussens utseende bevaras. Undersökningen är en karikatyr på hur man riggar undersökningar för att använda i propaganda. Styrande inledningstexter till frågorna, otydliga svarsalternativ, flera saker tas upp samtidigt (som tunnelbanan i frågan) osv. Jag rekommenderar Benny Andersson att införskaffa ett exemplar av ”Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod” av Jan Teorell o Torsten Svensson. Den kostar 333 kr i bokhandeln, men jag köper den gärna för egna pengar och skickar den till Slussenmotståndarna inför framtida ”undersökningar”. 

I artikeln framhävs idén att restaurera slussen är både ”bättre, snabbare och billigare”, trots att seriös redovisning för något sådant helt lyser med sin frånvaro. Hela opinionsundersökningen är också helt uppbyggt kring detta påstående och som man frågar får man ju också svar. För att komma till slutsatsen att stockholmarna vill ha Slussen som den är idag krävs både stor övertygelse och avsaknad av inblick i hur opinionsundersökningen är genomförd.  

För den nyfikne ser frågan, som man dragit slutsatsen att slutsatsen av att ”stockholmarna inte vill ha Nya Slussen”, ut så här:

Frågan: Kostnaden för Stockholms Stads förslag ”Nya Slussen” beräknas bli ca 8 miljarder. Många anser att det är dyrt och menar att man kan göra det billigare. Ett förslag är att riva slussen och bygga upp den ungefär som den ser ut som idag, och därmed få pengar över. Dessa pengar skulle kunna användas till annat, tex att bygga ut tunnelbanan exempelvis till Karolinska Sjukhuset/Hagastaden, eller liknande. Vilket av följande alternativ skulle du föredra? 

a)”Nya Slussen” för 8 miljarder (19%)
b)”Slussen som idag” plus att bygga ut tunnelbanan, för tillsammans 8 miljarder (60%)
c) Det spelar ingen roll (13%)
d) Vet ej (8%)

Det finns två problem med formuleringen av själva frågan om man vill kunna dra några slutsatser om vad gemene stockholmare tycker. Det första är att frågan inte är neutral utan till och med inleds med påståendet att ”många anser att det är dyrt och menar att man kan göra det billigare”. Det ger en förförståelse för frågan, hos den intervjuade, som kommer påverka svaren i riktning mot att man vill välja ett alternativ som man upplever är mindre kostsamt. Det andra problemet är att man preciserar att prisskillnaden på 3 miljarder kan användas till tunnelbanan till Karolinska utan någon som helst analys bakom. Det som de intervjuade tar ställning till är alltså om man vill ha en restaurerad Sluss som är så pass mycket billigare så att man till och med kan få ny tunnelbana på köpet.

Slutsatsen av denna fråga är nog snarare att människor tenderar att inte vilja välja dyrare framför billigare alternativ om man inte riktigt vet vad det är de väljer emellan. Och kan man dessutom få en ny tunnelbana på köpet så är svaret givet.

Artikelförfattarnas slutsats att ”stockholmarna tycker att det viktigaste vid renoveringen av Slussen är att utseendet bevaras och att pendlarna inte störs” härled från nedanstående fråga.

Frågan: Slussen i Stockholm ska enligt ett politiskt beslut ersättas. Det finns flera förslag på olika lösningar som bland annat rör trafiklösningar, kostnader, byggtid och butiksytor.  Vad är viktigt för dig när man ersätter Slussen? Jag kommer nu att läsa upp ett antal påståenden, välj det som du tycker är det viktigaste.

a) Att byggtiden blir kort? (13%)
b) Att nuvarande utseende bevaras?(26%)
c) Så låg byggkostnad som möjligt? (6%)
d) Att trafiken begränsas? (10%)
e) Ökade ytor för butiker, caféer/restauranger? (10%)
f) Så få störningar för pendlare som möjligt? (26%)
g) Vet ej [läs ej upp] (8%)

Först noterar den vakne att 3 svar rör själva byggnationen (a,c,f) och 3 frågor hur Slussen upplevs/fungerar efter byggnationen (b,d,e). Den som funderar lite över alternativ d) inser också att det är lite svårt att veta vad som menas. Vilken typ av trafik är det man avser (bilar, cyklar?) och är det tiden under byggperioden eller efter som aves?

Särskilt intressant att notera att det inte finns något svarsalternativ kring hur man vill att slussen ska fungera efter renoveringen vad det gäller gång, cykling eller kollektivtrafik. Det finns heller inget öppet svarsalternativ. Bevarat utseende och få störningar för pendlare toppar listan, men man kan undra hur det hade sett ut om alternativ d) i stället hade varit ”bättre framkomlighet för kollektivtrafiken, cyklarna och fotgängarna?

Nej, den beställda undersökning som författarna låtit genomföra är ett skolexempel på en riggad undersökning i syfte att användas i propaganda och säger egentligen inte något om stockholmarnas syn på Slussen.

Mer grönska och vatten, mindre betong och färre hus. Bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Så kan man sammanfatta nya Slussen som alliansen röstat igenom i Kommunfullmäktige. Det har hela tiden varit viktigt för oss i Folkpartiet att den nya Slussen blir en plats där människor vill och kan mötas och nya Slussen innebär en lösning som möjliggör just detta. Slussen kommer återigen bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.

Madeleine

Kommentarer»

1. Peter Neal - 12 juni 2013

I frågan om vad tycker du är viktigast finns inte det självklara alternativet: att vi få en trafiklösning som är anpassad efter dagens och framtidens behov. För dem som inte ansåg att någon av de givna alternativen var rätt, borde det har funnits alternativet: ” inget av ovannämnda”. DUUUUH.

2. Gustav Svärd - 12 juni 2013

Underbar genomgång! Stor eloge för detta inlägg.

Var hittade du underlaget? Jag har frågat SlussenB-Ole om det och fick som svar att det skulle publiceras i DN idag, men har inte sett skymten av det (var det kanske med i papperstidningen bara?).

3. Martin Eriksson - 12 juni 2013

Hittar inte din metodkritik mot den undersökning som låg tll grund för denna artikel: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/utsikten-fran-slussen-ska-bevaras/

Staden frågar ju där om man vill att Slussen ”renoveras/byggs om” och tolkar det som att den som svarat ja är för ”nya slussen”.

Kan nu lägga upp inlägget med din kritik mot Demoskops undersökning igen är du bussig?

4. KJ - 12 juni 2013

Ja eller hur, som man frågar får man svar!

Så på förekommen anledning, har ansvarigt borgarråd någon kommentar till detta?:

”Riskerna bedömer vi vara att politikerna backar från att gå vidare med vald gestaltningslösning pga tryck från meningsmotståndare, media o/e allmänhet”

”Två gånger har konsulter bytts ut sedan de påtalat att bygget får stora konsekvenser för kulturmiljön. Först med den tredje konsulten fick man det svar man behövde: projektet innebär en måttlig skada på befintliga kulturvärden.”

http://www.svd.se/kultur/negativa-effekter-tonades-ned_8211150.svd
http://www.svd.se/kultur/svidande-kritik-mot-hanteringen-av-kulturvarden-vid-slussen_8213998.svd

Eller kanske denna interpellation i kommunfullmäktige?:
http://insyn.stockholm.se/KF/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=534466

5. J - 13 juni 2013

Madeleine skriver: ”Mer grönska och vatten, mindre betong och färre hus. Bättre framkomlighet för cyklister, gående och kollektivtrafik. Så kan man sammanfatta nya Slussen som alliansen röstat igenom i Kommunfullmäktige.” Detta är ju inte sant. Det blir ju inte färre hus om man bygger Nya Slussen, det blir fler!

6. Martin Eriksson - 13 juni 2013

Det kan ju tilläggas att det är SL som beräkat att man kan få tunnelbana till Hagastaden för 3 miljarder (dvs för mindre än mellanskilnaden mellan ”Nya Slussen” och exempelvis ”Plan B”). Det står i Nackabornas pressmeddelande.

För övrigt: skall du inte kritisera stadens egna undersökningar? de är ju än mer vilseledande (exempelvis kunde man inte säga nej till ”Nya Slussen”. Eller har du olika måttstockar för skattefinansierade och privatfinansierade undersökningar?

7. Blä - 13 juni 2013

Madeleine Slöstedt, mitt mål är att du ska bort från din post till nästa val .

8. Jan Ohlin - 13 juni 2013

Madeleine Sjöstedt borde granska den undersökning som Kreabägda Demoskop tog fram för att få till ”tre av fyra vill ha nya slussen” som Sten Nordin och alliansens ledamöter brukar säga.

Undersökningen heter ”Allmänheten om Slussen” och är ett praktexempel på hur man använder en opinionsmätning för att få fram ett vilseledande resultat.

Tja, dvs ”Ganska bra” (66%).

Stockholm stad länkar dessutom till undersökning som ”Rapport om Slussenutställningen”. Detta trots att de som medverkat i enkäten inte ens varit på utställningen.

Se gärna vidare på den utmärkta hemsidan http://www.slussen.nu för den bästa samlingen av artiklar och information i ämnet.

9. tidfaktorekonomi - 13 juni 2013

När staden ville bygga Dennispaketet lät man nån opinionsorganisation undersöka läget. De ställde frågor som : ”Vill ni att vi bygger Dennispaketet så att vi får en grönare och mer miljövänlig innerstad”?…. människor som inte tänker efter svarar såklart…Jaaa en grönare och mer miljövänlig innerstad – det vill vi ha. Några år senare berättade en chef för detta institut att de naturligtvis ställer frågorna så att de kunde motsvara beställarens önskemål – alltså stadens önskemål…som ju var att folk skulle backa upp Dennispaketet…..myglare och fifflare finns det gott om bland partipolitiker också.

10. Novus backar om Slussenundersökning | Från huvudstad till världsstad - 14 juni 2013

[…] skrev Madeleine om den undersökning som Slussenmotståndarna låtit Novus genomföra, i syfte att försöka påvisa att stockholmarna […]

11. GMK - 14 juni 2013

Madeleine Sjöstedt, som kulturborgarråd medverkar Du till att viktiga kulturvärden förloras eftersom Du röstade för Nya Slussen den 12 december 2011. Om nya Slussen genomförs tar man bort Polhemsslussen och Gustav Vasas mur och delarna av hans försvarstorn. Stockholmarna och övriga svenskar berövas sina historiska minnen! Slussena kulturhistoriskt värdefulla miljö kommer att döljas av kommersiella byggnader och den berömda utsikten kommer att delvis försvinna.Arkitekten Hugo Zettervall som formgav ombyggnaden av många kyrkor har kallats domkyrkoförstöraren. Kanske Du också får ett mindre smickrande eftermäle.

12. Martin Eriksson - 15 juni 2013

Inga kommentarer från Madeleine. Svårt att tolka det på annat sätt än att hon inte har några svar.

13. Gustav Svärd - 19 juni 2013

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Slussen/Aktuellt/Majoritet-positiva-till-nya-Slussen/
Nämen OJ! gör man en seriös undersökning (dvs en där man försöker ta reda på vad folk tycker istället för att man hittar på saker som man säger till deltagarna för att ändra deras åsikt) så blir resultatet ett helt annat.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: