jump to navigation

Madeleine Sjöstedt i SvD kultur 12 april 2013

Posted by angusthlm in Kultur för fler.
Tags: , , ,
trackback

Idag publicerar SvD Kultur en replik på både Mats Söderlunds artikel ”Dags att införa Krut-avdrag” och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths ”Kom in i matchen nu Söderlund!”. Du kan antingen läsa artikeln genom att klicka här eller läsa den nedan.

/ Anders

”I en debattartikel om svensk kulturpolitik (2/4) gör poeten Mats Söderlund något ovanligt. Det handlar inte om den sedvanliga litanian (kulturen tycks alltid befinna sig nära döden). Det handlar inte om en förfasning över kulturpolitikens utveckling (som tycks finnas oavsett tid, rum och regering). Nej, det ovanliga är att Söderlund kommer med konkreta förslag.

Det är beklagligt att Söderlund dömer ut Skapande skola. En satsning som absolut handlar om kulturpolitik och som möjliggjort för barn och unga att i skolan komma i kontakt med professionell kultur. Av de förslag han lämnar är några inte särskilt angelägna medan andra redan har förverkligats eller är föreslagna att bli verklighet. Men det är synd att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) helt viftar bort hans idéer (6/4). Det finns tankar hos Söderlund som tål att utvecklas.

Söderlund ser ett behov av att kulturens finansiering breddas. Han ger till och med exempel på hur det kan ske. Det är uppfriskande. Den kulturpolitiska debatten handlar i allt för hög grad om hur tillgängliga resurser ska fördelas, när den borde handla om hur resurserna kan öka genom tillväxt.

Och här är den statliga kulturpolitiken märkligt idélös.

Kulturrådet konstaterade för en tid sedan att ”det (är) svårt att hitta något annat land som har en mer restriktiv skattelagstiftning än Sverige när det gäller att stimulera till privat stöd till kulturell verksamhet.” Så är fallet fortfarande. Inte undra på att DN:s Susanna Birgersson nyligen tänkte högt och skrev på ledarplats: ”Det spelar kanske inte så stor roll om kulturdepartementet rattas av en moderat eller sosse.”

Idéer om hur detta kan förändras är många. Införandet av en avdragsrätt för gåvor och donationer till kulturella ändamål. Förändrade regler för företag att sponsra kultur. Företags möjligheter att skriva av inköpt samtidskonst. Att lagrådsremissen om bland annat förändrade skatteregler för kulturstiftelser, som Folkpartiet varit starkt pådrivande för, blir verklighet.

Men allt handlar inte om skatteregler. Det handlar också om i vilken utsträckning de offentliga stöden gynnar eller missgynnar kulturens tillväxt. I dagens litteraturstöd ska stöd betalas tillbaka om den stödda kvalitetstiteln når för många läsare. I Litteraturutredningen föreslås ett tak för hur mycket ett förlag ska kunna få i stöd per år – alltså, att förlagen ska diskvalificeras för stöd efter ett visst antal kvalitetstitlar.

Tidigare i Stockholms stad drogs kulturstöden till de fria kulturaktörerna ned om de lyckades öka sina biljettintäkter enligt en märklig nollsummelogik. Nu är det tvärtom. Stadens bonussystem, där den som lyckas öka sina egna intäkter, får en extra tilldelning på toppen av det kvalitetssäkrade grundstödet. Detta är en stimulans för att nå fler som är helt i linje med de kulturpolitiska målen.

Med kulturen berikas och utvecklas både samhället och den enskilde individen. Därför är inställningen till dess tillväxt av fundamental betydelse. Ska kulturen och konsten förpassas till ett offentligt naturreservat eller ska den tillåtas växa utanför det offentligas gränser?

Madeleine Sjöstedt är kultur- och fastighets- borgarråd i Stockholms stad.”

Annonser

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: