jump to navigation

Välkommet med Tv-skatt 11 september 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Kultur för fler.
Tags:
trackback

Idag presenterar Public service-kommittén sitt betänkande om framtidens radio och tv i allmänhetens tjänst. Redan i morse kunde man läsa om huvuddragen i betänkandet på DN-debatt.

Som väntat föreslås dagens tv-licens avskaffas till förmån för en modell där finansieringen sker via skattsedeln. Det är välkommet och i linje med Folkpartiets uppfattning av hur finansieringen ska ske. Att tv-avgiften ska vara kopplad till innehavet av en tv-mottagare i en tid då många övergett tv:n till förmån för datorn eller mobiltelefonen är precis lika orimligt som det låter. Varför ska den som ser på Svt:s program via tv:n betala men inte den som ser exakt samma program via Svt Play?

Att teknikutvecklingen gjort dagens tv-avgift ohållbar i längden är dock inte det enda skälet till varför en avgift via skattsedeln är att föredra. En skattefinansiering är både mer rättvis eftersom möjligheterna till avgiftsskolk liksom det integritetskränkande i kontrollerna försvinner och att uppbörden av avgifterna blir mer effektiv. Idag räknar man med att var tionde hushåll som enligt lag är skyldiga att betala tv-avgiften inte gör det vilket motsvarar ett bortfall på cirka en miljard kronor årligen.

Svt:s vd Eva Hamilton har tidigare ställt sig negativ till en sådan lösning, idag meddelar hon på Svt:s hemsida att hon vill avvakta med att ge några utförliga kommentarer till dess att hon analyserat kommitténs förslag mer ingående. Hennes invändning har i huvudsak rört att en finansiering via skattsedeln skulle minska public service-företagens oberoende från politikerna, en tämligen obegriplig invändning eftersom licensens storlek redan idag bestäms av riksdagen genom lagstiftning.

På DN-debatt skriver kommittéledamöterna att den nya avgiften – eller skatten – ska gå till public service-företagen via ett särskilt konto hos Riksgälden och på så sätt inte ingå i den årliga budgetprocessen. Det låter klokt eftersom man då kan förena målet om att public service-företagens finansiering ska ske via skattsedeln med målet att finansieringen ska hållas på behörigt avstånd från politiker. Den föreslagna tv-avgiften ska variera med inkomsten. För att bördan för de med låga inkomster inte ska bli för stor föreslås ett golv och för att avgiften inte ska bli orimligt hög föreslås ett tak. Detta låter rimligt men det är i dagsläget för tidigt att säga exakt hur den nya avgiften ska beräknas.

I debattartikeln lämnas i stort sett frågan om public service-företagens uppdrag därhän, det konstateras att ”SR, SVT och UR ska se till hela publikens behov och intressen. De ska ha ett brett uppdrag och en mångfald i det egna programutbudet, men samtidigt ta ett särskilt ansvar för de områden kommersiella bolag inte täcker.” Det hade varit välkommet om den så kallade ”Robinson-debatten” om att framförallt Svt i allt för stor utsträckning ägnar sig åt underhållning mer ingående hade berörts. Public service-företagen har ett stort antal program av hög kvalitet, gjorda av mycket kompetenta journalister och andra medarbetare, som fyller en viktig funktion i samhället. För rimligtvis måste tyngdpunkten i public service-företagens uppdrag vara att göra det som ingen annan eller väldigt få gör. Det är så jag vill värna ett högkvalitativt public service även i framtiden.

/ Madeleine

Annonser

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: