jump to navigation

Folkpartiet starkt pådrivande bakom yttrandefrihetskommittén betänkande 23 augusti 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
trackback

Yttrandefrihetskommittén har arbetat sedan 2008, med början som beredning 2003, för att se över om tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör ersättas av en teknikneutral grundlag anpassad för internet och digitala medier samlade i en ny yttrandefrihetsgrundlag.

Inom kommittén blev det tidigt klar att de fanns två alternativ, antingen en uppdatering av befintliga lagar eller en helt ny grundlag. Uppdraget att se om man kan göra en sådan lagstiftning ställdes mot en förbättrad YGL och tryckfrihetsförordning. 

Det har varit intressant att följa kommitténs arbete. Tidigt stod det klart att det fanns slitningar mellan kommitténs sekreterare, Göran Lambertz, och kommittén. De har uppenbarligen bestått. Se SR och här. Dessa meningsskiljaktigheter har nu lett fram till ett betänkande där man mycket hederligt redovisar båda de alternativa vägarna. 

Kommittén har valt att förespråka ett bibehållande av tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen i reviderad form, där språket bearbetats för att göra lagarna mera lättillgängliga. Göran Lambertz har reserverat sig till förmån för ett eget förslag till en ny yttrandefrihetsgrundlag (NYGL). 

Skälen till att kommittén förespråkar endast en revision av nuvarande lagstiftning är flera. Man har funnit att man genom att göra en teknikneutral lagstiftning, som laborerar med vad som är massmedier och massmediaföretag, riskerar att skapa stora gränsdragningsproblem som t ex skulle riskera uppluckra meddelarskyddet, eller åtminstone skapa osäkerhet kring när man kan åberopa detta skydd 

EU har vidare gett Sverige undantag för vår nuvarande lagstiftning vad gäller bl a offentlighetsprincipen. Vid en ny lagstiftning är risken stor att EU skulle ta chansen att återkalla undantaget. Detta vore förödande för den unika svenska lagstiftningen kring tillgången till det offentligas handlingar.

Folkpartiet har genom sin representant Erik Wassén haft en starkt drivande roll i kommittén. Redan i delbetänkandet för två år sedan gav folkpartiet uttryck för sina farhågor kring att en ny lag riskerade försvaga det starka skydd för yttrandefriheten och offentligheten vi har i Sverige.Vi har sedan 1949 då den nuvarande tryckfrihetsförordningen trädde i kraft, som ett resultat av erfarenheterna under andra världskriget, och sedan YGL trädde i kraft 1992 sett många tekniksskiften. Den gällande lagstiftningen har stått pall och fortsatta ge ett starkt skydd.  Det är därför med en suck av lättnad jag nu kan konstatera att hela kommittén delar folkpartiets farhågot och valde försiktighetsprincipens väg. Eller som Erik Wassén uttryckte det på presskonferensen: ”Do not fix what is not broken”.

Madeleine

Delbetänkandet från 2010 finns här

Se betänkandet här.

Se presskonferensen här.

Annonser

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: