jump to navigation

Konstens betydelse för ett växande Stockholm 8 maj 2012

Posted by angusthlm in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , ,
trackback

Idag publicerar Stockholms akademiska forum (Staf) två rapporter om konstnärernas situation och deras betydelse för Stockholm: Entreprenörskap bland högskoleutbildade konstnärer skriven av Björn Hårsman vid Kungliga Tekniska Högskolan och Konstens värde av Karin Högström. Staf är en samarbetsorganisation mellan en rad lärosäten i Stockholm och Stockholms stad.

I rapporterna kan man läsa om den betydelse som konsten och konstnärerna har för Stockholm, både genom att attrahera välutbildad arbetskraft och turister till staden och genom att den och de skapar ett kreativt klimat för stadens invånare och företag. Helt enkelt att satsningar på kultur inte enbart skapar kulturpolitiska värden utan även andra värden för samhället. För ett Stockholm med en mängd företag i internationell framkant och med en turist- och besöksnäring som blir allt större är detta givetvis mycket intressant.

Samtidigt belyser rapporterna den svåra situation som råder bland många konstnärsgrupper, framförallt att det är svårt att få en bärkraftig utkomst av ett konstnärskap. Av rapporten framkommer att detta rör framförallt bildkonstnärer och konsthantverkare.

Detta i sig är inget nytt utan väl känt, inte minst från Konstnärsnämndens många publikationer om konstnärernas sociala och ekonomiska villkor. Hårsman efterlyser helt rimligt att de konstnärliga utbildningarna i större utsträckning förbereder studenterna för de praktiska sidorna som ett konstnärskap medför.

I denna åsikt torde Hårsman ha ett stöd bland konstnärsorganisationerna, varav åtminstone Konstnärernas Riksorganisation och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare arbetar hårt för att de blivande bildkonstnärerna respektive konsthantverkarna under utbildningen ska lära sig förhandla och ta betalt för sitt arbete.

/ Madeleine

Kommentarer»

1. Caroline Asplund - 9 maj 2012

Jag arbetar med konstprojektet FoKo Art To Go sedan 2007, en marknadsplats för den ännu inte etablerade konsten. Vårt mål är att göra konst tillgänglig för alla genom att skapa möten mellan konstnärer och en bred konstintresserad publik. 2008 kontaktade jag Marie-Louise Ekman, dåvarande rektor vid konsthögskolan, med en förfrågan om att invigningstala vid FoKo vernissagen under våren. Vi samtalade vid ett tillfälle om den verklighet hennes elever mötte efter avslutade studier och om hur dåligt förberedda de var vad gäller marknadsföring av sina tjänster, kommunikation, förhandling, offertskrivning och prissättning etc. Ekman efterfrågade en utökad kurs under utbildningen med fokus på företagande. Många konstnärer arbetar under formen enskild firma vilket borde någon gång under studietiden avspeglas i utformningen av utbildningen.
Våren 2008 blev FoKo inbjuden av KRO att delta under en Workshop med temat ”Företagande och konstnärer” där FoKo skulle representera uppdragssidan/arbetsgivarsidan i olika scenarier. En intressant dag för alla, och där Ekmans efterfrågan än mer framstod som glasklar. Men att endast fokusera på förhandling och prissättning enligt ovan är att förenkla processen. Kommunikation, marknadsföring, presentation och givetvis marknadsanpassning är stegen innan förhandlingsbordet och här brister det rejält. Oavsett om du som konstnär har staten eller ett privat företag som uppdragsgivare så måste du i ditt företagande kunna marknadsanpassa en del av din produktion.

angusthlm - 9 maj 2012

Hej Caroline!

Givetvis står inte förhandling och prissättning i motsatsförhållande till kommunikation och marknadsföring. Även om KRO/KIF mestadels har fokuserat på förstnämnda. Bra att du engagerat dig för att konststudenterna ska bli bättre förberedda för livet efter studierna.

Anders


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: