jump to navigation

Bygg högt i Värtan! 27 mars 2012

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: ,
trackback

Södra Värtahamnen, som är en del av stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, ska utvecklas till en stadsdel som präglas av mångfald och pluralism både vad det gäller arkitekturen och de verksamheter som ska hålla till där. Inom området planeras det för kontor, bostäder, handel och service, samordnat med att befintlig färje- och kryssningsverksamhet bevaras. Folkpartiet har pekat ut detta som ett området som gör sig särskilt väl för riktigt höga hus. Någon gång talade jag om detta som Stockholms Manhattan vilket ju var lite överdrivet, men riktigt hög exploatering skulle området klara. Ett flertal 30-40 våningshus har också planerats på platsen.

Men i det fördjupade stadsutvecklingsprogram, för Södra Värtahamnen, som stadsbyggnadskontoret skickat ut på samråd finns nu enbart ett enda högt hus kvar. Istället planerar kontoret för ”helt vanliga” stadskvarter på 6–8 våningar. Detta förslag förvånade de flesta av oss stadshuspolitiker, vilket uppmärksammades av DN. Men även Skönhetsrådet, som pekat ut platsen som väl lämpad för variationsrik och hög bebyggelse, har nu reagerat:

”Rådet har vid en rad tillfällen pekat ut Södra Värtahamnen som ett nyexploateringsområde som tål större grepp. Här finns utrymme för en arkitektur som på ett tydligare sätt tillåts ta plats och som kan samspela med den befintliga bebyggelsen på ett spännande sätt. Här finns också ett direkt möte mellan stad och vatten som sällan erbjuds i stadsutvecklingsområden eller mindre förtätningsprojekt. Här kan staden profilera sig i en ny entré och samtidigt föra den något monofunktionella stadsdelen närmare innerstaden och dess stadsmässiga kvaliteter. Rådet anser dock att området bör fyllas med en mer spännande arkitektur och ett attraktivt innehåll för att Södra Värtahamnen också ska bli en tilltalande ny stadsdel.”

Enligt stadsbyggnadskontoret är den avgörande faktorn till att husen sänkts så kraftigt industribullret från fartygen i hamnen. Bullret från hamnen kommer från två håll vilket försvårar möjligheterna till att bygga bostäder med en tyst sida. För att klara bullernormerna har därför kontoret känt sig tvungna att planera bostäderna i slutna kvarter, med arbetsplatser runt omkring dem som skärmar. Således har ett förslag gått ut på samråd som inte verkar ha någon politisk förankring i Stadshuset, inte ens hos ansvarigt borgarråd som det verkar. Mycket olyckligt.

Återigen hindrar således bullernormerna att bostäder byggs. Det är mycket tråkigt. Jag tycker att man kan ifrågasätta om det är rimligt att dagens regler för bullernormer inte gör någon åtskillnad mellan glesbebyggelse och byggande i attraktivt och efterfrågat centrumläge i storstaden. Med dagens byggteknik kan även bullerproblematiken i hög grad åtgärdas i inomhusmiljön. Det är dags att lagstiftarna inser att Stockholms innerstad inte är en tyst stadsdel. En anpassning av miljökvalitetsnormerna till dagens förhållanden är därför nödvändigt. Regelverket måste vara flexibelt och ta hänsyn till att förutsättningarna ser olika ut, för att bostadsbyggandet i Stockholmsregionen inte ska stoppas.

Jag vill att Södra Värtahamnen ska bli en stadsdel med spännande arkitektur, varierad bebyggelse och flexibla byggnadshöjder. Ny teknik som tar bort eller minskar buller finns redan, men lagstiftningen hänger inte med. Om Stockholm ska kunna fortsätta att växa, och om stadsbyggnadskontoret har rätt, måste bullernormerna förändras!

Madeleine

Annonser

Kommentarer»

1. Jonas Borelius - 27 mars 2012

Det är väl egentligen Per Ankersjö som utmärkt sig genom att vilja göra om, åtminstone vissa delar av, Stockholm till ett Manhattan. Jag förstår inte varför man sneglar på Manhattan så ofta? De som har varit på Manhattan vet ju att merparten av de riktigt höga hus som finns där är kontorshus. Amerikaner vill ju bo på eller nära marken. Varför har amerikansk stadsbyggnad blivit ett ideal för det svenska och europeiska Stockholm?

Madeleine Sjöstedt - 27 mars 2012

Nej det är ju just det. Som jag säger i bloggposten var väl det en liten konstig jämförelse. Stockholm har sina stadsbyggnadskvaliteter som är viktiga att ta vara på.

Jonas Borelius - 27 mars 2012

Just det!
Så varför stridsropet ”Bygg högt i Värtan”?
Är inte ”Bygg snyggt i Värtan” bättre?

Har ”riktigt höga hus” ett egenvärde?

2. Nikola M (@dr_opera) - 27 mars 2012

Mycket vettigt. Vill man bo i stan får man faktiskt räkna med att man inte får sin egen tomt och enorma bostadsytor.

3. Värtan värd värdig entré « No size fits all - 28 mars 2012

[…] till och med Skönhetsrådet och Folkpartiet tycker att de hus som Stadsbyggnadskontoret föreslår är för låga, då är de definitivt det: […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: