jump to navigation

Beslut om kulturstöd fattat 8 november 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad, Kultur för fler.
Tags:
trackback

Kulturnämnden fattade just beslut om att införa ett nytt system för kulturstöd. Beslutet skedde i stor enighet, endast V hade en annan uppfattning.

En levande storstad som Stockholm måste ha en stort stöd till det kulturliv som finns utanför de stora institutionerna. Under mina år som borgarråd har detta stöd hittills ökat från 70,6 till 116 miljoner kronor. En ökning med 64 procent på 5 år. Det är jag stolt över.

Förslaget har i sina delar varit känt en längre tid. Jag har skrivit om det många gånger, senast här. Här under punkt 13 hittar du förslaget som nu beslutats.

Vid samrådet som har pågått under hösten inkom 28 svar. De finns också här. De ledde till ett tiotal förändringar i förslaget. Några av dem är: 

– ”Program” byts mot ”programverksamhet” för att förtydliga att relaterade kostnader för lokaler, produktion, löner etc omfattas i kulturstödet. Skrivningen lyder nu: ”Det är möjligt att söka för kontinuerlig eller temporär programverksamhet av hög kvalitet och som uppfyller någon eller några av kriterierna nedan. Med programverksamhet menas ett eller flera publika program (föreställning, konsert, utställning m.m.) och relaterade kostnader för exempelvis löner, produktion, marknadsföring och lokaler.”

Tonvikten om att kontinuitet och långsiktighet är en viktig förutsättning för en löpande utveckling av kvalitet förstärks med skrivningar som förtydligar att kulturstödet omfattar både  ”kontinuerlig och temporär programverksamhet” samt att två nya kriterier införs. De lyder: ”stöd kan sökas för programverksamhet som: i.      långsiktigt utvecklar konstnärlig kvalitet, ii.      tillgängliggör kulturarv”

– Beträffande hur bedömningsgrunderna viktas konstnärlig kvalitet tyngst.

– Flerkulturalitet – Begreppet är nu förtydligat med: ”Exempelvis värderas hur programverksamheten önskar arbeta med kulturella uttryck från andra delar världen och olika delar av samhället, hbtq-perspektiv samt konstnärliga hybrider.”

– Ansökningstiden 15 augusti  flyttas fram en månad för att bättre möta verksamheternas planering.

– I bedömningsgrunden Kvalitet har ordet ”aktualitet” bytts mot ”angelägenhet”.

– Referensgrupper – ansökningsförfarande byts mot ett nomineringsförfarande, där den som vill kan föreslå vilka personer som ska sitta i referensgrupperna.

Jag hoppas att det nya kulturstödet, vilket samtidigt höjs med 15 miljoner kronor, ska leda till att ännu flera stockholmarna får än mera kultur av hög kvalitet. Detta förutsätter att även de nya kulturskaparna får plats och har en chans att mäta sig mot dem som redan är inne i systemen: det får man genom ökade resurser och tydligare regler för vad man kan få stöd för. Detta förutsätter bättre förutsättningar för kulturlivet att verka: det får man genom att inte behöva vara bidragsexpert utan att alla ansöker på samma väg, storleken på ansökan avgör hur precis man måste vara, och att man kan få ansöka om stöd i 3 år. Det förutsätter bättre insyn i hur besluten fattas: detta tillgodoses genom tydliga krav och prioriteringar som nu fattats beslut om, att referensgrupper ges en starkare roll, att besluten motiveras skriftligt samt att använingen av medlen går att följa upp. 

I debatten har förkommit ett par missförstånd som är viktiga för mig att korrigera. Ofta har det låtit som om kulturstödet endast har varit att rekvirera och att det inte skett någon prövning. Detta är inte sant. I början av varje år, då kulturförvaltningen vetat vilken budget som varit tillgänglig, har ansökningar om kulturstöd prövats. Varje år har förändringar skett. Trots detta har revisorna påpekat att alltför lite uppföljning skett av kulturstödet.

Ett annat missförstånd är att en kulturverksamnhet tidigare inte behövt berätta vad de ska göra det kommande året för att få medel. Så har det också alltid varit. Inga skattepengar kan betalas ut utan att den som beslutar om dem vet vad de ska gå till och hur det ska följas upp. För upplysnings skull finns här en länk som man hittills (och även för 2012) har fyllt i om man ansöker om kulturstöd.

Madeleine

Kommentarer»

1. Ulrika Dahl - 9 november 2011

Var det inte du själv som fick det att låta som om verksamheter tidigare fått stöd utan prövning eller redovisning, när du sa att vissa verksamheter verkade tro att de kunde få pengar ”in blanco”. Det var väl ingen annan som nånsin trott att det är så det gått till??

Madeleine Sjöstedt - 11 november 2011

Jag tror inte att någon som ansökt om medel från kulturförvaltningen tror att de kommer ”in blanco”. Verkligen inte. Däremot var det den hållning Berit Gullberg hade där hon bl a var upprörd över krav på jämställdhet och demokrati inom ansökande verksamheter med stora stöd.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: