jump to navigation

Replik i DN 15 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
trackback

Idag skriver Madeleine, tillsammans med Daniel Forslund, Mark Klamberg och Björn Ljung, på DN Stockholmsdebatt om vår syn på det nya Slussenförslaget. Texten är en replik på Richard Murray´s artikel – Kloka politiker bör lyssna på Slussenförslagen (Stockholmsdebatt 20/6).

/David

Ja, Richard Murray, Folkpartiet menar allvar med att staden bäst byggs genom många samtal och att många kan påverka. Det är precis därför som vi i Folkpartiet vill att staden ska besluta om en mer aktiv medborgardialog när den nya strategin för Arkitektur Stockholm ska antas under hösten. Folkpartiet har under processen kring Slussens ombyggnad tillhört de kritiska rösterna. Vi har pratat, lyssnat och framfört synpunkter. Detta är ett av skälen till att det nuvarande Slussen-förslaget är starkt förändrat. Många av stockholmarnas förslag har varit bra och har fått förändra utformningen. Men staden kan bli bättre. Stockholm ska bli än mer lyssnande i alla kommande byggprojekt!

Dialogen kring Slussens framtid har pågått sedan tidigt 1990-tal. Mängder av förslag har presenterats, diskuterats och samråtts. När allmänheten exempelvis fick tycka till om frågan om rekonstruktion eller ny utformning under programsamrådet 2007, föredrog en klar majoritet en ny lösning för Slussen. Det nuvarande förslaget är således ett resultat av alla utredningar, samråd, remisser och de tusentals synpunkter som kommit in under den öppna medborgardialog som skett under de senaste åren. Det faktum att tre av fyra stockholmare (enligt Demoskop) nu ställer sig positiva till det nya förslaget visar att samrådsprocessen har fungerat och att majoriteten av stockholmarnas förändringsförslag har kunnat inarbetas.

Den ombyggnad som vi nu står inför har därmed diskuterats grundligt under lång tid, och att dra ut på tiden ytterligare genom nya utredningar eller att riva upp förslaget från grunden är inga bra alternativ. Tyvärr kommer inget förslag anses vara perfekt av alla. En ny utredning kommer inte ändra på detta faktum, utan skulle endast fördröja projektet ytterligare. Från Folkpartiets sida anser vi att det nu är hög tid att gå från ord till handling. Många stockholmares röster har blivit hörda och Slussen är i akut behov av ombyggnad.

Det nya förslaget till detaljplan för Slussen presenterar en lösning för hur Slussen återigen ska bli en vacker och tillgänglig del av Stockholm, med en modern trafiklösning som respekterar platsens historiska värden liksom kultur- och stadsmiljövärden.Vi folkpartister är stolta över att ha fått gehör för att minska exploateringsgraden, och de byggnader som tidigare skymde utsikten över Mälaren och Saltsjön är numera helt borta. De låga glashusen på Södermalmstorg skapar en levande mötesplats på torget året runt, och kommer bli ett välkommet tillskott i serviceutbudet som gör att ännu fler stockholmare kan njuta av denna vackra plats. Utformningen och höjden på glashusen tåls dock att vidare diskuteras.

När det gäller vägbrons utformning är det viktigt att minnas att över hälften av vägytan som idag täcker vattnet försvinner. Mindre betong och mer vattenspegel! Dagens tolv körfält över Slussen blir åtta, varav två har reserverats för kollektivtrafiken. Den nya lösningen är dessutom flexibel och i framtiden kan körfälten fördelas på ett annat sätt för att ge ännu mer plats åt spårvagnar, bussar samt gång- och cykeltrafik. Kollektivtrafiken ökar i betydelse i Stockholm, och när den nya Slussen utformas måste vi säkerställa att staden kan möta ökade mängder av passagerare från en växande storstadsregion. Brons exakta utseende är dock något som fortfarande kan diskuteras.

När tunnelbanan till Nacka byggs – för den kommer verkligen att behövas i framtiden – bedömer SL att det ändå kommer att finns ett behov av en bussterminal vid Slussen. Att den bussterminal vi bygger skulle vara onödig finns det således inga som helst grunder för. När vi placerar den nya bussterminalen under Katarinaberget frigör vi dessutom värdefull yta vid Stadsgårdskajen så att mer plats blir tillgänglig för gång- och cykeltrafik liksom för en utbyggd båttrafik. Dessutom blir det med den nya lösningen mycket lättare att byta mellan tunnelbana, buss, Saltsjöbanan och båttrafik.

Slussen är en viktig knytpunkt för stadens infrastruktur och utgör entrén till Söder. Med respekt för historiska, kultur- och stadsmiljövärden ska en föråldrad och överdimensionerad trafikapparat nu ersättas av en modern och vacker mötesplats för alla stockholmare. I de avslutande justeringarna av detaljplanen är det oerhört viktigt att de synpunkter som stockholmarna har lämnat in under utställningstiden vägs in, så att bästa möjliga lösning ur stadsmiljösynpunkt åstadkoms. Vi från Folkpartiet vill skicka med dessa punkter:

• Placeringen av byggnader invid Slussenområdet ska göras med respekt för platsens unika kvaliteter, utblickar och kulturhistoriska värden.

• Cyklister och gångtrafikanter ska på ett tryggt och säkert sätt kunna ta sig runt i Slussenområdet och kunna möta behoven från en ständigt ökande cykeltrafik.

• Stor vikt ska läggas vid utformning och utsmyckning av ytorna ovanpå Slussen. Den konstnärliga gestaltningen av tekniska lösningar ska väga tungt, och planteringar, träd och grönytor ska utgöra en viktig del.

• Tillgängligheten i den nya Slussen ska vara hög. Det ska vara möjligt för alla att ta sig upp och ner i trappor och mellan nivåskillnaderna i hela Slussenområdet.

• Det är angeläget att skapa trygga miljöer. Belysning, hissar, gångvägar, broar med mera ska vara anpassat med hänsyn till trygghetsskapande funktionalitet.

• Slussen ska bli ett nav för kollektivtrafik på vatten.

• Det ska finnas utrymme för så väl befintliga som nya kulturverksamhet i Slussenområdet.

• Stadsmuseets fastighet och verksamhet ska värnas.

Alla stockholmare är självklart välkomna att lämna sina synpunkter via vår öppna samrådsprocess kring stadens utveckling på webben: http://fpstockholm.wordpress.com.

Daniel Forslund (FP), gruppledare exploateringsnämnden

Mark Klamberg (FP), gruppledare trafiknämnden

Björn Ljung (FP), gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och fastighetsborgarråd

Kommentarer»

1. Lisa - 15 juli 2011

Intressant men vad menar ni mer exakt med.

”Placeringen av byggnader invid Slussenområdet ska göras med respekt för platsens unika kvaliteter, utblickar och kulturhistoriska värden”?

Alltså, vad anser ni vara ”respekt” och vad anser ni vara en ”trygg” miljö”?

Och vad menar ni egentligen när ni säger att tillgängligheten ska vara ”hög”? Ska den vara i linje med gällande lagstiftning? Ska den vara bättre? Ni ger inga svar på något.

Var ska ex utrymmet för befintliga och nya kulturverksamheter vara, hur ska de se ut, vilka är de?

Med all respekt för ert arbete men det är precis som när man läser det dokument ni hänvisar till och som ni vill att alla Stockholmare ska tycka till om, dvs Arkitektur Stockholm, så är det bara en massa tomma floskler som ni staplar på varandra, precis som artikeln ni just skrivit.

Är det inte dags att vara lite mer konkret? Det börjar bli tröttsamt med borgarråd och politiska sekreterare som bara levererar floskler.

Lisa - 15 juli 2011

Det skulle även vara intressant att få höra vilka platsens ”unika kvaliteter” och vilka de ”kulturhistoriska värdena” är.

Nån idé borde ni ju ha eftersom ni skriver att de finns och ska ”respekteras”.

2. GreenSvensson - 18 juli 2011

Först presenterar man ett överexploaterat förslag, en byggbranschens ”våta dröm”, sedan vidtar man några småjusteringar och kallar det för att opinionen fått vara med och bidra…

Slussen är klassat som byggnadsminne och det hade kunnat stanna vid detta. Nu närmar vi oss utgångspunkten efter att ha fått Slussens geniala lösning bekräftad av mängden bisarra förslag. Konstruktionsfelen hos det senaste förslaget kan inte kan ha undgått någon, men andra intressen trycker på, som när Waterfront blev fyra våningar för högt. Hela lösningen bygger på tidiga skisser och utkast som inte klarar testet i verkligheten.

Antingen har man haft för bråttom (mindre troligt) eller så finns det ingen på avgörande punkter bättre lösning än den vi har idag, välj själv.

Ska man bygga ska man väl bygga genomtänkt, men det är knappast genomtänkt att låta en storgalleria bilda en puckel som tar bort minst 50% av utsikten mot Saltsjön, men det är tydligen här marknadsskon klämmer… Sedan drar man vägarna litet hur som helst utan tanke på trafikrytm, framkomlighet, trygghet vi vattnet och fri sikt för t-baneresenärerna, vilka man vill skärma av med en extra bro, trots att folk redan bidragit med kritik.

Men det är kanske protester man vill att folk bidrar med, inte sakligt grundad kritik? Slussen är f ö inte Aspuddsbadet. Vi närmar oss p g a alliansens amatörmässighet ett opinionsläge som ger associationer till stormningen av Bastiljen, men vad säger att inte Sveriges dästa samtid kunde må väl av litet mer turbulens

Utgångspunkten måste vara funktionalitet och estetik vid en så här central plats. Slussen är resultatet av funktionalismens praktiska lyhördhet men också ett monument över tidsandan realiserad i en lekfull trafikkarusell och labyrint. Inget dåligt komplement till Gröna Lund. Slussen har ett underhållningsvärde. Slussen är en turistmagnet lika viktig för Stockholms image som Stadshuset.

Slussen står stadigt och behöver bara rustas upp, det är ingenting som sjunker, då skulle det ha sjunkit för länge sedan och vattenflödet kan hanteras på olika sätt.

3. almstriden - 19 juli 2011

Slussen erbjuder konfliktforskningen ett unikt tillfälle att studera utvecklingen av en oväntad konflikt från beslut till fullskalig konfrontation. Här finns lärdomar att dra om politikens villkor. Kanske vi alltför lättvindigt överlåter åt våra politiska företrädare att ta beslut som borde granskas mycket mera ingående av oberoende experter och allmänhet?

Slussenprojektet har hamnat i en återvändsgränd därför att en mängd delfrågor måste lösas idealt med hänsyn till andra i ekvationen ingående variabler, en övermäktig uppgift. Det har inte presenterats någon väl fungerande helhetslösning och ändringar i efterhand har varit av kosmetisk natur eller tillfört mer grus i maskineriet. En ingenjör tvingas ibland erkänna att uppgiften inte går att lösa. Problemet var kanske felformulerat från början.

Conclucio: Slussen bör med facit i hand inte byggas om.

Klöverbladet överträffar det slutgiltiga förslaget i trafiktekniskt, miljömässigt och kulturhistoriskt avseende. Det leder för långt att räkna upp alla fataliteter i ett beslut som borde vara omöjligt att fatta med trovärdigheten i behåll. Det som allmänhet och experter uppfattar som ett förvirrat hafsverk utgör ingen stabil grund att bygga politiskt förtroende på, och däri ligger det groende konfliktfröet.

Men inget tycks kunna rädda situationen. Den support som erbjudits från allmänheten har i huvudsak ignorerats, men det är inte första gången politiker stoppar huvudet i sanden. Man vill hellre behålla sin naiva övertro på ett projekt än dra viktiga lärdomar och låta erfarenheten fälla avgörandet.

Storvulna storstads- och marknadsdrömmar behöver ibland tas ned på jorden. ”Att vilja men inte kunna” förefaller bli alliansens snöpliga eftermäle.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: