jump to navigation

Stockholm står sig väl i konkurrensen 12 juli 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , , , ,
trackback

Stockholm är till mångt och mycket Sveriges tillväxtmotor, och i flera avseenden en av Europas mest konkurrenskraftiga storstadsregioner. Regionen deltar intensivt och framgångsrikt i det internationella utbytet av varor och tjänster och många internationella företag börjar få upp ögonen för staden. Här finns ett mångsidigt och kunskapsintensivt näringsliv och en högutbildad arbetskraft med hög köpkraft.

Till 2030 beräknas Stockholms stad ha över en miljon invånare och Stockholm-Mälarregionen närmare 3,5 miljoner. Det ställer stora krav på att utveckla allt från bostäder, kommunikationer och företagsklimat till vård, skola, omsorg och kultur. Att regionen klarar av att stärka sin konkurrenskraft är inte bara viktigt för stockholmarna utan för hela landet.

För att möta framtidens utmaningar på bästa sätt antog Stockholms stad 2007 en samlad vision för Stockholms framtida utveckling – Vision 2030. Sedan dess har arbetet med att förverkliga visionen pågått intensivt. Att vi alla fall har kommit en liten bit på vägen har visat sig de senaste månaderna, då Stockholm har placerat sig högt i olika internationella studier kring världens städers konkurrens- och attraktionskraft.

I slutet av maj presenterade PriceWaterhouseCoopers och ”Partnership for New York” sin ranking över de 26 städer i världen som är mest attraktiva inom områdena finans, innovation och turism. Stockholm placerade sig totalt på en fjärdeplats, enbart slagna av New York, Toronto och San Francisco, och toppade listan gällande förutsättningar för entreprenörskap, skydd av IP-rättigheter, forskning och utvecklingsbudget, digital ekonomi, politisk stabilitet, luftkvalité och gröna områden, tillgång till internet och trafiksituation. Staden placerade sig näst högst inom områdena tillfredsställelse med livet, läskunnighet, bredbandskvalité och offentliga bibliotek. Så sent som denna vecka var det dags igen, då den ansedda amerikanska tidskriften Fortune Magazine publicerade en rankning över de 15 hetaste affärsstäderna i världen. Återigen utsågs Stockholm som en av de platser som anses mest attraktiva för företagande och affärer.

Båda dessa utmärkelser lovar gott inför framtiden, men självklart står vi fortfarande inför stora utmaningar. Den kanske största av dessa är stadens befolkningsökning. Att fler människor söker sig hit är givetvis positivt, då det är en förutsättning för en fortsatt god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd. Men ett snabbt växande Stockholm är också en stor utmaning. För att klara utmaningen ha vi kraftigt höjt målen för bostadsbyggandet. Det möjliggör att fler kan bli stockholmare, samtidigt som vi tryggar Stockholms funktion som tillväxtmotor för hela landet. Men det är ytterst viktigt att Stockholm växer på ett klokt sätt, så att allt vi älskar med staden bevaras samtidigt som fler människor bereds möjligheten att leva här. Det är inte en lätt balans, men den är både möjlig och nödvändig.

/David

DN: Stockholm en av de hetaste affärsstäderna
PWC: Cities of opportunity

Kommentarer»

1. Jonas - 12 juli 2011

Är det verkligen bara positivt att fler och fler människor söker sig till Stockholm? Finns det inga nackdelar med detta? Varifrån kommer alla människor som vill hit? Och vill alla som kommer hit verkligen komma hit egentligen? Det kan ju var så att vissa tvingas hit för att det inte längre finns jobb i hembygden eller tvingas hit på grund av att väsentliga samhällsfunktioner har upphört att existera på hemorten. Bensinstationen har lagt ned liksom vårdcentral, tandläkare, barnomsorg osv. Är det verkligen positivt att landsbygden avfolkas? Landsbygdens död blir storstadens bröd.

davidlindberg - 13 juli 2011

Nej, enbart positivt är det självklart inte. Men det är nog till största delen både önskvärt och positivt för landet som helhet. Det är i storstäder som vi kan bygga ett samhälle som är miljövänligt, effektivt, och som är långsiktigt hållbart. Att olika typer av verksamheter befinner sig i nära kontakt med varandra gynnar utvecklingen, då det underlättar innovationer samt skapar synergieffekter och stordriftsfördelar. Det är precis därför som trenden globalt även följer Sveriges mönster, nämligen att majoriteten av jordens befolkning numera bor i städer.

Men, som sagt, enbart positivt är det inte. Regionalpolitiken i Sverige har därför alltid brottats med frågan om det som är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten faktiskt står i motsättning till den önskvärda regionala utvecklingen, dvs. en någorlunda balanserad utveckling av vårt avlånga land. Själva syftet med regionalpolitiken har därför varit att utjämna förutsättningarna mellan landsdelarna, både vad gäller att skapa tillväxt och bevara en likvärdig levnadsstandard. Men det är helt enkelt inte möjligt att i ett längre perspektiv hålla igång alla delar av landet där rätt förutsättningar saknas. Tråkigt men sant.

2. Jonas - 13 juli 2011

Detta var ett väldigt aningslöst och stockholmskt uttalande. Jublet över Stockholms tillväxt står i bjärt kontrast till avfolkningsbyggdernas sorgesång. När är Stockholm ”lagom” stort? I ett längre perspektiv kanske hela norra Sverige har flyttat söder om Uppsala. I det läget kanske man skulle börja fundera på att sälja ut Sverige norr om t ex Gävle till något överbefolkat land, t ex Indien eller Pakistan som skulle kunna flytta över några hundra miljoner människor till de stora tomma landytorna i norra Sverige. För varför ska vi i Sverige hålla så hårt på våra gränser när ni politiker jublar över att stora delar av befolkningen flyttar till Stockholm?


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: