jump to navigation

Replik i Aftonbladet 29 juni 2011

Posted by AmandaValentin in Kultur för fler.
Tags: , , ,
trackback

Visa tidningssida Idag replikerar Madeleine på Daniel Suhonen och Claes Wahlin i Aftonbladet, som riktat rena personangrepp mot såväl Madeleine som den opolitiske tjänstemannen Patrik Liljegren. Det ska fan vara kulturpolitiker – eller för den delen kulturtjänsteman, som Rasmus Jonlund uttryckte det.

Aftonbladets ”skribenter” Claes Wahlin och Daniel Suhonen gillar citationstecken för att förringa, grova formuleringar för att visa upp sig och letar efter fiender för att hata (Aftonbadet 14 juni och 22 juni).

För oss som gillar samtal lämnas liten förståelse då hannarna vill spänna musklerna inför varandra i formuleringsmanegen.

Låt mig bortse från invektiv och glåpord och prata om det viktiga kulturstöd som Stockholms stad förmedlar till stadens kulturliv. Under min tid som kulturborgarråd har detta ökat från 70 miljoner till 95 miljoner.

Detta kallar Aftonbladet slakt. Vad sätter då de för epitet då den egna skribenten Daniel Suhonen hade makten?

Under alla de år jag varit kulturpolitiker så har kulturlivet haft starka synpunkter på bristerna i stödsystemen. Många av dessa synpunkter har varit helt korrekta; bristen på långsiktighet, bristen på motiveringar av beslut, svårigheten att komma in i systemen, svårigheten att ändra inriktning på verksamheten, tillkortakommanden vad gäller att få stöd till nya kulturella företeelser och samarbeten, risken för att kulturstöden urholkas av ökande lokalkostnader, att olika konstformerna behandlats olika, att det har varit svårt att veta vilken sorts stöd man kan söka, att stöden motverkat de som sökt också andra intäktskällor och så vidare.

Själv har jag framhävt behovet av att avpolitisera kvalitetsbedömningarna och att verkligen se till att armlängds avstånd upprätthålls mellan politik och kulturliv, samt hur sakkunniga utvärderare och referensgrupper, gärna internationella, genom bedömningar kan stimulera utvecklingen inom kulturlivet. Det var av det skälet som vi omedelbart efter maktskiftet 2006 avvecklade de politiskt styrda biblioteksråden och kulturstödsutskottet som härskade under Daniel Suhonens tid som ordförande i kulturnämnden.

Därför håller nu ett nytt system för stöd till det fria kulturlivet på att tas fram i enlighet med det uppdrag som formulerades i stadens budget.

Istället för att kulturförvaltningen enligt kommunal praxis ger kulturnämnden en skrivbordsprodukt utarbetar kulturförvaltningen förslaget i en öppen process där man tidigt bjöd in kulturaktörer och föreningar att komma med synpunkter och idéer. Det har sedan framkommit en önskan hos olika parter att det även bör ges tillfälle att genom ett samrådsförfarande få ge ytterligare synpunkter. Då jag är mån om att alla ska känna sig delaktiga och att det nya systemet ska bli så bra som möjligt har vi därför beslutat att skjuta på beslutet för att möjliggöra just ett sådant tillvägagångssätt.

Det är glädjande att Suhonen lite yrvaket helt plötsligt börjar intressera sig för kulturens frihet. Han har ju själv administrerat ett helt annat system. Det var på den tiden som den förhärskade tanken var att politiker skulle lägga sig i allt från bokinköp till vilka teatrar som skulle få bidrag. Det är sant Daniel Suhonen att makt är frihet. I ditt system fanns mycket frihet – men bara för den av makt berusade politikern.

Kommentarer»

1. Lars Lundin - 1 juli 2011

Kulturborgarrådet tycks ha en i sammanhanget olycklig förkärlek för sagor: ”Det var på den tiden som den förhärskande tanken var att politiker skulle lägga sig i allt från bokinköp till vilka teatrar som skulle få bidrag.”
Då undertecknad kan luta sig mot trettio års erfarenhet av bokinköp till Stockholms stadsbibliotek och aldrig stött på några restriktioner från politikernas sida skulle jag gärna se att kulturborgarrådet kunde exemplifiera sitt påstående. Det är först under hennes tid inköpen centraliserats, lyfts bort från filialerna, och marknaden i stor utsträckning tagit över genom profilinköpen.

Lars Lundin

Bibliotekarie

2. Räkneövning « Från huvudstad till världsstad - 5 juli 2011

[…] kontrareplikerar Claes Wahllin och Daniel Suhonen på Madeleines tidigare replik i Aftonbladet. Både Wahlin och Suhonen verkar nu medge att vi har ökat stödet till det fria […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: