jump to navigation

Gröna tak – en resurs för staden 10 maj 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , , ,
trackback

Stockholms stad har ambitiösa miljömål och för en ansvarsfull miljöpolitik. Det ska vi fortsätta med. En del i detta arbete handlar om att tillse att stadens fastigheter förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Takytan på stadens fastigheter är en tillgång som hittills fungerat praktiskt väl, men vi har ännu inte dragit fördel av den extra resurs taken faktiskt kan utgöra för staden. I Stockholm finns nämligen, än så länge, relativt få så kallade gröna tak. Ett av dessa finns på nybyggda Skanstullshallen, där fastighetskontoret nyligen lade ett grönt tak. 

Gröna tak är en resurs som både skulle kunna bidra till en bättre stadsmiljö och medge yterliggare energibesparingar i stadens fastigheter. De gröna taken skyddar byggnaden mot uppvärmning från solinstrålning under sommaren och isolerar när det är kallt ute. Den isolerande effekten medför att lokalerna får jämnare temperatur över dygnet och att behovet av kylanläggningar minskar. Takvegetationen skyddar dessutom det underliggande tätskiktet mot solens UV-ljus och snabba temperaturväxlingar, vilket ger ökad livslängd åt taket. Ett tak planterat med växter hjälper också till att rena luften, samtidigt som det dämpar buller och underlättar för den biologiska mångfalden genom att attrahera insekter och fåglar. Gröna tak är dessutom vackra inslag i stadsbilden och undersökningar visar att grönska ökar människors välbefinnande.

Jag har därför, tillsammans med mina allianskollegor, tagit intiativ till att en skrivelse läggs i fastighetsnämnden (19 maj) som ger fastighetskontoret i uppdrag att dels inventera möjligheterna till att anlägga gröna tak och urban odling på sina befintliga fastigheter, dels redan i planeringsstadiet planera för detta vid större ny- och ombyggnationer.

Stockholm ska även fortsättningsvis vara ett internationellt föredöme i klimatarbetet!

/Madeleine

DN: Fler gröna tak ska ge ett renare Stockholm
Pressmeddelande: Gröna tak resurs för staden

Kommentarer»

1. Peter Olevik Dunder - 10 maj 2011

Dessutom positivt för dagvattenhanteringen.

2. Fler gröna tak blir verklighet i Stockholm « Från huvudstad till världsstad - 20 juni 2011

[…] jag tidigare har skrivit om här på bloggen lämnade vi i Alliansen på nämnden den 19 maj in en skrivelse till fastighetskontoret. I […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: