jump to navigation

Bortom ”höghusfundamentalismen” – en stationslösning i samklang med stadsmiljön möjlig 22 mars 2011

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: ,
trackback

När Citybanan står klar 2017 får pendeltågen äntligen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Med detta fördubblas spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Citybanans kanske viktigaste knutpunkt kommer att bli den nya stationen Stockholm City, vilken ska ersätta dagens station Stockholm Central för pendeltågstrafiken. I förra veckan var det så dags att i stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om denna framtida huvudentré till Citybanan, som kommer att ligga mitt emot Centralstationen i fastigheten Orgelpipan 6 (där hotell Scandic Continental idag ligger).

Folkpartiet har länge varit det parti som värnat Stockholms världsberömda silhuett; den låga bebyggelsen i innerstaden i samspel med kyrkotornen och de naturliga höjdskillnaderna i interaktion med vattnet. Dessa vyer får inte byggas för eller bort. Därför ställde vi oss mycket positiva till det förslag som stadsbyggnadskontoret presenterade förra veckan, där man både lyckats skapa bra förutsättningar för stationsfunktionerna, resenärsmiljön och kommersiella lokaler samtidigt som platsens kulturhistoriska värden och skönhet bevaras.  

Till vår förvåning var vi ensamma kring detta ställningstagande. Alla andra partier ville öppna upp för ett högre hus på platsen, och vissa går till och med så långt som att påstå att vi lider av ”höghusnoja”.  (besök länken och titta på bilden av hur det ser ut idag. Det höga huset innebär att man tar nuvarande byggnad, bygger på en midja och lägger  en lika stor byggnad på toppen. Fundera över vad detta gör med proportionerna i miljön). Då har man varken läst vårt handlingsprogram eller förstått hela bilden. Vi som har ansvar för att forma stadens utveckling måste börja förstå att en ny byggnad i staden inte är en enskild fråga. Det handlar om en helhet. Vi måste alltid väga in även hur den omgivande stadsmiljön påverkas och fråga oss själva om ett ingrepp i stadsmiljön kan motiveras.

För oss i Folkpartiet är det oerhört viktigt att planeringen och utformningen av den nya stationsbyggnaden sker med utgångspunkt i den gällande stadsplanen samt att stor hänsyn visas stenstadens unika struktur, karaktärsdrag och silhuett. Det är därför vi fortsatt säger bestämt nej till ett nytt höghus på platsen som skulle skymma Klara kyrkas vackra torn. Det skulle innebära att stadskärnans siluett bröts i detta centrala läge, mitt i de gamla Klarakvarteren.

Givetvis ska Citybanans huvudentré göras så attraktiv som möjligt, både innehållsmässigt och vad det gäller arkitektonisk utformning. Den ska öka tryggheten i området, och bli en ny offentlig mötesplats med sina kommersiella ytor. Att denna plats kommer att bli en av Stockholms absolut mest välbesökta platser ställer också stora krav på att vi får bästa möjliga stationslösning. Men varför bryta upp och förstöra stenstadens unika karaktär, när en sådan lösning bevisligen kan inrymmas i en byggnad med samma höjd som platsen befintliga hotell? Det är om något bara ett uttryck för en ”höghusfundamentalism”.

Om man vill bygga mycket, som Folkpartiet vill, måste man också bygga bra.   

/Madeleine

En länk till det särskilda uttalande Folkpartiet lade på nämden hittar du här: Orgelpipan_6_-_FP_SU

DN: Hotell rivs för att ge plats åt Citybanans station

Annonser

Kommentarer»

1. Orgelpipan splittrar alliansen | Per Bolund - 23 mars 2011

[…] även vad Erik Slottner, Lotta Edholm, Per Ankersjö, Madeleine Sjöstedt och Sten Nordin har bloggat om […]

2. Niklas - 23 mars 2011

Det är knappast folk som lider av ”höghusnoja”. Snarare finns det en lite minoritet (som ofta frekventerar samråd och gör sin röst hörd) som har någon form av höghusfobi. Jag menar givetvis inte att höghus ska byggas överallt, men den form av demonisering av höghus ni i fp och andra gruppering sysslat med är inte speciellt saklig. Jag vill tillägga att jag själv varit medlem i partiet, men ej är det längre pga den låghusfundamentalism som råder i fp. Som liberal är det väldigt tråkigt att det nu inte längre finns något liberalt parti i stadsbyggnadsfrågor.

Jag har en fråga om ”Stockholms världsberömda silhuett”. Enligt vem är den världsberömd? Jag har aldrig hört någon utanför Sverige tala sig varm för denna. Vad gör den mer världsberömd än Köpenhamns, Berlins eller Helsingfors? För mig låter det mest som en kliché. Visst är Stockholm vackert, men det har inte så mycket med sihuetten att göra som exempelivs kontakten mellan stad och vatten, eller gaturummet. Sihuetten är ju något man för det mesta inte ser från gaturummet, där de flesta befinner sig.

3. Jonas - 23 mars 2011

Och den värste höghusfundamentalisten av dem alla är Per Ankersjö, som alltid vill bygga så högt som möjligt oavsett husets placering. Han lurar i vassen med sin Trifoliumskrapa. Pers kommentar till beslutet om Orgelpipan 6: ”ännu en missad chans att bygga högt”.

4. Lisa - 28 mars 2011

@niklas

Stockholm har en världsberömd siluett- ett starkt varumärke att vårda -inte krascha med småpojksdrömmar i gals och betong. Människor från hela värden intygar hur vacker Stockholm är, och inte reser de hit för att titta på de få höghus som finns, utan den fantastiska skärgårdskänslan, den låga segt framvuxna bebyggelsen. Ditt önskade höghus – -som ingen får bo i – kan du bygga i nån trist förort som behöver förtätas.

5. Niklas - 28 mars 2011

Lisa:
Och tack för din ”sakliga” argumentation! Jag reagerar på det kategoriska ställningstagandet mot högre bebyggelse. På vilket sätt skulle varumärket ”kraschas” om högre bebyggelse byggdes på Västra City eller Torsplan? Tål den befintliga bebyggelsen inte närbelägen högre bebyggelse och varför (och nu talar vi inte om speciellt hög bebyggelse – max 120 meter vid Västra City och klart under 200 meter vid Norra Station)?

Du lägger vidare nästan ord i munnen på mig – Gör inte det! Jag bestred inte att Stockholm skulle vara en vacker och världsberömd stad. Däremot bestred jag påståendet att silhuetten skulle vara världsberömd. Det är två olika saker. Du nämner ju skärgärdskänslan och det är ju precis som jag skrev. Stadens kontakt med vattnet är utmärkande, men har inte så mycket med silhuetten att göra.

Jag har inte hört något om att ”den låga segt framvuxna bebyggelsen” skulle vara någon attraktionskraft i egenskapen av att vara låg och segt framvuxen. Men oavsett hur man än bygger så kommer ju denna finnas kvar.

”Ditt önskade höghus – -som ingen får bo i – kan du bygga i nån trist förort som behöver förtätas.”

”Ditt höghus”. Trist att vissa personer som inte förmår att argumentera bättre. Jag avhåller mig från använda uttrycket ”ditt låghus”.
Frågan handlar om man ska förbjuda högre bebyggelse. Inte man att klämma in högre bebyggelse överallt. Och du skriver ”Ditt önskade höghus – -som ingen får bo i”. Var har jag uttryckt en sådan önskan? Jag ser gärna såväl hög- och låghus, som har plats för boende, kontor, kommers och industri. Så vänligen lägg inte ord i munnen!

Och talet om ”småpojksdrömmar i gals och betong” är inget annat än icke-argumentation. Ska du tas på allvar, lägg av med det!

6. Jonas - 28 mars 2011

Niklas, varför är det så viktigt för dig med höghus i Stockholms city?

7. Niklas - 28 mars 2011

Jonas:
Jag vänder på frågan: Varför är det så viktigt att förbjuda höghus i city? Det är det frågan handlar om: Att ett parti som kallar sig liberalt kör med en förbudslinje.

Att detta sedan stöds med irrelevanta argument såsom ”världsberömd” silhuett gör det hela ännu konstigare. Vad är egentligen argumenten för detta höghusförbud?

8. Jonas - 28 mars 2011

Niklas varför vänder du på frågan?
Jag frågade först!

9. Niklas - 29 mars 2011

Då vänder vi tillbaks 😉
För mig är ett enskilt höghus inte jätteviktigt i city. På sina platser, ex Gamla Stan eller stora delar av malmarna skulle jag t.o.m helst se att de inte byggdes (men inget sådant föreslås hur som helst så det ser jag inte som något problem). Detta är förstås min egen (och kanske andras) preferens. Vad som däremot är viktigt att om man kategoriskt bestämmer sig för att förbjuda en viss typ av byggnad eller arkitektur bör man ha välunderbyggda objektiva argument. Att man själv ogillar viss arkitektur är inte ett argument, eftersom det inte utesluter att andra gillar den.

10. Niklas - 31 mars 2011

Jonas:
Så då frågar jag tillbaka: Varför är det så viktigt att förbjuda höghus i city?

11. Niklas - 4 april 2011

Jonas och ni andra:
Jag noterar att ingen besvarat den fråga jag ställde så jag upprepar den. Varför är det för er så viktigt att förbjuda höghus i city?

jonasuebel - 4 april 2011

Hej Niklas,

Svaret är utvecklat flera gånger om här på bloggen, men här kommer ett svar som jag hoppas att du är nöjd med.
I Stockholm finns flera områden där höga hus eller till och med skyskrapor skulle skapa ett
mervärde, både arkitektoniskt och för att skapa flera bostäder, arbetsplatser, offentliga miljöer
med mera. Exempel på sådana platser är Värtan och nordvästra Kungsholmen. Där skulle
riktigt höga hus kunna bilda stommen i det nya Stockholms uttryck och utgöra portaler till
stadskärnan. Likaså finns det områden i ytterstaden, t ex Kista, där höga hus passar
utmärkt väl.

Samtidigt som nya områden tillskapas vill vi i Folkpartiet värna de unika kulturmiljöerna och stadens karaktär. I stadskärnan bör därför den speciella karaktären med den lägre bebyggelsen, med högre inslag i form av kyrktorn med mera, bevaras. Där det är möjligt med hänsyn till bland annat kulturmiljövärden, kan kompletteringar med ny bebyggelse och förtätning göras. Varje nytillskott måste noga bedömas utifrån en rad olika faktorer, inte minst hur de arkitektoniska värdena i omgivande bebyggelse påverkas och hur det nya huset påverkar stadens karaktär. Detta gäller naturligtvis oavsett om huset är högre än befintlig bebyggelse eller utmärkande på andra sätt.

Läs gärna vårt program om du vill födjupa dig ytterligare på http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_11594/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Jonas Uebel

12. Niklas - 4 april 2011

Ok då verkar det som att vi har samma principer man kanske lite olika måttstockar. Om nu spåren ska däckas över har jag svårt att se några kulturhistoriska värden att bevara på däcket. Själva city skulle passa bättre om husen rätades upp istället för att ligga ner som barriärer. Det mesta är ju ändå redan modernism.

Om det nu ändå är så att ni på detta område tänker pragmatiskt, ställer jag mig frågande till epitetet ”höghusfundamentalist”. Är detta ett knep att främja ett gott debattklimat? Eller är det populism? Ni må kanske inte hålla med Ankersjö i just höghusfrågan, men stadsbyggnad handlar om så mycket mer än hushöjder. På det stora hela har Ankersjö mycket bra idéer om hur staden ska utvecklas (det skulle förvåna mig om ni inte höll med om det). Frågan är om man ska låta hushöjdsfrågan låsa fp från att tillsammans med c forma en god stadspolitik i framtiden? Jag själv skulle dra mig för att samarbeta med dem som kallar mig för ”fundamentalist”.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: