jump to navigation

Den växande staden 7 januari 2011

Posted by davidlindberg in Från huvudstad till världsstad.
Tags: , , ,
trackback

Stockholm är en av världens vackraste städer. Här finns unika värden i den genom århundraden framväxta stadsmiljön. Här finns de öppna ytorna, naturasköna vyerna, parkerna och vattnet. Här finns byggnader och arkitektoniska mästerverk ritade av några av historiens mest epokgörande arkitekter. Stockholm är samtidigt en växande storstad. Många människor söker sig hit för att leva och bo och bidrar till stadens utveckling. Det är en positiv omvandling som staden fortlöpande genomgår. Det vill vi bejaka.

Att planera och utveckla en växande stad som Stockholm handlar om att finna en balans.  Stadens årsringar är tydliga och synliga för alla som flanerar i staden och kulturmiljöerna har en stark ställning i många stockholmares medvetande.

De nya årsringar som ska växa fram i Stockholm måste få ta plats och ge avtryck av sin tid. Men samtidigt som nya områden tillskapas vill vi värna de unika kulturmiljöerna och stadens karaktär. I stadskärnan bör den speciella karaktären med den lägre bebyggelsen, med högre inslag i form av kyrktorn med mera, bevaras. Där det är möjligt med hänsyn till bland annat kulturmiljövärden, kan och bör givetvis kompletteringar med ny bebyggelse och förtätning göras. Varje nytillskott måste dock noga bedömas utifrån en rad olika faktorer, inte minst hur de arkitektoniska värdena i omgivande bebyggelse påverkas och hur nya hus eller tillbyggnader påverkar stadens karaktär.

Claes Arvidsson skriver klokt, i dagens SvD, kring fastighetsbolaget Diligentas tilltänkta om- och påbyggnad av Skandiahuset (tidigare Thulehuset). Huset, som ritades av arkitekten Gustaf Clason och ligger utefter Sveavägen, stod inflyttningsklart i början 40-talet och är en del av en unik kulturmiljö med hög funkiskänsla. Den om- och påbyggnad, bland annat på höjden, som planeras riskerar inte bara att förstöra det arkitektoniska värdet och stadssilhuetten. Det riskerar även att göra kvarteren bakom byggnaden betydligt mörkare. 

Stockholm måste växa på ett klokt sätt, så att allt vi älskar med staden bevaras samtidigt som fler människor bereds möjligheten att leva här. En påbyggnad på Skandiahuset är inte ett klokt sätt att utveckla staden på.

/David

SvD: Snyggt jobbat av skönhetsrådet

Kommentarer»

1. Lisa - 10 januari 2011

Fråga:
Stadens egna experter, nationella och internationella konsthistoriker och konstvetare, anser att även grafitti ingår i de unika värden som växt fram under århundradena och som skapats av de mest framstående konstnärerna inom genren.

Varför och på vilka grunder (exakt vilka skäl baseras Madeleines beslut på) anser borgarrådet att grafitti inte kan bevaras? För det kan väl inte vara godtycke och politisk styrning av konsten och historieskrivningen som är grunden till att inte bevara grafitti? Nån form av åsikt i sakfrågan bör väl även Madeleine och hennes stab kunna presentera?

Exakt på vilket sätt anser borgarrådet Madeleine Sjöstedt att Fascinate i Bromstens industriområde inte uppfyller kraven i Plan- och bygglagen?

Skulle vara intressant att veta.

2. Frida Fridh - 12 januari 2011

Jag tycker Marianne Sjöstedts inlaga är välformulerad och jag ser fram emot ett framtida Stockholm utefter dessa premisser.
Dock håller jag med Lisa då det gäller grafitti – det är också en kulturyttring och lämpliga sådana bör bevaras. T ex sådant som är målat under stadens många broar , som ju n är aldeles gråflammiga.
/Frida

3. Frida Fridh - 12 januari 2011

Ursäkta att jag skrev fel förnamn ovan – Madeleine skulle det vara.

4. Lisa - 22 januari 2011

Hej igen Madeleine,
Med anledning av dina uttalanden i senaste Magasin Filter och en artikel i ETC, så undrar jag följande. Du säger att det är rimligt att grafittimålningen Fascinate kan flyttas och att grafitti kan vara konst.

Min första fråga är om du anser att just Fascinate är att betrakta som ett konstnärligt och kulturellt uttryck?

Min andra fråga handlar om på vilka grunder och utifrån vila principer du menar att det är rimligt att den kan flyttas? Hur mycket av politisk styrning av definitionen av konst, definitionen av vad som är värt att bevara ställer anser du är rimlig?

Om du anser att politiker ska hålla armlängds avstånd borde du stötta tjänstemännens bedömning om att den är konstnärligt och kulturhistoriskt värdefull och att den ska bevaras på plats?

Enligt Plan- och bygglagen ska ju särskilt värdefulla byggnadsverk i första hand bevaras på plats. Fascinate är av dina egna tjänstemän på kulturförvaltningen, länsstyrelsen och konstvetare bedömd som så pass viktig att den motsvarar kriterierna i PBL och eventuellt kulturminneslagen. Vilka argument och vilka bedömningsgrunder baserar du din motstående synpunkt på? Klotterpolicyn gäller ju förvisso men lagstiftning bör gå före en kommunal policy. Målningen är dessutom lagligt utförd och den har inspirerat många unga konstnärer genom decennierna.

Jag tycker Tarik Saleh har en stor poäng när han menar att en rivning av Fascinate skulle bevisa politikernas kulturfientlighet:

”Stockholms politiker pissar på människorna som bor i de här områdena Om Fascinate rivs är det ett bevis på att de i djupet av sina hjärtan är kulturfientliga, och inte har någon som helst respekt för den kultur som betyder mycket för människorna som bor där” -Tarik Saleh, Filter nr 18 2011.

http://stockholm.etc.se/nyhet/klotterpolicy-s%C3%A4tter-stopp-f%C3%B6r-k-m%C3%A4rkning-av-graffiti

5. Lisa - 23 januari 2011

Inte utan att man undrar vad ansvarigt borgarråd för Stockholms kulturhistoria, fastigheter och kultur anser.

Har Fascinate ett särskilt kulturhistoriskt värde enligt kriterierna i PBL, ska den bevaras på plats, är den omtyckt, är det ett konstverk som ska erkännas som sådant? Om staden äger fastigheten målningen sitter på, ska då staden verkligen riva målningen?

http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/laglig-graffitivagg-hotas-av-rivning_5886567.svd

6. Lisa - 25 januari 2011

http://www.gatukonst.se/2011/01/24/fler-gubbar-i-snodrivorna/

Skadegörelse – nej!
Brott mot klotterpolicyn – ja! (bäst att anmäla till trafikkontoret så kanske de snöröjer gatorna bättre)

Hur länge ska du tillåta dig själv att censurera konsten Madeleine?

7. Lisa - 26 januari 2011

”Madeleine Sjöstedt (och hennes crew) vågar inte ta debatten” – eller?

Alternativt så har hon inte tillräckligt med kunskap för att fatta beslut/ha en åsikt i sakfrågan?!

8. bodi - 5 april 2011

håller med författaren om att ett högt hus på vasagatan kanske inte är en god idé, men inte så mycket på grund av kulturhistoriska hänsyn som på grund av det ovan anförda stadsbyggnadsskälet – minskat solinfall på angränsande fastigheter. En annan invändning vore väl att det skulle vara anmärkningsvärt att en av områdets fastighetsägare helt plötsligt skulle få en utökad byggrätt – varför ska en fastighetsägare särbehandlas? svaret är förstås: för att den upplåter ytor till allmänheten i sin byggnad; en utökad byggrätt skulle kompensera för detta. på så vis behöver staden inte lätta på pengapungen, utan får en stationsbyggnad helt ”gratis”. sådana ekonomiska frågor ligger sedan till grund för allsköns estetiska pseudodebatter.

det här är ett litet miniatyrexempel på den s k hagastaden – spåröverdäckningen kräver en löjligt hög exploateringsgrad för att planerna ska ”bära sig” ekonomiskt, vilket leder till en bedrövlig stadsbyggnad med en estetisk pseudodebatt.

för att inte tala om slussen.

det vore intressant att läsa ett svar på lisas alla inlägg, är det inte dialog som önskas i detta forum?

9. bodi - 5 april 2011

ha jag blandade visst ihop projekten, jag tänkte som jag skrev på det på vasagatan. sorry…


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: