jump to navigation

Maos kulturrevolution och att sätta upp informationsskyltar i Stockholm är ungefär samma sak, och att diskutera kommunistdiktatorer i det offentliga rummet är förresten oviktigt. 12 augusti 2010

Posted by Teodor in Öppna upp det offentliga rummet, Demokrati och mänskliga rättigheter.
Tags: , ,
trackback

Igår upprördes Mats Granberg på Norrköpings tidningar (ej online) över att vi vill sätta upp en informationskylt, där Maos och kommunismens brott mot mänskligheten i Kina uppmärksammas, i nära anslutning till statyn. Han menade bland annat att: ”Att hon (Madeleine) i sin kamp för att rensa bort all anstötlig konst bedriver en kulturrevolution med samma nit som någonsin Mao och hans kamrater kanske inte har slagit henne.”

Vår medarbetare Simon skickar då följande mail till honom, och får ett svar i tidningen som är så fantastiskt att vi  måste dela med oss av det:

Hej Mats. Jag läste din krönika i onsdagens NT. Vill bara för sakens skull påpeka att Madeleine Sjöstedt inte vill riva eller nedmontera skulpturen, utan snarare informera vem som sitter där och vad denne har gjort genom att sätta upp en skylt.
Att på det sättet sätta skulpturen i sitt faktiska och historiska sammanhang är i mina ögon liberalt.

Med vänliga hälsningar,

Simon Rothstein Frankander
pressansvarig
Kultur- och idrottsroteln
Stockholms Stadshus

SVAR: Ja, upplys de obildade massorna. Fräls dem ifrån ondo. Och förklara för dem det de inte redan förstått. Ty makten, historieskrivningen och problemformuleringsprivilegiet är Madeleines i evighet (eller åtminstone till dess väljarna föredrar politiker som ägnar sig åt större och viktigare frågor).

Mats Granberg,
kulturredaktör
Norrköpings Tidningar

/Teodor

Annonser

Kommentarer»

1. Lisa - 12 augusti 2010

Fr.o.m nu har Mats Granberg övertagit rollen från Madeleine som kvicktänkt och intelligent fotknölssågare.

Varför säger Madeleine ingenting om alla kungastatyer som står i varje gathörn i hela stan? Snacka diktatorer och antidemokratiska system de stod för, bokstavligen runt hörnet. Har inte Madeleine sett dem, eller tror hon att kungarna stod för demokratiska ideal och inte mördade sin befolkning?

2. Lisa - 16 augusti 2010

Fortfarande ingen avståndstagande och fördömmande kommentar från kulturborrgarrådet. Hur länge ska Stockholms stad få ha antidemokratiska policys och godtyckliga regelverk som förbjuder en konstform utan att vårt vårt liberala (enligt egen utsaga) kulturborggarråd säger ifrån?

Med tanke på dina starka reaktioner mot gamla statyer så förvånas jag över att du står bakom stadens dagsfärska intoleranspolicy, Madeleine.

Nä just det, förlåt jag glömde bort. Enligt nolltoleranspolicyn får du ju inte ens debattera graffiti. Diktaturen är helt plötsligt verklighet.

jonasuebel - 17 augusti 2010

Hej Lisa,
Jämförelsen med kungar och annat känns inte riktigt relevant eftersom – som vi svarat tidigare – det inte finns några människor i Sverige idag som varit offer för deras politik. Mao har trots allt en direkt inverkan på alla människor i Sverige med kinesiskt och tibetanskt ursprung.

Om det sen är Riksteaterns internationella gatukonstkonvent som du refererar till när du går till storms mot någon imaginär diktatur i Stockholm, så har Madeleine varit där och har, mig veterligen, inte haft någon anledning till att resa några invändningar mot detta event.

vänligen
Jonas

3. Lisa - 17 augusti 2010

Hej jonasuebel,

jo jag såg det där svaret om kungarna och utan att skräda orden måste jag säga att det var det mest korkade och okunniga försöket att försvara en populistisk politik jag hört på bra länge. Svaret är så fyllt av kvasipsykologiska antaganden att jag var tvungen att dubbelkolla att Madeleine inte bytt parti till (KD)

För vad hade Madeleine tänkt sig att det skulle stå på den där skylten egentligen?

”Här sitter Mao. Han var duktig på att simma. År 2010 gjorde kulturborggarrådet Madeleine Sjöstedt en psykologisk bedömning där hon kom fram till att Mao var en människa besatt av demoner och ondska. Så barn, sitt gärna och vila er ett tag men akta er för onda människor, de är odemokratiska!”

Jag som trodde det var det samhällssystem och den demokrati- och människosyn Mao representerar som Madeleine vill förklara och kritisera. I dag, i Sverige, finns människor som blivit utsatta för kungars och andra diktatorers förtryck. Varför låta symboler för detta stå okommenterade och t.o.m. hyllade i stadsrummet, utanför Madeleines kontorsfönster? Varför i dag hylla en diktator som Gustav III som gjorde statskupp mot ett av dåtidens mest demokratiska samhällssystem bara för att han var kapitalistisk konstmecenat och importerade dåliga antika skulpturer till slottet?

Sen var det naturligtvis inte konventet i sig som jag förväntar mig att Madeleine ska fördöma utan Kristina Alvendals och kulturministerns syn på konstnärlig frihet, äganderätt och yttrandefrihet.

Att Madeleine stöder en klotterpolicy som inskränker mänskliga och demokratiska rättigheter är klart förvånande. Att Alliansen politiskt beslutat om att censurera vissa kulturella och konstnärliga uttryck, överskuggar all Madeleines kulturpolitik. Det är att införa sådant som Madeleine annars hävdar endast finns i odemokratiska samhällen, såsom diktaturer.

Kanske borde Madeleines kulturpolitik förses med en förklarande skylt, en brasklapp. Eller så kan hon helt enkelt överge de högkyrkliga dogmerna och föra en konsekvent och genomtänkt politik.

jonasuebel - 18 augusti 2010

Hej Lisa,

Jag tror att du får svårt att finna någon levande individ eller närstående som har fallit offer för Gustav den III politik.

Då du har synpunkter på borgarrådet Alvendals syn på konst så rekommenderar jag att du framför dessa till henne. Du finner hennes blogg på http://pocket.moderaterna.net/alvendal/

Jonas

Lisa - 18 augusti 2010

Hej igen jonasuebel,
tänk att du och Madeleine lyckades fördumma frågan än mer än vad ni redan gjort. Madeleine tänker alltså ta bort skylten när ingen längre har en personlig erfarenhet av Maos personliga förtryck?

Då kan statyn få återgå till att hylla Mao och kommunismen som samhällssystem och barn kan åter igen få förbli okunniga om att de sitter i knät på en massmördare.

Bra idé! Men lite feg. Varför inte köra med ikonosklasmen fullt ut och hugga av huvudet, stoppa det i ett arkiv och sätta tillbaka det igen när det gått tillräckligt många decennier?

I övrigt har jag synpunkter på Madeleines, inte Kristina Alvendals, kulturpolitik i följande avseenden:

Det liberala kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt har politiskt beslutat om att införa en klotterpolicy som förbjuder graffiti som konstnärligt, kulturellt och kommersiellt uttryck. Enligt Madeleine själv förs en sådan politik enbart i odemokratiska länder såsom diktaturer.

Madeleine har fattat beslut om att efterleva denna policy bla genom att avskaffa stadsmuseets gatukonstvandringar och att kulturskolan inte får ha kurser eller workshops som fördjupar kunskapen och skickligheten i konstutövandet. Madeleines politik innebär också att kulturhistoriskt och konstnärligt värdefulla konstverk inte får bevaras.

Madeleines politiska beslut har även inneburit att privata fastighetsägare får krav på sig från Stockholms stad att ta bort konstnärlig utsmyckning och att företag inte får använda sig av graffiti som estetik i sin reklam.

Madeleine underlåter därtill att försvara den konstnärliga friheten och yttrandefriheten när den av stockholmspolitiker är under attack.

Jag tror ni måste förstå att när man blir synad är det läge att förklara hur och på vilket sätt man var ”nödd och tvungen”. Att fortsätta trassla in sig i okunnigheter och skylla ifrån sig på andra är ingen bra idé.

4. Lisa - 19 augusti 2010

Måste vi även denna gång leka dumma och spela ”det-var-ju-ingen-fråga-spelet” för att få ett svar? Det skulle vara skönt att för en gång skull slippa göra det på den här bloggen. Det är ju det som gör allting så banalt och korkat. Inte för att det gör någon större skillnad, svar får man ändå inte trots att det lovas.

5. jonasuebel - 20 augusti 2010

Hej Lisa,

Du är något raljant för att jag ska tro att du på ett seriöst sätt skulle vara intresserad av att ha en saklig diskussion om dessa frågor. Men om det är så att jag misstar mig så kan du väl ringa så reder vi ut vad det är du vill ha svar på.

Trevlig helg
Jonas

6. Lisa - 20 augusti 2010

Hej jonasuebel,
nog är väl en raljant ton en adekvat respons på din nedlåtande och förlöjligande?

Något annat svar än det du och Madeleine kan ge officiellt och i skrift är jag i detta läget inte intresserad av. Det är det officiella ställningstagandet för eller emot klotterpolicyn respektive den konstnärliga friheten som jag önskar få höra. Ni kan ju alltid börja med att svara på den fråga jag ställde i inlägget här ovan från den 16 augusti.

Med tanke på Madeleines engagemang mot en staty föreställande Mao och för demokratiska rättigheter förväntar jag mig som sagt ett ställningstagande mot Stockholms stads klotterpolicy. Därefter följer frågan om hur Madeleine ska se till att hennes egna beslut och hennes egen politik garanterar dessa rättigheter.

Om ni därutöver är intresserade av att föra ett mer nyanserat och fördjupat resonemang, t.ex. utifrån en annan problemformulering, så är det mer än välkommet. Men hitintills har ni inte verkat seriösa nog att göra det.

Trevlig helg på dig också

jonasuebel - 24 augusti 2010

Hej Lisa,
I och med att du bara är intresserad av ett skriftligt svar så får jag väl upprepa mig än en gång. Det du har efterfrågat är hur Madeleine tolkar stadens klotterpolicy i samband med street art. Mitt svar var att Madeleine inte har haft någon anledning att tolkat den, men att du borde ta kontakt med borgarrådet Alvendal som enligt dig tolkat att den står i motsättning till klotterpolicyn. Vidare har folkpartiet inte föreslagit någon ändring av klotterpolicyn som du säkert känner till. Däremot kan man konstatera att den uppenbarligen kan tolkas olika, som ovanstående exempel enligt dig illustrerar.

Jonas

7. Lisa - 24 augusti 2010

Hej jonasuebel,
Det var nu inte enbart en officiell hållning kring klotterpolicyn i samband med street artkonventet som jag efterfrågar, nu får du sluta förolämpa din egen och Madeleines intelligens. Jag vet att hon är smartare än så.

Senast jag kollade var kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt ansvarig för både stadsmuseet och kulturskolan, inte stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal.

Av ditt svar drar jag slutsatsen att Madeleine Sjöstedt fortsatt tänker driva en kulturpolitik som begränsar demokratiska och mänskliga rättigheter såsom konstens autonomi och den grundlagsstadgade yttrandefriheten. Hennes politik ifrågasätter dessutom äganderätten som bärande demokratisk princip. Inget av detta är särskilt liberalt.

Jag drar också slutsatsen att Madeleine Sjöstedt av någon orsak inte är förmögen att, eller vill föra en seriös diskussion kring frågor om mänskliga rättigheter så fort det gäller hennes egen politik. Istället ger hon sig på stenstoder föreställande döda män som vare sig kan försvara sig eller argumentera tillbaka.

Knappt med en stavelse har du och Madeleine berört sakfrågan kring klotterpolicyn utan istället ryggradslöst duckat för en eventuell konflikt inom Alliansen och därmed slängt era principer överbord. Grattis!

Lycka till med er fortsatta kulturrevolution…

8. Lisa - 17 september 2010

Ser att du och ditt parti fortsätter kampen mot yttrandefrihet och den konstnärliga friheten:

”Folkpartiet
Simon Rothstein Frankander, pressansvarig för Folkpartiet i Stockholm.
1. Skall Stockholms stads nuvarande policy mot graffiti behållas eller förändras?
Behållas.
2. Vad anser ditt parti om avgränsade väggar där alla får rita och måla?
Vi anser inte att det finns behov av sådana väggar”

http://www.underground-productions.se/

9. Lisa - 21 september 2010

Det finns en skillnad, men med bakgrund av att du inte vill diskutera frågan överhuvudtaget; att du vill förbjuda statyer över ideologiska motståndare; FPs propagerande för kulturkanon på olika områden; att du förbjuder bevarande och utövande av graffiti som konstnärligt och politiskt uttryck, så skulle jag gärna vilja höra dig förklara skillnaden mellan Sverigedemokraternas kulturpolitik och din egen.

http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/sd-vill-ha-mer-styrd-kulturpolitik-1.1174439

10. Lisa - 26 september 2010

Enligt DN på stan så vill du inte kommentera kultur, yttrandefrihet och graffiti…som om vi inte redan visste det.
http://www.pastan.nu/konst-museer/den-forbjudna-konsten-1.1171867

Det skulle faktiskt vara väldigt intressant att höra dig försvara klotterpolicyn i relation till yttrandefrihet och rätten att uttrycka sig konstnärligt med sprayfärg och fågelholkar.

En ny mandatperiod stundar. Hoppas att du är modigare och inte så populistiskt inriktad då, att du mognat lite i ditt politiska ledarskap.


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: