jump to navigation

Bidrag till studieförbund fryses 7 juni 2010

Posted by Madeleine Sjöstedt in Okategoriserade.
Tags: , , ,
trackback

Studieförbunden i Stockholm beviljas årligen verksamhetsstöd av staden. Stödet till studieförbunden beräknas dels utifrån föregående års verksamhet, dels utifrån de prioriteringar för 2010 som studieförbunden angivit i sin ansökan. En granskning av 2008 års verksamhet visade på oklarheter då vissa studieförbund uppvisade mycket stora volymökningar. Frågorna fördes därför vidare till Folkbildningsrådet som har ansvar för folkbildningsstödet på nationell nivå. Ärendena behandlades den 26-27 maj då man beslutade att skjuta upp den slutliga fördelningen. Även kulturnämnden fattar nu beslut med samma innebörd.

Granskningen hade föranletts av misstankar om fusk och oklarheter kring regelverket inom vissa studieförbund. Folkbildningsrådet har behandlat granskningarna och beslutat underkänna rapporterna från Medborgarskolan och Folkuniversitetet och inväntar ännu svar från Studiefrämjandet. Beslut kommer att fattas i september 2010.

Då Folkbildningsrådet nu givit kulturförvaltningen rätt i kritiken mot berörda studieförbund, men ännu inte kunnat precisera hur stor del som är felaktigt inrapporterat, så kommer vi att på nästkommande kulturnämnd besluta att frysa utbetalningen av resterande stöd till Medborgarskolan, Folkuniversitetet och Studiefrämjandet.

Det en grundläggande princip att alla pengar som staden betalar ut måste kvalitetssäkras, dvs det kan inte finnas några som helst tvivel om att de inte används på rätt sätt. Kan det inte styrkas att verksamhetsstödet används på rätt sätt ska inga fortsatta utbetalningar ske.

Studieförbunden spelar en viktig roll i samhället som bärare av bildningsideal och ger människor möjlighet till personlig utveckling och kompetensutveckling. De fyller en viktig funktion genom att vara ett mer tillgängligt alternativ än de formella utbildningar som samhället erbjuder. Kraven på korrekt rapportering är dock absolut.

Det nuvarande systemet för finansiering av studieförbunden dras uppenbarligen med brister. I samband med kulturnämndens sammanträde kommer därför kulturförvaltningen att få i uppdrag att påbörja ett arbete kring hur ett nytt bidragssystem skulle kunna utformas.

 Madeleine

Kommentarer»

No comments yet — be the first.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: